Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Civilinių mobilizacijos institucijų patikrinimų rezultatų apžvalga

  

    Vadovaudamasis Pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2014 m. vasario mėn. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM (toliau – MPPD) jau atliko patikrinimus 25 civilinėse mobilizacijos institucijose (toliau – CMI).

    Po šių patikrinimų atlikome patikrinimų apžvalgą, kurios rezultatus teikiame susipažinimui ir siūlome atkreipti dėmesį į išdėstytas problemas, kuo skubiau jas pašalinti, kad ateityje atliekant patikrinimus trūkumų būtų kuo mažiau.

   

    Patikrinimų metu buvo nustatyta nemažai trūkumų, dažniausi iš jų buvo šie:

    1. Nebuvo pateikta įrodančių dokumentų, kad įstaigos ir ūkio subjektai, numatyti CMI mobilizacijos plane, yra informuoti apie jų pareigas ir veiklą mobilizacijos metu.

    2. Mobilizacijos valdymo grupės nariai neturi leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“.

    3. CMI mobilizacijos planas ir kiti įslaptinti dokumentai administruojami pažeidžiant Įslaptintos informacijos administravimo taisykles, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-12-05 nutarimu Nr. 1307.

    4. Neatsižvelgta į MPPD pateiktas pastabas arba jos nesuderintos tvirtinant savivaldybių mobilizacijos planus.

    5. Pareigybės aprašymuose nenumatytos funkcijos susijusios su mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teikimu. Neatnaujinti pareigybės aprašymai (pvz. palikti mobilizacijos štabai).

    6. Skyriaus, kurio darbuotojas yra atsakingas už pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti administravimą, nuostatuose nenumatytos užduotys susijusios su pasirengimu mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti ir funkcijos tų užduočių vykdymui.

    7. Į CMPR sąrašą įrašytų asmenų, dirbančių savivaldybių administracijose, ministerijose ir joms pavaldžiose įstaigose ir įmonėse skaičius yra nepakankamas veiklos tęstinumui užtikrinti bei mobilizacijos plane numatytoms nekarinėms priemonėms ir veiksmams vykdyti ir valdyti paskelbus mobilizaciją.

    8. Dažnai į CMPR sąrašus įrašomi vadovaujantys asmenys, tačiau nėra įrašyti specialistai, kurie tiesiogiai turės vykdyti funkcijas pagal įstaigai pavestas užduotis, užtikrinančias įstaigos veiklos tęstinumą mobilizacijos metu.

    9. Į CMPR sąrašą įrašyti asmenys ne visada pasirašytinai supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis civilinio mobilizacinio personalo rezerve prisilaikant nustatytos Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 674 patvirtinto Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo 13 p. reikalavimu.

Informacija atnaujinta 2016.01.12
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media