Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

Dažniausiai naudojamos santrumpos

Sąjungininkų pajėgų operacijų vadavietė (Allied Command Operations)
APAG Atlanto politikos patariamoji grupė (Atlantic Policy Advisory Group)
ACT Sąjungininkų pajėgų operacijų vadavietė (Allied Command Operations)
ATMAS Oro eismo vadybos ir oro erdvės kontrolės sistema (Air Traffic Management and Air Surveillance System)
AWACS Ankstyvojo perspėjimo ir valdymo sistema (Airborne Warning and Control System)
BALTBAT Baltijos taikos palaikymo batalionas (Baltic Peacekeeping Battalion)
BALTCON Baltijos karinis kontingentas (Baltic Contingent)
BALTDEFCOL  Baltijos gynybos koledžas (Baltic Defence College)
BALTNET Baltijos regioninė oro erdvės stebėjimo sistema (Baltic Regional Airspace Surveillance Network)
BALTRON  Baltijos karinė jūrų eskadra (Baltic Naval Squadron)
BASELOG Logistikos kodifikacijos sistemos įgyvendinimo programa (Logistics Codification System Implementation Program)
BNP Bendrasis nacionalinis produktas
C2  Vadovavimas ir kontrolė (Command and Control)
C3  Konsultacijos, vadovavimas ir kontrolė (Consultation, Command and Control)
CCMS NATO Iššūkių šiuolaikinei visuomenei komitetas (NATO’s Committee on the Challenges of Modern Society)
CFE  Įprastinė ginkluotė Europoje (Conventional Forces in Europe)
CIS  Komunikacijų ir informacijos sistemos (Communications and Information Systems)
CJTF Daugianacionalinės specialiosios paskirties pajėgos (Combined Joint Task Forces)
CNAD Nacionalinių ginkluotės direktorių konferencija (Conference of National Armaments Directors)
COEC  Tarybos operacijų ir pratybų komitetas (Council Operations and Exercise Committee)
DANBAT  Danijos taikos palaikymo batalionas (Danish Peacekeeping Battalion)
DPC Gynybos planavimo komitetas (Defence Planning Committee)
DRC Gynybos peržiūros komitetas (Defence Review Committee)
EADRCC Euro-Atlanto nelaimių pagalbos koordinavimo centras (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre)
EAPC Euro-Atlantinė partnerystės taryba (Euro-Atlantic Partnership Council)
EC Ekonomikos komitetas (Economic Committee)
ES Europos Sąjunga
ESBK  Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija
ESBO Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija
ESDI  Europos saugumo ir gynybos identitetas (European Security and Defence Identity)
EWG  Vykdomoji darbo grupė (Executive Working Group)
EXTAG  Išoriniai susitarimai (External Agreements)
HLTF Aukštesniojo lygio specialios paskirties grupė įprastinės ginkluotės kontrolės klausimais (High Level Task Force on Conventional Arms Control)
IC   Infrastruktūros komitetas (Infrastructure Committee)
ICAO  Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (International Civil Aviation Organization)
IFOR   NATO vadovaujamos daugianacionalinės Deitono taikos susitarimo Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimo pajėgos (Implementation Force)
IMS Tarptautinis karinis sekretoriatas (International Military Staff)
INFOSEC Informacijos apsaugos sistema (Information Security System)
IPP   Individuali partnerystės programa (Individual Partnership Programme)
IS Tarptautinis sekretoriatas (International Staff)
ISAF
Tarptautinės saugumo paramos pajėgos (International Security Assistance Force)
ICI Stambulo bendradarbiavimo iniciatyva (Istanbul Cooperation Initiative)
JAV   Jungtinės Amerikos Valstijos
JCP Jungtinis neplatinimo komitetas (Joint Committee on Proliferation)
JT  Jungtinės Tautos
JT ST Jungtinių Tautų Saugumo Taryba
JTO  Jungtinių Tautų organizacija
KFOR   NATO vadovaujamos taikos palaikymo pajėgos Kosove (Kosovo Force)
LANDCENT Sąjungininkų karinės sausumos pajėgos Vidurio Europoje (Allied Land Forces in Central Europe)
LITCOY Lietuvos karių kuopa (Lithuanian Company)
LITPLA Lietuvos karinis būrys (Lithuanian Platoon)
LITPOLBAT  Lietuvos ir Lenkijos taikos palaikymo batalionas (Lithuanian Polish Peacekeeping Battalion)
MAP Narystės veiksmų planas (Membership Action Plan)
MC  Karinis komitetas (Military Committee)
MCG   Viduržemio jūros bendradarbiavimo grupė (Mediterranean Cooperation Group)
MCWG Karinė bendradarbiavimo darbo grupė (Military Cooperation Working Group)
MD Viduržemio jūros dialogas (Mediterranean Dialogue)
MNG Masinio naikinimo ginklai
NAC Šiaurės Atlanto taryba (North Atlantic Council)
NACC Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo taryba (North Atlantic Co-operation Council)
NADC Oro gynybos komitetas (Air Defence Committee)
NATMC   NATO Oro judėjimo valdymo komitetas (Air Traffic Management Committee)
NATO PA NATO Parlamentinė asamblėja (NATO Parliamentary Assembly)
NC3B NATO Konsultacijų, valdymo ir kontrolės tarnyba (NATO Consultation, Command and Control Board)
NATO Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (North Atlantic Treaty Organization)
NCS NATO Standartizacijos komitetas (NATO Committee for Standardization)
NPG Branduolinio planavimo grupė (Nuclear Planning Group)
NRC NATO-Rusijos Taryba (NATO-Russia Council)
NRF NATO Greitojo reagavimo pajėgos (NATO Response force)
NSC Saugumo komitetas (Security Committee)
NUC NATO-Ukrainos komisija (NATO-Ukraine Commision)
NVS Nepriklausomų valstybių sandrauga
OSCE Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (Organization For Security and Cooperation in Europe)
PARP  Planavimo ir peržiūros procesas (Planning and Review Process)
PC Politikos komitetas (Political Committee)
PCC  Partnerystės koordinavimo centras (Partnership Coordination Cell)
PCG Politikos koordinavimo grupė (Policy Coordination Group)
PfP   Partnerystė taikos labui (Partnership for Peace)
PMSC/PfP Politinis karinis Taikos partnerystės valdymo komitetas (Political-Military Steering Committee on Partnership for Peace)
SACEUR Jungtinių pajėgų Europoje vyriausiasis vadas (Supreme Allied Commander Europe)
SCEPC  Civilinės saugos planavimo komitetas (Civil Emergency Planning Committee)
SCOM Mokslo komitetas (Science Committee)
SHAPE  Jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietė (Supreme Headquarters Allied Powers Europe)
SOFA Karinių pajėgų statuso susitarimas (Status of Forces Agreement)
SPC  Vyriausias politikos komitetas (Senior Political Committee)
STANAG Standartizacijos susitarimai (Standardization Agreements)
UNPROFOR Jungtinių Tautų apsaugos pajėgos (United Nations Protection Forces)
VCC  Verifikavimo koordinavimo komitetas (Verification Coordinating Committee)

       

 
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media