Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Jurgis Žutautas

Statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Rengia teisės aktų, susijusių su priimančiosios šalies paramos planavimo valstybėje organizavimu, koordinavimu ir kontrole, projektus;

2. atlieka civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimus, patikrinimų rezultatus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

3. prireikus dalyvauja civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;

4. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl priimančiosios šalies paramos teisinio reglamentavimo tobulinimo ir plėtros valstybėje;

5. dalyvauja kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms rengiant teisės aktų projektus dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą;

6. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą projektus;

7. renka, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, reikalingą PŠP galimybių katalogui parengti;

8. kaupia, sistemina, tvarko informaciją ir kitus duomenis apie Lietuvos Respublikos civilinę infrastruktūrą, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų pajėgumus teikti priimančiosios šalies paramą;

9. parengia ir atnaujina PŠP galimybių katalogą;

10. koordinuoja ir kontroliuoja civilinių mobilizacijos institucijų priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių su užsakovu vykdymą, kai teikiama priimančiosios šalies parama;

11. organizuoja ir koordinuoja priimančiosios šalies paramos mokymą į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašytiems asmenims, nustato šiems asmenims priimančiosios šalies paramos mokymo organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarką, dalyvauja rengiant programas ir valstybės priimančiosios šalies paramos mokymo planus;

12. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant priimančiosios šalies paramos pratybas, mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus viešųjų ryšių renginius ministerijose ir savivaldybių institucijose;

13. dalyvauja priimančiosios šalies paramos valdymo grupės veikloje;

14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijomis ir padaliniais;

15. koordinuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo naudojimą, teikiant priimančiosios šalies paramą;

16. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas ir pagalbą civilinėms mobilizacijos institucijoms ir ūkio mobilizacijos subjektams pasirengimo teikti priimančiosios šalies paramą klausimais;

17. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

18. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Statutinis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, technologijos arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, administravimo ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. išmanyti NATO ir Europos sąjungos karines struktūras, jų veiklos planavimo procesus;

6. išmanyti Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės strateginio ir operacinio planavimo principus bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo specifiką;

7. turėti 1 metų administracinio darbo ir dokumentų valdymo, rengiant tvarkomuosius dokumentus, patirtį;

8. gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją;

9. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

11. atitikti Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statute nustatytus priėmimo į civilinę krašto apsaugos tarnybą reikalavimus;

12. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media