Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

JK vadovaujamos ekspedicinės pajėgos

Bukletas apie JEF (anglų kalba) 

 

JUNGTINĖS KARALYSTĖS VADOVAUJAMOS JUNGTINĖS EKSPEDICINĖS PAJĖGOS

(angl. UK-led Joint Expeditionary Force)

 

 

Informacija pateikama chronologine tvarka

 

Lietuva dalyvaus kuriant Jungtinės Karalystės vadovaujamas aukštos parengties septynių valstybių Jungtines ekspedicines pajėgas (angl. Joint Expeditionary Force, JEF). Šioms pajėgoms, skirtoms kovai su neprognozuojamais šių dienų iššūkiais, galės būti mobilizuojama iki 10 tūkst. karių, tarp jų ir Lietuvos.

 

Šių pajėgų steigiamąjį susitarimo memorandumą 2015 m. lapkričio 30 d. Londone pasirašė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kartu su kitais šiame projekte dalyvaujančių šalių – Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Nyderlandų ir Norvegijos – gynybos ministrais.

 

 

Susitarimo memorandumą pasirašiusių šalių gynybos ministrai  

 

Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, greitai dislokuojamos pajėgos, skirtos vykdyti plataus spektro operacijas, pradedant nuo humanitarinės pagalbos ir baigiant kovinėmis operacijomis bet kurioje pasaulio vietoje.

 

„Šiandienos saugumo aplinkos nenuspėjamumas ir pažeidžiamumas reikalauja vieningų pastangų ir greitų veiksmų, todėl šios panašiai mąstančių septynių NATO šalių kuriamos pajėgos bus patikimas ir aštrus įrankis, reaguojant į bet kokius iššūkius, su kuriais šiai grupei gali tekti susidurti,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

 

Ministras pabrėžia, kad tik ruošdamiesi krizinėms situacijoms ir gebėdami veikti operatyviai mes užsitikrinsime regiono saugumą, o šios pajėgos – bus dar viena galimybė greitai ir efektyviai reaguoti, jei iškiltų grėsmė nacionaliniams interesams, “ – teigia krašto apsaugos ministras.

 

„Pasaulyje, kuriame vis didėja netikrumas ir auga grėsmės, teisinga, kad Jungtinė Karalystė atlieka pagrindinę rolę kuriant aukštos parengties pajėgas. Vadovaudamiesi NATO viršūnių susitikime priimtais įsipareigojimais, demonstruojame mūsų įsipareigojimą krizių valdymui ir bendradarbiavimu grindžiamam saugumui,“ – sako Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Michael Fallon.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Michael Fallon

 

 

Kuriamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų koncepcija skiriasi nuo esamų tarptautinių organizacijų, tačiau jos vadovausis NATO standartais ir procedūromis ir galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties intervencines pajėgas ir remti Jungtinių Tautų, NATO ir Europos Sąjungos veiksmus.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o dalyvaujančios šalys skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus.

 

Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais, kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro ir kibernetiniais elementais, kuriuos, prireikus, būtų galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai.

 

Lietuva pajėgoms planuoja skirti kuopos dydžio vienetą. Be to, nuo 2016 m. pradžios JEF operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje tarnybą pradės Lietuvos karininkas.

 

Lietuvos kariai, dalyvaudami šiame projekte, turės dar vieną galimybę treniruotis daugianacionalinėje aplinkoje su jau bendros patirties dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose turinčiais partneriais, dalytis su jais savo patirtimi ir įgūdžiais, siekti dar didesnio sąveikumo ir pasirengimo operacijoms.

 

Pasirašiusios Jungtinių ekspedicinių pajėgų Susitarimo memorandumą šalys įgyvendina 2014 m. rugsėjį NATO viršūnių susitikime priimtus įsipareigojimus. Tuomet vykusio susitikimo metu septynios valstybės pasirašė ketinimo protokolą dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo.

