Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Justė Marcinkevičiūtė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Redaguoja Departamente parengtus dokumentų ir teisės aktų projektus, prižiūri, kaip Departamente laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, reikalavimų;

2. supažindina Departamento tarnautojus su teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, pasikeitimais;

3. rengia Departamento dokumentacijos planus, organizuoja bylų formavimą;

4. formuoja, tvarko, sudaro bylų apyrašus ir nustatyta tvarka perduoda Lietuvos naujajam archyvui toliau saugoti;

5. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, rengia dokumentų naikinimo aktus, paruošia dokumentus naikinti;

6. tvarko ir derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje;

7. tvarko Departamento valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas;

8. rengia įsakymų projektus dėl atostogų suteikimo, sudaro Departamento darbuotojų kasmetinių atostogų eilę ir teikia Departamento direktoriui tvirtinti;

9. rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus dėl Departamento darbuotojų komandiruočių;

10. rengia organizacinius ir informacinius dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;

11. teikia reikalingą informaciją Departamento, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų tarnautojams Skyriaus kompetencijos klausimais;

12. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ir krašto apsaugos ministro sudarytų darbo grupių veikloje;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (lietuvių kalbos) krypties išsilavinimą;

2. turėti vienerių metų dokumentų redagavimo darbo patirtį;

3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktiškai valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą, Departamento veiklos sritį;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. išmanyti įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

7. būti susipažinusiam su elektroniniu dokumentų valdymu, kompiuterizuotu dokumentų valdymo sistemų funkcionalumu ir elektroninio archyvo informacine sistema;

8. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;

9. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

10. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.06.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media