Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

Europos gynybos agentūra

EUROPOS GYNYBOS AGENTŪRA (EGA, angl. European Defence Agency – EDA, pranc. Agence Européenne de la Défense) buvo įkurta siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti nuoseklų gynybos pajėgumų vystymą.

 

Pagrindiniai EGA uždaviniai:

• remti bendrus projektus gynybos pajėgumų srityje, analizuojant nacionalinių gynybos planų konvergencijos galimybes, bei nustatant ilgojo laikotarpio ES pajėgumų poreikius;

• skatinti bendras investicijas ir identifikuoti prioritetines gynybos tyrimų sritis bei sudaryti sąlygas valstybėms bendradarbiauti jose;

• skatinti valstybių bendradarbiavimą ginkluotės įsigijimų srityje;

• stiprinti Europos gynybos pramonės konsolidaciją, mažinant dubliavimą, didinant specializaciją, bei tarpusavio priklausomybę Europoje;

• liberalizuoti Europos gynybos įsigijimų rinką.

 

Europos gynybos agentūrai, kuri buvo įkurta 2004 metų liepos mėnesį, priklauso 27 ES valstybės narės (išskyrus Daniją, kuri nedalyvauja karinėje BSGP integracijoje). Agentūros vykdomuose projektuose gali dalyvauti ne tik valstybės narės, bet ir ES nepriklausančios šalys - EGA yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimą su Norvegija. Vykdydama jai pavestas funkcijas, EGA glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis: ES Kariniu komitetu, ES Kariniu štabu, Europos Komisija, kai kuriais klausimais konsultuojasi su NATO.

 

Taryba nustato EGA biudžeto, darbo programos bei santykių su trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis klausimų gaires. Visi kiti su Agentūros veikla susiję sprendimai priimami iš ministrų sudarytoje Agentūros Valdančiojoje taryboje (angl. Steering Board), kurios susitikimai vyksta bent du kartus per metus kartu su ES gynybos ministrų susitikimais. Valdančioji taryba taip pat renkasi ginkluotės direktorių, gynybos planuotojų bei pareigūnų, atsakingų už gynybos tyrimus, formatuose. Prieš kiekvieną Valdančiosios tarybos susitikimą iš dalyvaujančių valstybių narių atstovų sudarytas Parengiamasis komitetas paruošia susitikimo medžiagą. Sprendimai Valdančiojoje taryboje priimami kvalifikuota balsų dauguma, tačiau dažniausiai dalyvaujančios valstybės narės ieško bendro sutarimo.

 

Agentūrai vadovauja ES Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, taip siekiant išsaugoti BUSP/BSGP struktūrų integralumą. Jis yra atsakingas už EGA veiklos tikslų įgyvendinimą, jis arba jo paskirtas atstovas pirmininkauja EGA Valdančiosios tarybos posėdžiams. Agentūros organizacinius ir administracinius reikalus tvarko Agentūros vykdantysis direktorius (angl. Chief Executive). Šiuo metu Agentūroje dirba kiek daugiau nei 100 darbuotojų. Agentūra skirstoma į tris direktoratus: bendradarbiavimo planavimo ir palaikymo (Cooperation Planning & Support), pajėgumų, ginkluotės ir technologijų (Capability, Armament & Technology), Europos sinergijų ir inovacijų (European Synergies & Innovation). Agentūros struktūroje taip pat yra atskiri padaliniai skirti bendradarbiavimui su privačiomis kompanijomis, komunikacijai, auditui ir politikos planavimui.

Informacija atnaujinta 2014.03.20
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media