Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Sigita Giedraitytė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką ir skyriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

2. nustato Departamento valstybės tarnautojų mokymo poreikį, rengia mokymo planų ir kitų dokumentų projektus ir teikia juos valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai;

3. kontroliuoja mokymų planų vykdymą, rengia ataskaitas ir teikia valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų mokymų organizavimo tobulinimo;

4. dalyvauja organizuojant bei organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, rengia šių mokymų metodinę medžiagą;

5. rengia Departamento tarnybinių užsienio komandiruočių planavimo dokumentus, pagrindimus, ketvirčio suvestines ir ataskaitas;

6. rengia ir teikia derinti Departamento direktoriaus įsakymų projektus Departamento valstybės tarnautojų atostogų ir komandiruočių klausimais;

7. administruoja Departamento duomenis valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS);

8. tvarko Departamento darbuotojų duomenis Personalo valdymo informacinėje sistemoje (PerVIS), teikia Departamento personalo duomenis KAM Personalo departamentui;

9. teikia pranešimus apie Departamento darbuotojus elektronine draudėjų aptarnavimo sistema EDAS;

10. pildo Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir teikia Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

11. formuoja ir tvarko Departamento darbuotojų asmens bylas ir nustatyta tvarka perduoda Krašto apsaugos ministerijai saugoti;

12. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento kolegas mokymų organizavimo, komandiruočių bei kitais personalo administravimo klausimais;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusiusnenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą, Departamento veiklos sritį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

4. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

5. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

7. mokėti rengti mokymo programų, planų ir kitų dokumentų projektus;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer ir Acrobat Reader.

Informacija atnaujinta 2016.09.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media