Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Kitos piniginės išmokos

Išmoka buitinėms išlaidoms

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariams krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka kiekvieną mėnesį mokama 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio išmoka buitinėms išlaidoms. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 60 str. 1 d.).

 

Premija už pavyzdingą tarnybą

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariams gali būti mokamos premijos už pavyzdingą tarnybą. Šios premijos skiriamos ištarnavus visą Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nustatytą privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpį. Premijos dydis - 3,7 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio.

 

Sukaupta skatinamoji piniginė išmoka

NPPKT atliekantys asmenys yra skatinami piniginėmis išmokomis, kurias sudaro kas mėnesį skaičiuojamos (kaupiamos) šio dydžio sumos, priklausančios nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų:

  • 4 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 168 Eur per mėn. (1512 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertinta labai gerai;
  • 3 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 126 Eur per mėn. (1134 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertinta gerai;
  • 2 bazinės socialinės išmokos (BSI)*, t. y. 84 Eur per mėn. (756 Eur už 9 mėnesius) – asmenims, kurių tarnyba įvertinta patenkinamai.

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Savo noru NPPKT atliekantiems asmenims, kurie norą atlikti tarnybą pareiškė iki kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašo paskelbimo arba kurie nebuvo įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą, nurodytos išmokos didinamos 30 procentų.

 

NPPKT atliekantiems asmenims, kurie buvo įrašyti į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą ir norą atlikti tarnybą pareiškė po šio sąrašo paskelbimo, tačiau ne vėliau kaip iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos, nurodytos išmokos didinamos 15 procentų.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (411 str).

 

Piniginė parama karių vaikams

Kiekvienam NPPKT kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI)* dydžio, t. y. 63 Eur dydžio, išmoka per mėnesį. Jeigu NPPKT tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas (įtėvis), ir motina (įmotė), išmokos vaikui dydis nedidinamas. Išmokos mokamos iš savivaldybių lėšų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (8 str.).

 

*Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Materialinės pašalpos

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariams (taip pat asmenims, atliekantiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą), kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių, brolių (įbrolių), seserų (įseserių), sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, taip pat sutuoktinio, partnerio, sugyventinio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) bei išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimalioji mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Mirus privalomosios pradinės karo tarnybos kariui (taip pat asmeniui, atliekančiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą), jo šeimos nariui, skiriama 5 minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa.

 

Prašymo skirti materialinę pašalpą, mirus kario šeimos nariui, kariui formą rasite čia.

 

Prašymo skirti materialinę pašalpą dėl kario ar jo šeimos nario ligos, stichinės nelaimės ar turto netekimo formą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie materialinių pašalpų skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos apraše, patvirtintame krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-508 ,,Dėl Materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo Krašto apsaugos ministerijoje komisijos sudarymo".

Informacija atnaujinta 2022.03.31
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media