Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Vilius Vildžiūnas

Statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių mobilizacinių užduočių, skirtų ministerijoms ir savivaldybių institucijoms, atlikimą;

2. koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimą, derina jų projektus;

3. nustato valstybės rekvizicijos ir (ar) laikino paėmimo poreikį, koordinuoja civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimą vykdyti rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą;

4. renka, kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacinio planavimo nurodymų, mobilizacijos planų vykdymą, rekvizuotinus ir (ar) laikinai paimamus daiktus ir kitą turtą, taip pat apie mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos rengimą ir vykdymą priskirtose ministerijose;

5. dalyvauja rengiant valstybės mobilizacijos plano ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano projektus;

6. atlieka priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo mobilizacijai patikrinimus, patikrinimų rezultataus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

7. prireikus dalyvauja priskirtoms civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

8. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

9. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas ministerijose ir savivaldybių institucijose;

10. dalyvauja rengiant mobilizacinio mokymo metodinę medžiagą;

11. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinį mokymą civilinėse mobilizacijos institucijose, dėsto mokomąją medžiagą;

12. analizuoja užsienio valstybių pasirengimo rekvizicijai ir jos vykdymo praktiką, teikia Skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl geros praktikos diegimo;

13. dalyvauja rengiant valstybinių mobilizacinių užduočių projektus;

14. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. gebėti rengti organizacinius ir informacinius dokumentus;

6. gebėti konsultuoti kolegas ir interesantus Skyriaus veiklos klausimais;

7.  turėti 1 metų administracinio darbo ir dokumentų valdymo, rengiant tvarkomuosius dokumentus, patirtį;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

11. atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media