 

 JEFlogo1

 

 

Kuriamų Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų (JEF) emblema – bronzinis kalaviju mojantis liūtas. Liūtas ir kalavijas – tai bendri JEF dalyvaujančių valstybių partnerių simboliai, vaizduojami šių šalių valstybiniuose herbuose ar kariuomenių skiriamuosiuose ženkluose.

  

Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos nuotraukos

 

 

***

 

 

Lietuvos karininkas pradėjo tarnybą JK vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų vadavietėje Nortvude

 

 

Nuo kovo pradžios Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) operacinėje vadavietėje Nortvude tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas. Tarnaudamas šioje vadavietėje jis  koordinuos JEF pajėgoms priskirtų Lietuvos karių pasirengimą pavestoms užduotims vykdyti ir, prireikus, dalyvavimą vykdant pajėgoms skirtas užduotis.

 

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties greitojo reagavimo ir pajėgios vykdyti plataus spektro operacijas – nuo humanitarinės pagalbos, atgrasymo iki kovinių veiksmų kriziniuose regionuose. Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais.  Jos vadovausis NATO standartais ir galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties intervencines pajėgas bei remti Jungtinių Tautų, NATO, Europos Sąjungos veiksmus.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o prie šių pajėgų vystymo prisidedančios Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus pagal planuojamos užduoties poreikį. Aukšta  JEF pajėgų parengtis bus išlaikoma nuolat treniruojantis, dalyvaujant pratybose.

 

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms be štabo karininko taip pat yra deklaravusi pėstininkų kuopą ir nacionalinį paramos elementą.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigiamąjį susitarimo memorandumą 2015 m. lapkričio 30 d. Londone pasirašė šiame projekte dalyvaujančių šalių gynybos ministrai. Dėl šių pajėgų steigimo ketinimų protokolą projekto šalys parašus sudėjo dar 2014 m. NATO viršūnių susitikime Velse.

 

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuva dalyvauja bendrose iniciatyvose su Jungtine Karalyste ir taip aktyvina bendradarbiavimą su šia valstybe. Jungtinės Karalystės vadovaujamai Europos Sąjungos kovinei grupei, kuri budės jau šių metų antrąjį pusmetį, Lietuva skyrė antrą pagal dydį šios grupės indėlį, kurį sudaro kuopos dydžio karinis vienetas, štabo karininkai, atskirų sričių specialistai. Tokioje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje mūsų kariai dalyvavo ir 2013 metais. Lietuvos kariai taip pat ruošiasi dalyvauti ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose NATO ypač greito reagavimo pajėgose 2017 metais.

 

Jungtinė Karalystė keletą kartų buvo atsiuntusi karius ir naikintuvus NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse, skyrė po karininką į Lietuvoje veikiančius NATO energetinio saugumo kompetencijų centrą ir NATO pajėgų integravimo vienetą.

 

Be to, du Lietuvos kariai tarnauja ir Jungtinėje Karalystėje dislokuotame NATO greitojo reagavimo pajėgų korpuso (angl. Allied Rapid Reaction Corps, ARRC) štabe.  Praėjusių metų lapkritį šio korpuso kariai buvo atvykę į pratybas „ Arcade Fusion“ Lietuvoje, kur buvo testuojamas NATO pajėgų integravimo vienetas.

 

***

2016 07 07

 

 

Lietuvos karininkai dalyvavo Jungtinių ekspedicinių pajėgų pratybose Jungtinėje Karalystėje

 

Birželio 27 - liepos 10 d. trys Lietuvos karininkai – tarnybai vadavietėje paskirtas karininkas ir operacijų bei logistikos specialistai – dalyvavo Jungtinėje Karalystėje vykusiose štabų pratybose „Joint Venture 2016". Šiose pratybose vertinamas Jungtinių ekspedicinių pajėgų, kurių veikloje dalyvauja ir Lietuva, nuolatinės jungtinės vadavietės parengties lygis. Pratybas taip pat stebėti buvo nuvykęs ir su jose dalyvaujančiais Lietuvos kariais susitiko Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos viršininkas pulkininkas Raimundas Vaišnoras.

