Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Lina Kranauskienė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Planuoja ir organizuoja visuomenės švietimą pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais, siekdamas visuomenės pilietinio, tautinio ir patriotinio ugdymo tikslų;

2. planuoja ir organizuoja krašto apsaugos sistemos bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis;

3. dalyvauja rengiant mokymo programas ir kitus dokumentus, organizuojant renginius pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais;

4. organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo institucijose bei centruose;

5. rengia ir įgyvendina visuomenės švietimo projektus pilietinio pasipriešinimo srityje;

6. kaupia, sistemina ir rengia mokymo bei metodinę medžiagą apie pilietinio pasipriešinimo ugdymą;

7. ruošia ir veda pilietinio ir patriotinio ugdymo paskaitas tikslinei auditorijai bei vykdo pristatymus;

8. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių laikinų ir nuolatinių darbo grupių, komisijų veikloje;

9. rengia ir teikia informacinius pranešimus apie Skyriaus veiklą žiniasklaidai ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms;

10. administruoja Departamento interneto svetainę: kaupia ir sistemina informaciją, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas apie svetainės administravimą ir pasiūlymus dėl trūkumų šalinimo;

11. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui arba Departamento direktoriaus pavedimu – Departamentui, organizuojant pristatymus, seminarus ir kitus mokomuosius renginius;

12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją, Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos, nevyriausybinių organizacijų veiklą ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) veiklos sritį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

4. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

5. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

7. mokėti rengti mokymo programų, planų ir kitų dokumentų projektus;

8. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, kitus mokymo renginius, skaityti pranešimus šiuose renginiuose;

9. gebėti konsultuoti kolegas ir interesantus Skyriaus veiklos klausimais;

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

11. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media