Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

 

Kompensacijos

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos kompensuojamos profesinės karo tarnybos kariams, jeigu jie, jų šeimos nariai tarnybos vietos savivaldybėje ar kitoje savivaldybėje, nutolusioje nuo tarnybos vietos mažesniu nei 20 km atstumu, neturi nuosavo būsto, nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, nevyksta į tarnybą ir atgal tarnybiniu transportu ir negauna kelionės išlaidų kompensacijos.

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos kompensuojamos pagal PKT kario ir nuomotojo rašytine sutartimi nustatytą nuomos mokesčio dydį, neviršijantį Vyriausybės patvirtintų maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžių.

 

Maksimalūs kompensuojami gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžiai per mėnesį:

- Vilniaus mieste – 11 bazinės socialinės išmokos (BSI)*;

- Kauno mieste, Klaipėdos mieste - 9,6 BSI;

- Šiaulių mieste, Panevėžio mieste – 7,3 BSI;

- kitose vietovėse – 5,7 BSI.  

 

 *Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur.

 

Šie dydžiai dar didinami už kiekvieną kartu su kariu gyvenantį šeimos narį: už vieną kartu su kariu gyvenantį šeimos narį kompensacija didinama 15 proc., o už kiekvieną kitą šeimos narį - po 5 proc., tačiau ne daugiau kaip 40 proc. už visus šeimos narius.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (631 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarime Nr. 702 ,,Dėl Maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo";

3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-668 ,,Dėl Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Persikėlimo ir kelionės išlaidų kompensacijos

 

Persikėlimo išlaidų kompensacijos

Perkeliamiems į kitą vietovę PKT kariams apmokamos persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidos.

PKT kariams, perkeliamiems į kitą vietovę ir dėl to keičiantiems gyvenamąją vietą, mokama vienkartinė 10 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija, kuri didinama 4 BSI už kiekvieną kartu su PKT kariu persikeliantį šeimos narį, tačiau bendra išlaidų kompensacija negali viršyti 34 BSI.  

Persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų kompensacija išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią PKT karys pateikia prašymą apmokėti persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidas, ir mokama iš krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, į kurį (-ią) karys perkeliamas tarnauti, asignavimų.

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur.

 

 Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (64 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarime Nr. 702 ,,Dėl Maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo".

 

Kelionės išlaidų kompensacijos

 

PKT kariams atlyginamos kelionės bet kokios rūšies transportu iš gyvenamosios vietos į tarnybos vietą ir atgal išlaidos, jeigu jie, jų šeimos nariai tarnybos vietos savivaldybėje neturi nuosavo būsto, taip pat jei nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, nevyksta į tarnybą ir atgal tarnybiniu transportu, negauna būsto nuomos išlaidų kompensacijos.

 

Kelionės išlaidos taip pat atlyginamos vieną kartą per savaitę ir tiems PKT kariams, kurie yra apgyvendinti tarnybiniuose butuose arba tarnybos vietoje nuomojasi būstą, kai jie vyksta į šeimos faktinę gyvenamąją vietą, nesutampančią su kario tarnybos vieta.

 

Kelionės išlaidų atlyginimo dydis - 0,1 Eur už 1 km. Maksimalus atlyginamas kelionės ne viešuoju transportu nuvažiuojamas atstumas - 100 km į vieną pusę. Kelionės išlaidos atlyginamos, jei atstumas nuo kario gyvenamosios vietos iki tarnybos vietos viršija 20 km į vieną pusę.

 

Daugiau informacijos galite rasti: 

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (64 str.);

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakyme Nr. V-1261 ,,Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Maitinimosi išlaidų kompensacijos (maistpinigiai)

 

PKT kariai yra aprūpinami maistu arba jiems yra mokama maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija. Vienos paros maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija kariui, neaprūpinamam maistu, yra 8 Eur. PKT kariams maitinimosi išlaidų kompensacija mokama už kalendorines dienas.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (63 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 29 d. nutarime Nr. 1181 ,,Dėl Maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydžio nustatymo ir mokėjimo kariams ir karo prievolininkams, neaprūpinamiems maistu".

