Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Veiklos tikslai

1. Sutelkti sovietų armijoje, o taip pat nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje tarnavusių ir žuvusių (mirusių) arba sužalotų jaunuolių motinas, tėvus, žmonas, vaikus, brolius, seseris, pačius suluošintus asmenis bei prijaučiančius organizacijai bendroms problemoms spręsti, likviduojant bolševikinio režimo pasekmes ir atstatant istorinę tiesą;

 

2. Teikti visokeriopą pagalbą, padėti spręsti socialines, ekonomines bei kultūrines problemas ir pastoviai rūpintis sovietų armijoje, o taip pat nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje tarnavusių ir žuvusių (mirusių) arba sužalotų jaunuolių motinomis, tėvais, žmonomis, vaikais, broliais ir seserimis bei pačiais suluošintaisiais;

 

3. Teikti pasiūlymus valdžios institucijoms dėl Sąjungos narių reabilitacijos, poilsio bei vienišų narių globos;

 

4. Palaikyti ryšius su panašaus profilio Lietuvos Respublikos bei tarptautinėmis organizacijomis;

 

5. Aktyviai dalyvauti Lietuvos kareivių motinų sąjungos organizuojamuose renginiuose ir pastoviai remti jos veiklą;

 

6. Siekti, kad Lietuvos Respublikos Seimas ir Vyriausybė priimtų įstatymus ir kitus norminius aktus dėl socialinės ir materialinės paramos sovietų armijoje, o taip pat nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje tarnavusių ir žuvusių (mirusių) arba sužalotų jaunuolių motinoms, tėvams, žmonoms, vaikams, broliams ir seserims bei patiems suluošintiesiems;

 

7. Siekti, kad suluošintiems bei nukentėjusiems būtų paskirtos pensijos ir taikomos visos kitos lengvatos, kaip ir nukentėjusiems Sausio 13-ąją;

 

8. Rinkti ir susisteminti medžiagą apie Lietuvos jaunuolius, tarnavusius sovietų armijoje ir nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje;

 

9. Iš ankstesnių komisijų, organizacijų bei fizinių asmenų perimti, kaupti ir saugoti savo archyve(-uose) Lietuvos istorijai nepaprastai didelę vertę turinčią medžiagą, susijusią su jaunuolių karine tarnyba;

 

10. Dalyvauti socialinėje, visuomeninėje- politinėje veikloje, siekti bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Seimu, Vyriausybe, Lietuvos Respublikos bei užsienio visuomeninėmis, religinėmis organizacijomis, asociacijomis bei judėjimais;

 

11. Kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos ir socialinės apsaugos organizacijomis ruošti dokumentus, susijusius su Sąjungos narių gydymu ir priežiūra;

 

12. Padėti organizacijos nariams ginti jų teises, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus, atstovauti sąjungos narių interesus valstybinėse, savivaldybės ir kitose institucijose;

 

13. Teikti projektus ir pasiūlymus vietinių ir valstybinių institucijų skelbiamiems nevyriausybinių organizacijų paramos finansavimo projektams;

 

14. Organizuoti turiningą laisvalaikį, ugdyti narių kultūrą ir aktyvumą, savo veikloje ieškoti visuomenei naudingų idėjų, skatinti sveiką gyvenimo būdą;

 

15. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais;

 

16. Organizuoti mokymus kaimo žmonėms, kurių metu bus atkreiptas dėmesys į būtinybę suvokti ir toleruoti ne tik skirtingų šalių kultūrinius skirtumus, bet ir atidžiau pažvelgti į tai, kaip jauni žmonės prisideda prie kultūrinės įvairovės puoselėjimo jų šalies viduje, mažinti, izoliacijos, nepakantumo apraiškas bei pasidalinti patirtimi, kaip ugdyti pakantesnę ir socialiai atsakingesnę jaunąją kartą;

 

17. Skatinti kaimiškųjų vietovių gyventojų verslumą, naujų paslaugų kūrimąsi;

 

18. Mažinti socialinę atskirtį tarp kaimo gyventojų tarp neįgaliųjų, vienišų, našlaičių, jaunimo, senjorų ir skatinti jų integraciją į visuomenę;

 

19. Skatinti kaimiškųjų vietovių gyventojų savanorystę ir tarpusavio pagalbą;

 

20. Skatinti kaimiškųjų vietovių gyventojų bendruomeniškumo jausmą;

 

21. Stiprinti pilietiškumą ir didinti saviraiškos galimybes;

 

22. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

Informacija atnaujinta 2012.11.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media