Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Domas Alekna

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Rengia teisės aktų, susijusių su priimančiosios šalies paramos planavimo valstybėje organizavimu, koordinavimu ir kontrole, projektus;

2. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl priimančiosios šalies paramos teisinio reglamentavimo tobulinimo ir plėtros valstybėje;

3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijomis ir padaliniais;

4. pagal kompetenciją dalyvauja Departamentui, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ar kitoms institucijoms rengiant teisės aktų dėl priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių ir sutarčių vykdymo projektus;

5. dalyvauja kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms rengiant teisės aktų projektus dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą;

6. dalyvauja rengiant teisės aktų dėl valstybės rezervo materialinių ir finansinių išteklių kaupimo, atnaujinimo, papildymo, apskaitos ir panaudojimo teikiant priimančiosios šalies paramą projektus;

7. koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų preliminarių poreikių galimybių civilinėse mobilizacijos institucijose, rengiantis teikti priimančiosios šalies paramą, užtikrinimą, civilinių mobilizacijos institucijų priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių su užsakovu sudarymą ir vykdymą;

8. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant priimančiosios šalies paramos pratybas, mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus viešųjų ryšių renginius;

9. organizuoja ir koordinuoja priimančiosios šalies paramos mokymą į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašytiems asmenims, nustato šiems asmenims priimančiosios šalies paramos mokymo organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarką, dalyvauja rengiant programas ir valstybės priimančiosios šalies paramos mokymo planus;

10. atlieka civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų pasirengimo priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimus ir patikrinimų rezultatus įformina teisės aktų nustatyta tvarka;

11. koordinuoja ir kontroliuoja civilinių mobilizacijos institucijų priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių su užsakovu vykdymą, kai teikiama priimančiosios šalies parama;

12. koordinuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo naudojimą, teikiant priimančiosios šalies paramą;

13. dalyvauja priimančiosios šalies paramos valdymo grupės veikloje;

14. pagal kompetenciją teikia metodines konsultacijas ir pagalbą civilinėms mobilizacijos institucijoms ir ūkio mobilizacijos subjektams pasirengimo teikti priimančiosios šalies paramą klausimais;

15. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro ir Lietuvos kariuomenės vado sudarytų darbo grupių veikloje;

16. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba techninių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, administravimo ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį krašto apsaugos srityje ir ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties rengiant tvarkomuosius dokumentus;

6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

7. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis:MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media