 

Joint venture

 

2015 m. pabaigoje įsteigtoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms (angl. Joint Expeditionary Force,  JEF), kurios per trumpą laiką galės būti panaudotos atsakui į iškilusią  krizę bet kuriame pasaulio taške, taip pat ir Rytų Europoje, vadovauja ir branduolį sudaro Jungtinė Karalystė. JEF savo indėlį  pagal poreikį - sausumos, jūrų ir oro pajėgų kariniai vienetus - skirs  dar šešios valstybės (Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija). Nuolatinės parengties jungtinėje vadavietėje Nortvude, kuri gali  planuoti ir valdyti plataus spektro operacijas, nuo šių metų pavasario tarnauja ir Lietuvos karininkas.  

 

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, jų tikslas - vykdyti plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos teikimo. Pajėgos taip pat galės dalyvauti ir  NATO, Jungtinių Tautų, valstybių partnerių vadovaujamose tarptautinėse operacijoje. Dėl Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms skirtų vienetų panaudojimo sprendimus priima juos delegavusios valstybės.

 

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms yra deklaravusi štabo karininką, pėstininkų kuopą (apie 150 karių) ir nacionalinį paramos elementą.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo memorandumas buvo pasirašytas 2015 m. lapkričio 30 dieną Londone. Planuojama, visą operacinį pajėgumą JEF pasieks 2018 metais ir galės vykdyti operacijas,  kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro elementais. Juos prireikus bus galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai.  

 

Aukštą nuolatinę parengtį ekspedicinėms pajėgoms priskirtų šalių kariai išlaikys dalyvaudami  įvairiuose JEF pajėgų mokymuose, pratybose.  

 

JEF Lietuvai - tai dar viena  patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti  į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį  bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač Jungtinė Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir karinėje srityse per keletą pastarųjų metų tapo labai intensyvus.

 

Tai ne pirmas kartas, kai Lietuva dalyvauja bendrose iniciatyvose su Jungtine Karalyste ir taip aktyvina bendradarbiavimą su šia valstybe. Jungtinės Karalystės vadovaujamai Europos Sąjungos kovinei grupei, kuri jau nuo šių metų liepos pradėjo pusmečio budėjimą, Lietuva skyrė antrą pagal dydį šios grupės indėlį, kurį sudaro kuopos dydžio karinis vienetas, štabo karininkai, atskirų sričių specialistai. Tokioje JK vadovaujamoje ES kovinėje grupėje mūsų kariai dalyvavo ir 2013 metais. Lietuvos kariai taip pat ruošiasi dalyvauti ir Jungtinės Karalystės vadovaujamose NATO ypač greito reagavimo pajėgose 2017 metais.

 

***

2016 12 01

 

Įvyko pirmosios Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų generavimo pratybos

 

 

2016 m. lapkričio 29- gruodžio 1 dienomis surengtos Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų  (angl. UK -led Joint Expeditionary Force, JEF) pratybos, kurių metu septynių valstybių Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Lietuvos karininkai treniravosi pajėgų generavimo procedūras.

 

Lietuvoje pratybos vyko Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe. Čia  Lietuvos karininkai telekonferencijos būdu  įvairiomis ryšio priemonėmis bendravo su Jungtinės Karalystės jungtine vadaviete, pagal žaidybinį pratybų scenarijų dėliojo įvairius veiksmų eigos variantus.

 

Tai buvo pirmosios tokio pobūdžio pratybos, kurias surengė Jungtinės Karalystė.

 

Kuriamoms  ekspedicinėms pajėgoms JEF, skirtoms kovai su bet kokio tipo  krizėmis, pradedant humanitarine pagalba ir baigiant koviniais veiksmais,  Lietuva  planuoja skirti kuopos dydžio vienetą. Nuo 2016 m. pradžios JEF operaciniame štabe Jungtinėje Karalystėje tarnybą pradėjo Lietuvos karininkas.

