Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Jūratė Šakėnė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių mobilizacinių užduočių, skirtų savivaldybių institucijoms, atlikimą;

2. koordinuoja ir kontroliuoja mobilizacijos planų rengimą savivaldybių institucijose, atlieka priskirtų apskričių teritorijoje esančių savivaldybių institucijų Departamentui teikiamų derinti mobilizacijos planų projektų patikrinimus, įformina patikrinimo aktus ir teikia siūlymus dėl trūkumų šalinimo;

3. kartu su kitais skyriaus darbuotojais rengia valstybinių mobilizacinių užduočių savivaldybių institucijoms projektus;

4. pagal kompetenciją atlieka civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai patikrinimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

5. kartu su kitais skyriaus darbuotojais rengia mobilizacijos planų sudarymo metodinius nurodymus, kitų teisės aktų, reikalingų administruoti pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos vykdymą savivaldybių institucijose;

6. dalyvauja rengiant valstybės mobilizacijos plano ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano projektus;

7. teikia reikalingą informaciją civilinių mobilizacijos institucijų tarnautojams, kitiems interesantams mobilizacijos rengimo, vykdymo ir administravimo klausimais;

8. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl mobilizacijos rengimo, vykdymo ir administravimo tobulinimo projektus;

9. pagal kompetenciją rengia organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus;

10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinius mokymus savivaldybių institucijose;

11. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, administravimo ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti 1 metų administracinio darbo ir dokumentų valdymo, rengiant tvarkomuosius dokumentus, patirties;

6. gebėti analizuoti ir struktūrizuoti informaciją;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis:MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Intrnet Explorer.

Informacija atnaujinta 2018.05.14
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media