Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Teisės aktai, reguliuojantys karo prievolę

Įstatymai

 

Karo prievolės įstatymas.  Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

 

 

Vyriausybės nutarimai

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 864 "Dėl dienpinigių mokėjimo privalomosios pradinės karo tarnybos kariams". Suvestinė redakcija nuo 2011-09-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužes 3 d. nutarimas Nr. 527 „Dėl Atsiskaitymo su sveikatos priežiūros įstaigomis už kariams, karo prievolininkams ir kitiems asmenims teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 206 ,,Dėl Alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo valstybės institucijose ir prievolininkų materialinio aprūpinimo tvarkos patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2012-02-10

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 207 "Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2011-12-18

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1181 ,,Dėl maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu". Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 199 „Dėl Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos veiklos nutraukimo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1130 „Dėl Visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo". Suvestinė redakcija nuo 2017-11-04

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 nutarimas Nr. 165 „Dėl Subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“ . Suvestinė redakcija nuo 2018-12-29

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 688 „Dėl karo prievolininkams apmokamų kelionės išlaidų dydžių nustatymo“

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 12 d.  nutarimas Nr. 150 „Dėl Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-04-16

 

Krašto apsaugos ministro įsakymai

 

Krašto apsaugos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-1215 „Dėl Lietuvos Respublikos rezervo prievolininkų karinės įskaitos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Negalioja nuo 2015-12-22

 

Krašto apsaugos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. V-322 "Dėl savivaldybėms perduotoms valstybinėms funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo". Negalioja nuo 2020-05-23

 

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. V-1069 „Dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1154 „Dėl šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-01-07

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1201 „Dėl karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių atrankos, tarnybos sutarčių su jais sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Negalioja nuo 2018-09-05 

 

Krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-1218 „Dėl karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, aprūpinimo ir išlaidų, susijusių su aprūpinimu, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija  nuo 2021-08-04

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-502 „Dėl kariams skiriamų maisto produktų vidutinių paros rinkinių patvirtinimo“ 

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-558 „Dėl karo prievolininkų skyrimo į pareigas parengtojo rezervo kariniame vienete ir atleidimo iš jo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2022-01-12

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-963 „Dėl dalimis organizuojamų jaunesniųjų karininkų vadų mokymų organizavimo ir administravimo reglamento patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2014-10-04

 

Krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-1274 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2013 metais“. Suvestinė redakcija nuo 2013-10-11

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo pažymėjimo formos patvirtinimo“. Negalioja nuo 2015-07-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-515 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ar tarnybos rezerve atidėjimo ir skundų dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1057 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos ir tarnybos rezerve atidėjimo karo prievolininkui ministro sprendimu tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Krašto apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1086 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2014 metais“. Suvestinė redakcija nuo 2014-09-25

 

Krašto apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1205Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2015 metais“. Suvestinė redakcija nuo 2015-10-30

  

Krašto apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 09 d. įsakymas Nr. V-1143Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2016 metais

  

Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių ar baziniuose kariniuose mokymuose dalyvaujančių karių tarnybos vertinimo ir piniginių išmokų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-740 „Dėl Karo prievolininkų prašymų atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą nagrinėjimo komisijos sudarymo“. Suvestinė redakcija nuo 2021-07-03

 

Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Privalomosios pradinės karo tarnybos karių išleidimo atostogų dėl šeiminių aplinkybių tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2019-02-02

 

Krašto apsaugos ministro 2017 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. V-143 „Dėl ligos išmokų karo prievolininkams skyrimo ir mokėjimo“  


Krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-319Dėl Karo prievolininkų sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-20
 

Krašto apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. V-896 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2018 metais“. Suvestinė redakcija nuo 2018-11-13

 

 

Krašto apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-802 „Dėl Priėmimo į tarnybą aktyviajame rezerve, kario savanorio ir aktyviojo rezervo kario sutarčių sudarymo ir pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

 

Krašto apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1142 „Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2019 metais“

Informacija atnaujinta 2022.02.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media