 

Visą operacinį pajėgumą pajėgos, planuojama, pasieks 2018 metais, kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro ir kibernetiniais elementais, kuriuos, prireikus, būtų galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų branduolį sudarys Jungtinės Karalystės pajėgos, o dalyvaujančios šalys skirs atitinkamus nacionalinius pajėgumus. Lietuvos kariai, dalyvaudami šiame projekte, turės dar vieną galimybę treniruotis daugianacionalinėje aplinkoje su jau bendros patirties dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose turinčiais partneriais, dalytis su jais savo patirtimi ir įgūdžiais, siekti dar didesnio sąveikumo ir pasirengimo operacijoms.

 

Susitarimo memorandumą dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų kūrimo  2015 m.  lapkričio 30 d. pasirašė septynių  valstybių  - Estijos, Danijos, Jungtinės Karalystės,  Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų ir Norvegijos -  gynybos ministrai.  Prieš tai 2015 m. rugsėjį NATO viršūnių susitikime Velse septynių valstybių  gynybos ministrai pasirašė JEF steigimo ketinimų protokolą. 

 

 

Jungtinio štabo viršininkas Jungtinėje Karalystėje stebės vykstančias Jungtinių ekspedicinių pajėgų pratybas

2017.07.05

Liepos 5 -7 dienomis Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras lankosi Jungtinėje Karalystėje, kur stebi vykstančias Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) pratybas „Joint Venture 2017“.

 

Šiose pratybose, kurios vyksta birželio 26 – liepos 9 dienomis, dalyvauja ir trys Lietuvos karininkai: tarnybai nuolatinės parengties jungtinėje vadavietėje Nortvude paskirtas karininkas, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos viršininkas pulkininkas Raimundas Vaikšnoras ir Jungtinio štabo logistikos valdybos logistikos vyr. karininkas.

 

Pratybų „Joint Venture 2017“ metu vertinamas kuriamų Jungtinės Karalystės vadovaujamų jungtinių ekspedicinių pajėgų gebėjimas reaguoti į kylančias grėsmes, taip pat siekiama identifikuoti pajėgų trūkumus.

 

Nuo 2015 m. pabaigos kuriamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms, kurios per trumpą laiką galės būti panaudotos atsakui į iškilusią krizę bet kurioje pasaulio vietoje, taip pat ir Rytų Europoje, vadovauja ir branduolį sudaro Jungtinė Karalystė. Pajėgoms savo indėlį pagal poreikį – sausumos, jūrų ir oro pajėgų karinius vienetus – skirs dar šešios valstybės (Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija).

 

Lietuva Jungtinės Karalystės vadovaujamoms Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms yra deklaravusi štabo karininką, pėstininkų kuopą (apie 150 karių) ir nacionalinį paramos elementą.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo memorandumas buvo pasirašytas 2015 m. lapkričio 30 dieną Londone. Planuojama, visą operacinį pajėgumą JEF pasieks 2018 metais ir galės vykdyti operacijas, kai bus iki galo integruotos nacionalinės pajėgos ir bus subalansuoti turimi pajėgumai su sausumos, jūrų, oro elementais. Juos prireikus bus galima pritaikyti konkrečiai operacijai ar misijai. Pajėgos operacijas vykdys savarankiškai arba kaip dalis NATO, Jungtinių Tautų vadovaujamų operacijų.

 

JEF Lietuvai – tai dar viena patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač Jungtinė Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir gynybos srityse pastaraisiais metais tapo intensyvus.

 

 

 

 

Danijoje Lietuvos kariai su danais ir britais ruošiasi budėti Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose

2017.11.18
image

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai ruošiasi naujai užduočiai. Bataliono 3-iosios mechanizuotosios pėstininkų kuopos kariai, įgiję patirties šiais metais budėdami NATO ypač greito reagavimo pajėgose Danijos kovinės grupės sudėtyje, nuo 2018 m. sausio 1 d. pradės budėjimą Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (angl. JEF).

