Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga

Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga

Tarybos pirmininkas Alfonsas Žaldokas

A. Mickevičiaus g. 19, LT-44310, Kaunas

Tel. (8-37) 799 719

Mob. 8 614 51943

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga (toliau vadinama Sąjunga) yra savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, kurios svarbiausieji tikslai - padėti apsaugoti ir ginti Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę, ugdyti Lietuvos piliečio tautinės sąmonės ir savigarbos jausmą ir supratimą, stiprinti Lietuvos valstybingumą, rūpintis sukilėlių ir žuvusiųjų šeimų materialine padėtimi, socialinėmis garantijomis, žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimo įamžinimu.

2. Sąjunga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Sąjungos įstatais.

3. Sąjunga yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, vėliavą, simboliką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

4. Sąjunga atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

5. Sąjunga neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Sąjungos prievoles.

6. Sąjunga savo santykius su kitomis organizacijomis bei juridiniais asmenimis grindžia susitarimų ir sutarčių pagrindu.

7. Sąjungos veiklos teritorija yra Lietuvos Respublika.

8. Sąjungos buveinė - A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas.

 

Sąjungos tikslai ir uždaviniai

 

9. Sąjunga savo veikimą grindžia tautinio vieningumo, krikščioniškos dorovės ir socialinio teisingumo pagrindais, kuriuose lietuvių tauta randa neišsenkamų dvasinių jėgų šaltinį nepalaužiamai kovai už teisę gyventi ir tobulėti.

10. Rengti paskaitas, pranešimus, dalyvauti televizijos ir radijo laidose, publikuoti spaudoje straipsnius apie lietuvių tautos žygdarbius kovojant prieš okupantus.

11. Ieškoti ir kaupti medžiagą apie sukilimo metu įvykusių grupinių ir pavienių sukilėlių pasipriešinimą okupantams.

12. Organizuoti atskirų leidinių, knygų, monografijų ir bukletų apie sukilimą išleidimą.

13. Organizuoti žuvusių ir mirusių sukilėlių pagerbimą, jų kapų deramą priežiūrą ir jų atminimo įamžinimą.

14. Bendradarbiauti su kitomis patriotinėmis organizacijomis, rengti bendrus tautinių švenčių minėjimus ir koordinuoti bendrus veiksmus.

15. Remti Lietuvos Respublikos pastangas stiprinant demokratiją ir vykdant visas Lietuvos Respublikos Konstitucijos teisines normas.

 

Sąjungos tarybos pirmininkas

 

16. Sąjungos tarybos pirmininkas veikia šios organizacijos vardu (pagal įstatų suteiktus įgaliojimus) atstovauja jos interesus visose valstybinėse, visuomeninėse, komercinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Sąjungos tarybos pirmininkas atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, pasirašo sutartis ir kitus dokumentus ir finansinius dokumentus kartu su iždininku.

Sąjungos tarybos pirmininkas kartu su sekretoriumi išduoda įgalijimus, pasirašo sutartis, yra kreditų valdytojas.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIPRIEŠINIMO 1940-1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ

TEISINIO STATUSO ĮSTATYMAS

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Konstitucijos nuostatomis, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką, ir valstybės gynimas nuo išorės ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga;

konstatuodamas, kad:

nuo 1939 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos teritorijos dalis, o nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. visa Lietuvos valstybės teritorija buvo okupuota, ir primesti okupaciniai režimai buvo neteisėti;

1940-1990 m. Lietuvoje įvairiomis formomis - karinėmis ir politinėmis - vyko pasipriešinimas (rezistencija) SSRS ir Vokietijos okupacinėms valdžioms;

1941 m. birželio 22-28 d. vyko ginkluotas Lietuvos sukilimas, trumpam leidęs atkurti valstybės nepriklausomybę ir sudaryti Laikinąją vyriausybę;

okupacinių režimų laikotarpiu Lietuvos Respublikai Vakarų valstybėse oficialiai atstovavo Lietuvos diplomatinė tarnyba;

 

Visas įstatymo tekstas

 

 
 