 

Kompensacijos (išmokos) karių tarnybos užsienyje atveju

 

PKT kariams, tarnybos užsienyje metu, apmokamos su persikėlimu į užsienio valstybę ir grįžimu iš jos susijusios išlaidos, mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija ir išmoka apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, taip pat išlaidoms už komunalines ir ryšio paslaugas padengti, apmokamos sveikatos draudimo arba sveikatos priežiūros išlaidos, kompensuojamos grįžimo kartą per metus į Lietuvos Respubliką ir atgal į užsienio valstybę išlaidos, apmokamos kitos būtinos, su tarnyba užsienyje susijusios išlaidos.

 

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (61 str.).

  

Kompensacijos PKT kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos PKT kario sveikatos sutrikimo atveju

Sutrikus kario sveikatai dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu arba kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų mokama vienkartinė kompensacija, kurios dydis priklauso nuo sužalojimo sunkumo.  

 

Mokama vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo kariui – 46,55 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 60–70 procentų darbingumo – 37,24 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 45–55 procentų darbingumo – 27,93 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • iki 40 procentų darbingumo – 23,28 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18,62 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 13,97 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju karys po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės, ir (ar) organų funkcijos) ir dėl to sumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, kariui mokama 9,31 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus, apysunkio ar lengvo sveikatos sutrikimo atveju kariui po gydymo neliko liekamųjų reiškinių (nėra motorinių ir (ar) sensorinių, ir (ar) psichinių, ir (ar) organų funkcijų sutrikimų) arba liko liekamųjų reiškinių, tačiau nesumažėjo kario tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, ir įvykis, sukėlęs sveikatos sutrikimą, įvyko tarnybos metu, įskaitant vykimą į tarnybos vietą ir grįžimą iš jos, ir nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadoje nurodyta, kad įvykis susijęs su tarnyba, kariui mokama atitinkamai 1,87, 1,09 arba 0,32 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinio atlyginimo vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.);

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakyme Nr. V-420 ,,Dėl Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai liko liekamųjų reiškinių arba nustatytas netektas darbingumas, galite rasti čia.

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai neliko liekamųjų reiškinių, galite rasti čia.

 

Kompensacijos PKT kario žūties (mirties) atveju 

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 93,1 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 77,58 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA)* kiekvienam kario išlaikytiniui.

 

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, išskyrus numatytus atvejus, kai karys žuvo (mirė) ar sutriko jo sveikata dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas ar jo sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 9,31 atitinkamo kario laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimalioji mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.);

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakyme Nr. V-420 ,,Dėl Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Prašymo formą kompensacijai gauti kario žūties atveju galite rasti čia.

 

Laidojimo parama

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvusių (mirusių) karių laidojimo išlaidos yra 40 bazinių socialinių išmokų (BSI)*, o kai palaikai kremuojami – 64 bazinių socialinių išmokų dydžio. 

 

* Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur.

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui, jeigu jo šeima (artimieji) sutinka, Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas krašto apsaugos ministro patvirtinto pavyzdžio antkapinis paminklas. Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės.

 

Patvirtinto pavyzdžio antkapinio paminklo kariui vertės dydis – 422,27 Eur.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1340 ,,Dėl Karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakyme Nr. V-67 ,,Dėl Antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo".

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų apmokamos užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, taip pat protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo, pritaikymo kario poreikiams ir priežiūros išlaidos.

 

Neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, ir tapusiems neįgaliems arba likus liekamųjų reiškinių, trikdančių tarnybinių funkcijų vykdymą, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kompensuojamos neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų pritaikymo kario poreikiams, priežiūros ir remonto išlaidos.

 

Prašymai dėl minėtų išlaidų apmokėjimo su reikalingais dokumentais teikiami Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo bei priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) šiuo adresu: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, Vilnius, tiesiogiai ar registruotu laišku arba el. paštu [email protected] Teikiant prašymą el. paštu, pateikiamos reikiamų dokumentų kopijos, vėliau Komisijai pateikiami dokumentų originalai.

 

Daugiau informacijos galite rasti:

1. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (65 str. 65¹ str.);

2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-803 „Dėl Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Karo tarnybos ir personalo departamentas

Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyrius

Tel.: +370 5 273 5680

 

Informacija atnaujinta 2022.04.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media