Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Arvydas Čepukėnas

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  

1. Koordinuoja KAS institucijų bendradarbiavimą su valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir LŠS;

2. organizuoja ir veda seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius, skaito pranešimus šiuose renginiuose;

3. apibrėžia KAS ir LŠS bendradarbiavimo tikslus, nustato bendradarbiavimo poreikius bei galimybes;

4. kontroliuoja KAS bendradarbiavimo su LŠS planų įgyvendinimą, vertina pasiektus rezultatus;

5. kaupia ir analizuoja informaciją apie KAS institucijų bendradarbiavimą su valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir LŠS;

6. analizuoja užsienio valstybių bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis patirtį rengiant visuomenę pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl gerosios praktikos taikymo;

7. dalyvauja planuojant ir rengiant tarptautinio bendradarbiavimo priemones pilietinio pasipriešinimo švietimo srityje;

8. analizuoja ir rengia išvadas dėl to, ar visi su LŠS veikla susiję dokumentai, vadovaujantis LŠS įstatymu bei kitais teisės aktais teikiami krašto apsaugos ministrui, atitinka KAS ir LŠS bendradarbiavimo tikslus ir poreikius;

9. atrenka prioritetines nevyriausybines organizacijas, stiprinančias pilietinį pasipriešinimą, pilietinį ir patriotinį ugdymą, ir sudaro jų sąrašą;

10. rengia tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus, susijusius su pilietinio pasipriešinimo reglamentavimu;

11. dalyvauja rengiant pilietinio pasipriešinimo mokymo metodinę medžiagą;

12. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui arba Departamento direktoriaus pavedimu – Departamentui, organizuojant pristatymus, seminarus ir kitus su nesmurtiniu piliečių pasipriešinimu susijusius renginius;

13. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, Nacionalinio saugumo strategiją, Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS, nevyriausybinių organizacijų veiklą ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Departamentas) veiklos sritį;

3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

4. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;

5. gebėti organizuoti ir vesti seminarus, konferencijas ir kitus mokymo renginius;

6. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir administravimo taisykles;

8. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

9. mokėti savo veikloje taikyti mokymo metodus, formas ir būdus, bendravimo psichologijos principus;

10. gebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti mokymo medžiagą bei rengti išvadas;

11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

12. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media