Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Teisės aktai, reguliuojantys karo tarnybą

Įstatymai 

 

Kariuomenės drausmės statutasSuvestinė redakcija nuo 2021-09-01

 

Karių materialinės atsakomybės įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto patvirtinimo įstatymas. Suvestinė redakcija nuo 2021-08-12

 

 

Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“. Suvestinė redakcija 2019-01-01 - 2020-06-30. Nutarimas netenka galios 2020-07-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 288 "Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat kariūnų tarnybos ir aprūpinimo stažuotės ar mokymosi laikotarpiu sąlygų aprašo patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2013-03-14

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1340 ,,Dėl tikrosios karo tarnybos metu žuvusių arba mirusių dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, karių, apdraustų privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, valstybės finansuojamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo ir laidojimo išlaidų padengimo". Suvestinė redakcija nuo 2022-01-11

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1410 "Dėl butpinigių dydžio nustatymo bei mokėjimo ir persikėlimo išlaidų apmokėjimo profesinės karo tarnybos kariams". Negalioja nuo 2016-07-09

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 880 „Dėl krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašymo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2011-05-29. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 487Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-21

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kitoms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos, rengiami arba vykdomi sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo “.  Suvestinė redakcija nuo 2019-04-13

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Suvestinė redakcija nuo 2019-02-07

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d.  nutarimas Nr. 603Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašymo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2017-05-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo “. Suvestinė redakcija nuo 2020-08-06

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 nutarimas Nr. 590Dėl sutikimo reorganizuoti Krašto apsaugos archyvą prie Krašto apsaugos ministerijos“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-09

 

 

 

Krašto apsaugos ministro įsakymai

 

Krašto apsaugos ministro 2001 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-1358 „Dėl karo inžinerijos specialistų kvalifikacinių kategorijų nuostatų patvirtinimo“

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-293 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2021-02-20

 

Krašto apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-548 „Dėl laikinojo nedarbingumo pažymų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymų išdavimo profesinės karo tarnybos kariams tvarkos tvirtinimo“. Negalioja nuo 2017-03-02

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1605 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo ir Ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-03-15

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-561 „Dėl Lietuvos karių etikos kodekso patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-17

 

Krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl Materialinių pašalpų skyrimo ir prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2021-07-27

 

Krašto apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl priėmimo į profesinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Dėl krašto apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1207 „Dėl Karių psichologinės būklės vertinimo, psichologinės reabilitacijos ir reintegracijos po tarptautinių operacijų tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-163 „Dėl karo tarnybos statuto patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-09

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl karinių laipsnių suteikimo asmenims, turintiems vidaus reikalų sistemos institucijų ar Valstybės saugumo departamento pareigūno tarnybinį laipsnį“. Įsakymas netenka galios 2017-12-29

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V-782 „Dėl išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Krašto apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-1142/V-1139 „Dėl sveikatos būklės įvertinimo principų, metodikos ir tinkamumo karo ar civilinei krašto apsaugos tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų patvirtinimo“. Negalioja nuo 2020-06-03

  

Krašto apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1179 „Dėl kovinių ginklų ir specialiųjų priemonių naudojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2016-01-20

 

Dėl krašto apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Skatinimo ir apdovanojimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. TA pakeitimas 2021 m. sausio 13 d. Nr. V-22

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1254 „Dėl aukštesnių karinių laipsnių suteikimo kareiviams (jūreiviams) ir puskarininkiams tvarkos aprašo tvirtinimo“. Suvestinė redakcija  nuo 2021-01-23

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1200 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kariams ir kitiems asmenims karių sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2018-10-09

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-07

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl karių nušalinimo nuo pareigų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-30

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-231 „Dėl profesinės karo tarnybos nutraukimo kario iniciatyva prieš terminą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-593 „Dėl laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-1039 „Dėl profesinės karo tarnybos karių atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2015-07-24

   

  

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1125 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių laikino apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose kareivinėse tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2016-08-20

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-58Dėl Profesinės karo tarnybos karių perkėlimo ir profesinės karo tarnybos karininkų rotacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. V-317 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nuostatų netaikymo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-08-04

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-559/V-727 „Dėl Lietuvos kariuomenės ir valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2017-08-11.

  

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 2015 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Atsargos / dimisijos kario pažymėjimo, privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimo, garbingos tarnybos liudijimo ir atliktos karo tarnybos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-02

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Specialiųjų priemonių sąrašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-06-22

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-760 „Dėl Ginklų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių naudojimo karinių mokymų ir pratybų tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų aktyviojo rezervo karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2016 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-54 „Dėl Kovos veiksmų taisyklių rengimo, paskelbimo ir visuomenės supažindinimo su jomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-668 „Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-10

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-995 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-01-08

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo, taip pat priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-29

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. V-386 „Dėl Krašto apsaugos sistemos karių uniformų ir skiriamųjų ženklų etalonų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-09-04

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-429 „Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-424 „Dėl Tęstinės medicininės priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-1042 „Dėl Karinių teritorijų, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius, panaudojant bepiločius orlaivius, virš karinių teritorijų, kuriose tokius skrydžius riboja Lietuvos kariuomenės vadas, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Negalioja nuo 2018-07-12
 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-767 „Dėl Komisijos profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių nepertraukiamai pirmų ketverių metų tarnybai vertinti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. V-834 „Dėl karinės jėgos prieš bebiločius orlaivius panaudojimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-07-16

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-456 „Dėl Karo laivo statuto patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2018-08-21

 

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 04 d. įsakymas Nr. V-815/980 „Dėl Sveikatinimo veiklos, organizuojamos iš Krašto apsaugos misterijai skirtų asignavimų, masto ir specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01


Informacija atnaujinta 2022.02.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media