 

Ruošdamiesi naujajai užduočiai, Algirdo bataliono kariai iki lapkričio 26 d. kartu su Danijos ir Jungtinės Karalystės kariais dalyvauja pratybose „Brave Lion“ Danijoje. Šiose pratybose bus vertinamas karių pasirengimas budėti ekspedicinėse pajėgose, kurios bus skirtos vykdyti galimas plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos bet kurioje pasaulio vietoje.

 

Per 140 Algirdo bataliono kuopos karių su kovine technika ir ginkluote praėjusią savaitę pasiekę Danijos kariuomenės Oksbøl poligoną jame pirmiausia įsikūrė, susipažino su vietove. Pasak karių, pirmąją pratybų savaitę dėmesys buvo sutelktas į gynybos operacijas ir pasirengimui kitą savaitę prasidėsiančiai aktyviajai pratybų fazei.

 

Jungtinės Karalystės vadovaujamos Jungtines ekspedicinės pajėgos (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) įsteigtos 2015 metais. Kuriamoms pajėgoms, kurios galės būti panaudotos atsakui į krizę bet kuriame pasaulio taške, pajėgumus taip pat skiria Danija, Estija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija bei nuo šių metų vasaros prie pajėgų prisijungusios Švedija ir Suomija.

 

Be pėstininkų kuopos (apie 150 karių) Lietuva Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms yra taip pat deklaravusi štabo karininką – jis nuo 2016 m. pradžios tarnauja Nuolatinės parengties jungtinėje vadavietėje Nortvude, medicinos specialistą bei nacionalinį paramos elementą.

 

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, jų tikslas – vykdyti plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos teikimo. Pajėgos taip pat galės dalyvauti ir NATO, Jungtinių Tautų, valstybių partnerių vadovaujamose tarptautinėse operacijoje. Dėl Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms skirtų vienetų panaudojimo sprendimus priims juos delegavusios valstybės.

 

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo memorandumas buvo pasirašytas 2015 m. lapkričio 30 dieną Londone. Planuojama, visą operacinį pajėgumą JEF pasieks 2018 metais.

 

JEF Lietuvai – tai dar viena patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač su Jungtine Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir karinėje srityse pastaraisiais metais tapo ypač intensyvus.

 

Gr. Arno Čemerkos (Algirdo batalionas) nuotraukos

 

Fotogalerija Lietuvos kariuomenės Facebook puslapyje: https://www.facebook.com/kariuomene 

 

 

 

Londone patvirtinta, jog Lietuvos ir dar 8 šalių sukurtas bendras greitojo reagavimo vienetas yra pasirengęs veikti

 

2018.06.28

10 000 karių iš devynių valstybių jau šiandien yra pasirengę dislokacijai bet kuriuo metu, jei reiktų spręsti netikėtas krizines situacijas. Tai žymi šiandien Londone pasirašytas galutinis tarpusavio susitarimo memorandumas dėl Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų (angl. UK-led Joint Expeditionary Force, JEF) sukūrimo, kurį pasirašė Lietuva ir dar 8 šalys. Susitarimas žymi pajėgų sukūrimą ir visapusišką jų parengtį. Idėjos iniciatorė yra Jungtinė Karalystė, prie projekto kartu su Lietuva prisijungė dar septynios, daugiausia Baltijos jūros regiono šalys: Danija, Estija, Latvija, Norvegija, Nyderlandai, Suomija ir Švedija.