Portretinis-skulptūrinis reljefas, įrengtas

Vytauto didžiojo universitete 2009 m. įamžinti

1941 m. birželio sukilimo vadovus: gen. št. mjr. V.Bulvičių, plk. dr. J. Vėbrą, prof. dr. A. Damušį, ekonomistą L. Prapuolenį, dipl. inž. P. Narutį ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės Ministrą Pirmininką prof. dr. J. Ambrazevičių. Skulptorius S. Žirgulis

Paminklinis kryžius Kryžių kalne, pastatytas 2001 m. birželį žuvusiems partizanams. Autorius - liaudies meistras A. Ganusauskas
 
 

Paminklas plk. Kaziui Škirpai, Berlyno

LAF vadovui ir 1941 m. birželio sukilimo

organizatoriui Petrašiūnų kapinėse Kaune

Koplyčia 1941 m. birželio 23 d. Rainių miškelyje (Telšių apskr.) nužudytiems laisvės kovų dalyviams atminti. Architektas A. Žebrauskas. Z. Jurgelevičiaus nuotrauka
 
 

Paminklinis kryžius Kauno miesto kapinėse (Vytauto pr.) palaidotiems 1941 m. birželio sukilime žuvusiems partizanams(sukilėliams) atminti; pastatytas 1992 m. Skulptorius

R. Antinis, architektas F. Miliūnas,

K. Dobkevičiaus nuotrauka

Paminklas nužudytiems laisvės kovų dalyviams atminti Juodupės kapinėse (Rokiškio r.). Autorius G. Nasvytis, V. Kalpoko nuotrauka 
 
 
Paminklas Alytaus miesto sukilėliams, žuvusiems 1941 m. birželį, 29-ojo teritorinio šaulių korpuso kariams ir 1944-1953 m. Dainavos apygardos partizanams atminti. Skulptorius S. Žirgulis 1941 metų birželio 24 dieną lietuviai sukilėliai Lūšėje šturmavo traukinį kuriuo NKVD vežė Latvijos tremtinius. Pasala surengta išradžius geležinkelio bėgius. Mūšio metu išvaduoti tremtiniai, žuvo 16, sužeista 8 ir į nelaisvę paimta 60 NKVD-istų. Šio įvykio septyniasdešimtmečiui paminėti pastatytas šis paminklinis akmuo.

 

 

Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 d. sukilėlių sąjungos

ATLIKTI DARBAI

 

Įrengtos memorialinės lentos:

1. Dr. plk. J. Vėbrai

2. Dr. prof. A. Damušiui

3. Plk. K. Škirpai

4. Štabo būstinei - sukilimo paskelbimo įamžinimui

5. Radiofone - apie sukilimo pradžios paskelbimą per radiją

6. Telefono-telegrafo stotyje stoties užėmimui įamžinti

 

Pastatyti paminklai:

1. Šiauliuose, Kryžių kalne

2. Plk. K. Škirpai Petrašiūnų panteone

3. Molėtų vlsč. Joniškio kapinėse

4. Panevėžio Spiralių kapinėse

5. Alytuje Birželio sukilime žuvusiems dvidešimt devyniems TŠK kariuomenės sukilėliams

6. Birželio sukilimo vadovų skulptūriniai bareljefai Vytauto Didžiojo universitete

 

Paruošti projektai:

Kauno karinio paveldo kapinių sutvarkymo projektas

 

Išleistos knygos:

1. Tautos teisė sukilti. 1941 m. Birželis. - Kaunas: Atmintis, 2001

2. 1941 m. birželio sukilimas - tautos valios vykdymas. - Kaunas: Atmintis, 2002

3. Mes kovojome, kad Lietuva būtų laisva. Krašto apsaugos ministerija, 2005

4. 1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje (perduota leidybai)

 

Surengtos mokslinės konferencijos:

Lietuvos Mokslų akademijoje (2)

Kauno įgulos karininkų ramovėje (3)

 

Sukurti filmai:

1. Tautos sukilimo ir Nepriklausomybės paskelbimo 60-mečio minėjimas Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje 2001 m. birželio 21 d.

2. Tautos sukilimo ir Nepriklausomybės atgavimo paskelbimo 60-mečio minėjimas Kaune, 2001 m. birželio 23 d.

3. Gyvieji ir rezistencijos puslapiai. 2004 m.

4. 1941 metų birželio sukilimas. 2007 m.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2012.05.11
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media