Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Laima Šivickienė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių mobilizacinių užduočių, skirtų ministerijoms ir savivaldybių institucijoms, atlikimą;

2. koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimą, derina jų projektus;

3. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia valstybinių mobilizacinių užduočių ministerijoms ir savivaldybių institucijoms projektus;

4. atlieka priskirtų civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo mobilizacijai patikrinimus, patikrinimų rezultatus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

5. prireikus dalyvauja priskirtoms civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

6. kartu su kitais Skyriaus darbuotojais rengia mobilizacijos planų sudarymo metodinius nurodymus, kitų teisės aktų, reikalingų administruoti pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos vykdymą ministerijose ir savivaldybių institucijose;

7. renka, kaupia ir sistemina asmenų, įrašytų į civilinį mobilizacinį personalo rezervą, duomenis, tvarko civilinio mobilizacinio personalo rezervo duomenų bazę;

8. konsultuoja civilinių mobilizacijos institucijų tarnautojus, kitus interesantus mobilizacijos klausimais;

9. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl mobilizacijos rengimo, vykdymo ir administravimo tobulinimo projektus;

10. pagal kompetenciją rengia organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant mobilizacinio mokymo metodinę medžiagą;

12. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinį mokymą civilinėse mobilizacijos institucijose, dėsto mokomąją medžiagą;

13. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas ministerijose ir savivaldybių institucijose;

14. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

15. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimą, administravimą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti 1 metų administracinio darbo ir dokumentų valdymo, rengiant tvarkomuosius dokumentus, patirtį;

6. gebėti analizuoti ir struktūrizuoti informaciją;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media