Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Arūnas Pudžemis

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus darbuotojų funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų uždavinių ir pavedimų vykdymą laiku;

2. vertina pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, rekomenduoja kelti kvalifikaciją;

3. organizuoja ir užtikrina valstybės mobilizacijos plano ir civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos jungtinio plano projektų parengimą ir pateikimą Vyriausybei;

4. užtikrina civilinių mobilizacijos institucijų mobilizacijos planų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, organizuoja civilinių mobilizacijos institucijų Departamentui derinti teikiamų mobilizacijos planų projektų patikrinimus ir su jais susijusių dokumentų rengimą;

5. organizuoja ir užtikrina valstybinių mobilizacinių užduočių projektų rengimą ir pateikimą Vyriausybei, užtikrina šių užduočių atlikimo civilinėse mobilizacijos institucijose koordinavimą ir kontrolę;

6. organizuoja valstybės rekvizicijos ir (ar) laikino paėmimo poreikio nustatymą, užtikrina civilinių mobilizacijos institucijų pasirengimo vykdyti rekviziciją ir (ar) laikinąjį paėmimą koordinavimą;

7. organizuoja ir užtikrina civilinių mobilizacijos institucijų ir ūkio subjektų pasirengimo mobilizacijai patikrinimų atlikimą, užtikrina Skyriaus valstybės tarnautojų dalyvavimą civilinėms mobilizacijos institucijoms atliekant ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymą;

8. užtikrina teisės aktų ir kitų dokumentų projektų Skyriaus kompetencijos klausimais rengimą Skyriuje;

9. teikia Departamento direktoriui ataskaitas dėl Skyriaus veiklos planų, krašto apsaugos ministro įsakymų, Ministerijos kanclerio potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų ir kitų užduočių ar pavedimų Skyriuje vykdymo;

10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacines pratybas civilinėse mobilizacijos institucijose;

11. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl pasirengimo mobilizacijai sistemos valstybėje tobulinimo ir plėtros;

12. rengia ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus nuostatų, pareigybių sąrašo ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;

13. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl skatinimo, nuobaudų skyrimo Skyriaus darbuotojams;

14. analizuoja užsienio valstybių mobilizacijos patirtį ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl šios praktikos taikymo;

15. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento direktoriaus, krašto apsaugos ministro, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių veikloje, atstovauja Skyriui, Departamentui, Krašto apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, įstaigose, užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;

16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, technikos arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį);

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą, jos veiklą ir karo tarnybą;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų, Lietuvos Respublikos karo padėties, Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius jo kompetencijai priklausančių klausimų sprendimą;

4. būti susipažinusiam su teisėkūrą, valstybės turto valdymą ir įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. turėti 3 metų darbo patirtį rengiant organizacinius, tvarkomuosius ar informacinius dokumentus ir 1 metų vadovavimo patirtį;

6. gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7. gebėti analizuoti, struktūrinti ir sisteminti informaciją;

8. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus veiklą, dirbti komandoje;

9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo principus;

10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

12. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą arba mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.02
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media