 

 

JEF FINAL MOU

  

Pasak krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio, šios pajėgos – tai dar viena atgrasymo ir gynybos priemonė, taip pat Lietuvos ir viso regiono saugumo didinimo bei Europos karinių pajėgumų stiprinimo priemonė. „Tokie greito reagavimo padaliniai itin reikalingi šiandieninėje saugumo situacijoje, – sako jis. – LR Seimas yra suteikęs mandatą Lietuvos pajėgoms dalyvauti operacijose NATO greitojo reagavimo, ES kovinių grupių ir Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų sudėtyje, todėl esant politiniam sprendimui egzistuoja teisinis pagrindas siųsti mūsų karius nors rytoj ir taip užtikrinti krizių valdymą”.

 

Ministras pabrėžė, jog norint, jog Jungtinės ekspedicinės pajėgos būtų nuolatinėje parengtyje, būtini reguliarūs mokymai ir pratybos. „Tai puiki galimybė Lietuvos kariams tobulinti įgūdžius su Jungtinės Karalystės kariais. Be to, Brexit kontekste JEF įgauna dar svarbesnę reikšmę, kaip ir Jungtinę Karalystę ir mūsų regioną siejanti grandis”, – sakė R. Karoblis.

 

„Mūsų susitarimas šiandien siunčia aiškią žinią sąjungininkams – mūsų tautos stovės kartu pasitikdamos naujus, taip pat ir konvencinius iššūkius, kad mūsų šalys ir piliečiai būtų saugūs šiame netikėtumų kupiname pasaulyje, – pasirašymo metu sakė Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Gavinas Williamsonas. – Mus vertina pagal mūsų draugus, ir kol Kremlius siekia užkirsti kelią tarp senų ir naujų sąjungininkų, mes esame vieningi su tarptautine bendruomene, remiame tarptautines taisykles”.

 

Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra brigados dydžio aukštos parengties kovinis vienetas, skirtas reaguoti į netikėtas krizines situacijas Europoje ir už jos ribų: pradedant humanitarine parama, atgrasymu ir baigiant kovinėmis operacijomis. JEF yra visų pirma skirtas greito reagavimo operacijoms vykdomoms po Europos Sąjungos, NATO ar Jungtinių Tautų vėliava. Jo padaliniai galėtų būti panaudojami ir NATO 5 str. operacijoms.

 

Pajėgos vadovausis NATO standartais ir procedūromis, galės papildyti kitas daugianacionalines aukštos parengties pajėgas ir remti JT, NATO ir ES veiksmus.

 

Devynių JEF valstybių kariai visapusišką pasirengimą operacijoms pademonstravo per šių metų pavasarį Jungtinėje Karalystėje vykusias pratybas „Joint Warrior“.

 

Nuo 2016 m. pradžios JEF operaciniame štabe Nortvude Jungtinėje Karalystėje tarnauja Lietuvos karininkas. 2018 metais Lietuva šioms pajėgoms skiria iš viso apie 150 karių: kuopos dydžio vienetą, kuris veikia Danijos kariuomenės kovinės grupės sudėtyje, taip pat mediką, priskirtą JK karo lauko ligoninei.

 

2015 m. rudenį steigiamąjį supratimo memorandumą dėl Jungtinių ekspedicinių pajėgų sukūrimo pasirašė Jungtinė Karalystė, Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai ir Norvegija, o 2017 m. vasarą prisijungė Suomija bei Švedija. Steigiamasis susitarimo dokumentas numatė, kad JEF pasiekus visą operacinį pajėgumą bus pasirašytas naujas memorandumas, kuris bus taikomas šių pajėgų pratybų ir dalyvavimo tarptautinėse operacijose metu.

 

Londone R. Karoblis taip pat susitiko su Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriumi G. Williamsonu, su kuriuo aptarė artėjantį NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę, dvišalį Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą bei naujas iniciatyvas.

