Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Audronė Kaladžinskienė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų atlikimo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų vykdymą kvalifikuotai ir laiku;

2. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rekomenduoja kelti kvalifikaciją;

3. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl pilietinio pasipriešinimo rengimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, finansavimo, o esant atitinkamam pavedimui, rengia suvestines paraiškas (jų ekonominį ir finansinį pagrindimą);

4. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo mokomosios medžiagos, švietimo programų ir kitų visuomenės švietimo projektų, stiprinančių piliečių valią ginti valstybę, rengimą;

5. atlieka valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo renginių analizę;

6. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas civilinėse mobilizacijos institucijose;

7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų institucijomis;

8. analizuoja užsienio valstybių patirtį visuomenės švietimo srityje gynybos klausimais, taip pat bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis rengiant visuomenę pilietinei gynybai, ir teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl gerosios praktikos taikymo Lietuvos Respublikoje;

9. teikia Departamento direktoriui siūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;

10. atsiskaito Departamento direktoriui dėl Departamento ir Skyriaus veiklos planų, krašto apsaugos ministro įsakymų, Krašto apsaugos ministerijos kanclerio potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų užduočių ar pavedimų Skyriuje vykdymo;

11. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių veikloje, atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įstaigose, užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;

12. rengia ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus struktūros, nuostatų, pareigybių sąrašo ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;

13. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl skatinimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus valstybės tarnautojams;

14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir Direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą, jos veiklą ir karo tarnybą, taip pat NATO doktrinas ir direktyvas, reglamentuojančias priimančiosios šalies paramą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su teisėkūrą, valstybės turto valdymą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rengiant organizacinius, tvarkomuosius ar informacinius dokumentus ir 1 metų vadovavimo patirtį;

6. gebėti analizuoti ir sisteminti informaciją;

7. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, dirbti komandoje;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media