Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Teisės aktai, reguliuojantys krašto apsaugos sistemą

Įstatymai

 

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymasSuvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Karo policijos įstatymas.  Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

  

 

Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 11 nutarimas Nr. 975  „Dėl mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos įsteigimo“. Suvestinė redakcija nuo 2010-10-31.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 924 "Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2021-12-31

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 527 "Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams, alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantiems asmenims, ikišauktinio amžiaus jaunuoliams bei šauktiniams teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1125 "Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1210 "Dėl profesinės karo tarnybos karių ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, darbuotojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos sąlygų". Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 900Dėl Krašto apsaugos sistemoje civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių valstybės tarnautojų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Negalioja nuo 2019-02-07

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 "Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių".  Suvestinė redakcija nuo 2021-10-23

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 504 „Dėl institucijos, atsakingos už Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų įgyvendinimą, paskyrimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymą“. Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 472 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-371

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1284 „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pavadinimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 847 "Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento nuostatų patvirtinimo" ir jį keitusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pripažinimo netekusiais galios“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 837Dėl sutikimo reorganizuoti Pilietinės gynybos centrą prie Krašto apsaugos ministerijos“

 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 829 „Dėl Krašto apsaugos archyvo prie Krašto apsaugos ministerijos reorganizavimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutarimas Nr. 678Dėl biudžetinės įstaigos Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos steigimo

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 316Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

 

Krašto apsaugos ministro įsakymai

 

Krašto apsaugos ministro 2001 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-641 „Dėl tikrosios karo tarnybos karių padarytos žalos krašto apsaugos sistemos institucijoms, kuriose kariai tarnauja, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2011-09-07

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-12-23

  

Krašto apsaugos ministro 2004 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-315 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“

  

Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-1293 „Dėl Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-03-28

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1337 „Dėl krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų formų ir Krašto apsaugos sistemos tarnybinių pažymėjimų išdavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

  

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1487/3-502 „Dėl Teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Dėl Krašto apsaugos ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-129 „Dėl Krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros specialistų darbo kitose sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. TA pakeitimas 2018 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-873

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. V-379 „Dėl tarnybinio tyrimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija  nuo 2020-12-03

 

Krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-721 „Dėl krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Negalioja nuo 2022-01-19

 

Krašto apsaugos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. V-1024 „Dėl turtinių reikalavimų, teikiamų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl karinių pajėgų statuso pagrindu, nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo, krašto apsaugos ministro 2001 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl turtinių reikalavimų, teikiamų pagal PFP SOFA, nagrinėjimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27

 

Krašto apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-806 „Dėl krašto apsaugos sistemos organizuojamų renginių dalyvio mokesčio nustatymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-09-05

 

Krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-978 „Dėl asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir kontrolės krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2011-10-28

 

Krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-1098 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos Autoūkio, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnybos, Krašto apsaugos ministerijos Ūkio tarnybos reorganizavimo“. Suvestinė redakcija nuo 2010-02-28

 

Krašto apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1107 „Dėl valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Dėl Krašto apsaugos sistemos Valstybės tarnautojų atrankos tarnauti užsienyje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo)“. Suvestinė redakcija nuo 2021-11-18

 

Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-09-01

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-1359/DĮ-259 „Dėl karo prievolininkų, dalyvaujančių būtinuosiuose (baziniuose) kariniuose mokymuose, kariūnų, krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karių ir operatyvinės veiklos subjektų darbuotojų surašymo taisyklių patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1347 „Dėl pilietinių ir patriotinių knygų konkurso ir Patriotinių premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2015-12-31

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1029  „Dėl Krašto apsaugos ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-24

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-225 „Dėl Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-12-15

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-953 „Dėl Lietuvos kariuomenės nuostatų tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-1261Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-08

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-12-23

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1334 „Dėl Energetinio saugumo centro prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos reorganizavimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1381 „Dėl Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-12-01

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V-23Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-710 "Dėl Darbuotojui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo“.

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-709 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo įgyvendinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2013 rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-853 „Dėl Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“. Įsakymas netenka galios 2020-07-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-1080 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių prašymų leisti užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams užsiimti pedagogine veikla, įskaitant pedagoginę veiklą pagal darbo sutartį, ar kūrybine veikla pagal darbo sutartį priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1200 „Dėl Vyriausybinių ryšių centro prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-01

 
Krašto apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-783 „Dėl Krašto ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-592 „Dėl Krašto apsaugos archyvo prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Krašto apsaugos ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-927Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. Rugpjūčio 16 d. Įsakymo Nr. V-930 „Dėl pilietinės gynybos centro prie krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. TA pakeitimas Nr. V-936

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. sausio 15 d. Nr. V-49Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-740 „Dėl karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-03

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

  

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1355 „Dėl Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-06-03

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1393 „Dėl Lietuvos technikos bibliotekos nuostatų patvirtinimo“. Įsakymas netenka galios 2018-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl Kariuomenės rėmėjo vardo suteikimo kariuomenei nusipelniusiems fiziniams juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. V-539 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2019-07-01


Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-10
 
Krašto apsaugos ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-539/643 „Dėl Tarpinstitucinės darbo grupės Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos valstybės ginkluotos gynybos metu reglamentavimo ir susijusiems klausimams nagrinėti sudarymo“. TA pakeitimas nuo 2019-06-29
Krašto apsaugos ministro  ir Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-516/V-688 Dėl Karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų fiziologinių mitybos normų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-27
  
Krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-318Dėl Krašto apsaugos sistemos 2017–2021 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-10-12
 
Krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-386 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-09-04
 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-794 „Dėl Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų ir struktūros tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-09-15
  
Krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01
 

Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-323 „Dėl Telia Lietuva“, AB, fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.  

 

Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-328 „Dėl asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė be palydos pateikti prie valstybės įmonės „Infostruktūra tvarkomos saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, pareigų sąrašo ir Valstybė įmonės „Infostruktūra“ fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-23

 

Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo“.


Informacija atnaujinta 2022.02.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media