 

 

JK Gynybos ministerijos nuotrauka

 

 

2019 04 03

 

Jungtinės Karalystės vadovaujamos greitojo reagavimo pajėgos bus dislokuojamos Baltijos jūroje – vyks pratybos „Baltic Protector“

 

 Baltic Protector

 

 

 

Balandžio 3 d. krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis Londone su kitais Jungtines ekspedicines pajėgas (angl. UK-led Joint Expeditionary Force, JEF) sudarančių šalių gynybos ministrais aptarė šių greitojo reagavimo pajėgų panaudojimą ir stalo pratybų metu patikrino galimų sprendimų priėmimo greitį bei JEF pajėgų aktyvavimo mechanizmą. Ministrai taip pat aptarė šį birželį vyksiančias pirmąsias JEF jūrinio komponento pratybas „Baltic Protector“ („ Baltijos gynėjas“).

 

„JEF pajėgos – tai dar viena atgrasymo ir gynybos priemonė, kuri prisideda tiek prie Lietuvos, tiek prie viso regiono saugumo didinimo bei padeda išlaikyti glaudų bendradarbiavimą su sąjungininkais. Šią vasarą vyksiančios pratybos „Baltic Protector“ rodo šių daugianacionalinių greitojo reagavimo pajėgų gebėjimą užtikrinti saugumo priemones Baltijos regione“, – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

Pratybose „Baltic Protector“ dalyvaus 3 tūkst. karių ir apie 20 karo laivų iš visų Jungtines ekspedicines pajėgas formuojančių šalių. Planuojama, kad vienas šių pratybų etapų vyks ir Lietuvos pajūryje. Pratybų metu pajėgos vykdys taktines užduotis jūroje, bus treniruojamasis atlikti išsilaipinimą į sausumą, kitas desantavimo užduotis. Birželio pabaigoje Klaipėdoje planuojamas ir JEF sudarančių valstybių gynybos ministrų susitikimas.

 

„Nors Jungtinė Karalystė ir ruošiasi išstoti iš ES, mūsų įsipareigojimai Europos saugumui ir stabilumui nemažėja ir yra svarbūs kaip niekad anksčiau, – sako JK gynybos sekretoriaus Gavin Williamson. – Mūsų pasaulinės klasės jūreivių ir jūrų pėstininkų dislokavimas Baltijos jūroje kartu su mūsų sąjungininkais tvirtai pabrėžia Britanijos lyderystę Europoje.”

 

Jungtinės ekspedicinės pajėgos – tai aukštos parengties apie 10 tūkst. karių dydžio greito reagavimo daugianacionalinis junginys, skirtas reaguoti į krizines situacija Europoje ir už jos ribų. Praėjusių metų vasarą pilną operacinį pajėgumą pasiekusioms šioms pajėgoms vadovauja Jungtinė Karalystė, o jose dalyvauja dar aštuonios valstybės – Danija, Estija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Suomija ir Švedija.

 

LR Seimas yra suteikęs mandatą Lietuvos pajėgoms dalyvauti operacijose NATO greitojo reagavimo, ES kovinių grupių ir Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų sudėtyje, todėl esant politiniam sprendimui egzistuoja teisinis pagrindas siųsti mūsų karius vos tik prireikus ir taip užtikrinti krizių valdymą.

 

Nuo 2016 m. pradžios JEF operaciniame štabe Nortvude Jungtinėje Karalystėje tarnauja Lietuvos karininkas. Lietuva šioms pajėgoms skiria kuopos dydžio vienetą, kuris veikia Danijos kariuomenės kovinės grupės sudėtyje, taip pat mediką, priskirtą JK karo lauko ligoninei. Pagal LR Seimo suteiktą mandatą, šiemet JEF veikloje gali dalyvauti iki 190 karių ir civilių.

 

KAM nuotrauka

 

 

2019 06 28

 

Klaipėdoje pirmą kartą vienoje vietoje susitiko Jungtinių ekspedicinių pajėgų gynybos ministrai ir kariuomenių vadai

 

Vaizdo medžiaga iš spaudos konferencijos (aut. srž. sp. Lukas Tamošiūnas)

 

 

Birželio 28 d. Klaipėdoje pirmą kartą į Jungtinės Karalystės vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų šalių susitikimą atvyko tiek gynybos ministrai, tiek kariuomenių vadai. Tokiame precedento neturinčiame formate svečiai pažymėjo šių pajėgų veikimo pirmąsias metines.

