Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Vytautas Malachauskas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Konsultuoja Skyriaus vedėją ir kitus Skyriaus valstybės tarnautojus mobilizacinio planavimo civilinėse mobilizacijos institucijose, rekvizicijos (laikinojo paėmimo) organizavimo valstybėje, pasirengimo mobilizacijai civilinėse mobilizacijos institucijose ir ūkio mobilizacijos subjektuose kontrolės klausimais;

2. koordinuoja ir kontroliuoja civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimą ir atnaujinimą, tikrina ministerijų teikiamus derinti mobilizacijos planų projektus, rengia tikrinimo išvadas ir kitus dokumentus;

3. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių ir kitų dokumentų, reikalingų tobulinant mobilizacijos rengimą ir vykdymą civilinėse mobilizacijos institucijose, projektų ir dalyvauja juos rengiant;

4. dalyvauja rengiant valstybės mobilizacijos plano ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano projektus;

5. dalyvauja nustatant valstybės rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo poreikį;

6. pagal kompetenciją atlieka civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimus, pagal kompetenciją dalyvauja civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

7. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą civilinių mobilizacijos institucijų tarnautojams ir darbuotojams, rengiant mobilizacijos planus;

8. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos planavimo ir organizavimo, koordinuojant ir kontroliuojant civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimą ir įgyvendinimą;

9. analizuoja civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo mobilizacijai būklę, teikia Skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl jos gerinimo ir mobilizacinio pasirengimo tobulinimo;

10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas civilinėse mobilizacijos institucijose;

11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

12. pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas dėl Skyriaus veiklos planų, krašto apsaugos ministro įsakymų, Krašto apsaugos ministerijos kanclerio potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų užduočių ar pavedimų Skyriuje vykdymo;

13. analizuoja užsienio valstybių civilinio pasirengimo gynybai ir krizėms praktiką, teikia siūlymus dėl geros praktikos taikymo Lietuvos Respublikoje;

14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, Skyriaus vedėjo arba Departamento direktoriaus įgaliotas atstovauja Skyriui arba Departamentui, krašto apsaugos ministro, kitų valstybės institucijų vadovų ar Vyriausybės sudarytų darbo grupių veikloje;

15. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba techninių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą, veiklą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su teisėkūrą, valstybės turto valdymą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų pasirengimo mobilizacijai darbo patirtį rengiant teisės aktų projektus, administracinius, tvarkomuosius ar informacinius dokumentus;

6. gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7. gebėti analizuoti, struktūrizuoti ir sisteminti informaciją;

8. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

10. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

11. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media