 

 

2014 m. per NATO viršūnių susitikimą įkurtos Jungtinės Karalystės vadovaujamos pajėgos pilną operacinį pajėgumą pasiekė pernai, kai Londone buvo pasirašytas galutinis Susitarimo memorandumas dėl jų sukūrimo ir paskelbta apie pilną jų parengtį. Šiandien šias aukštos parengties 10 tūkst. karių greitojo reagavimo pajėgas galima bet kada pasitelkti reaguoti į krizines situacijas Europoje ir už jos ribų. Jungtinės ekspedicinės pajėgos gali veikti savarankiškai ar kartu su tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant NATO, JT, ES ir Šiaurės šalių grupę.

 

Gynybos ministrai ir kariuomenių vadai Klaipėdoje sutarė, kad šiuo metu esminis dėmesys yra skiriamas Baltijos jūros regionui, toliau tęsiant pratybų organizavimą ir dalyvavimą jose, planų sinchronizavimą ir pajėgų įtraukimą į praktines veiklas. Taip pat nuspręsta, kad JEF padaliniai bus deklaruojami ir NATO parengties iniciatyvai, taip prisidedant ir prie kolektyvinės gynybos stiprinimo.

 

„Šis susitikimas yra puikus mūsų solidarumo ir vienybės pavyzdys. Mums ypač džiugu, kad šis susitikimas vyksta būtent Lietuvoje. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra dar vienas atgrasymui ir gynybai skirtas įrankis, kuris prisideda prie Lietuvos ir viso Baltijos jūros regiono saugumo didinimo“, – sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis bendroje spaudos konferencijoje su Jungtinės Karalystės gynybos sekretore Penny Mordaunt.

 

Krašto apsaugos ministras pabrėžė, kad šiuo metu Baltijos jūroje vykstančios Jungtinių ekspedicinių pajėgų pratybos „Baltic Protector“ („Baltijos gynėjas”), kuriose pajėgoms priskirti kariai treniruojasi Baltijos valstybių gynybos veiksmų, siunčia stiprią strateginę žinią ne tik savo vardu, bet ir kompleksiškumu bei vieta, kur vyksta pratybos.

 

„Siunčiame aiškią žinią mūsų priešininkams už mūsų valstybių ribų, – sakė R. Karoblis. – Mes siekiame parodyti, kad turime būdų, kaip atsakyti į saugumo iššūkius. Šios Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra dar viena greito atsako priemonė , kurią turime iškylančioms grėsmėms atremti.“

 

Nuo gegužės pabaigos Baltijos jūroje 3 tūkst. karių ir 17 laivų iš 9 valstybių – Jungtinės Karalystės, Danijos, Estijos, Latvijos,  Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos – treniruojasi sąveikos veiksmų rengiant Jungtines ekspedicines pajėgas reaguoti į krizines situacijas.

 

Lietuva Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms skiria kuopos dydžio vienetą, taip pat mediką, priskirtą Jungtinės Karalystės karo lauko ligoninei. Nuo 2016 m. pradžios Jungtinių ekpedicinių pajėgų operaciniame štabe Nortvude Jungtinėje Karalystėje tarnauja Lietuvos karininkas.

 

LR Seimas yra suteikęs mandatą Lietuvos pajėgoms dalyvauti operacijose NATO greitojo reagavimo, Europos Sąjungos kovinių grupių ir Jungtinės Karalystės vadovaujamų ekspedicinių pajėgų sudėtyje, todėl esant politiniam sprendimui egzistuoja teisinis pagrindas siųsti mūsų karius vos tik prireikus ir taip užtikrinti krizių valdymą.

 

Alfredo Pliadžio (KAM) nuotraukos

 

 

Informacija atnaujinta 2020.06.26
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media