Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Sveikatos ir socialinis draudimas

 

Karių socialines garantijas galite rasti čia.

 

 

Eil Nr.

Sveikatos ir socialinis draudimas       

 

Taikymas kariūnams

 

1.     

Privalomasis sveikatos draudimas

Kariūnai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, jiems teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.

2.

Nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų socialinis draudimas (nuo 2017-01-01)

Kariūnai draudžiami „Sodroje” (išmokos mokamos iš Sodros”)

3.

Ligos ir motinystės socialinis draudimas (išmokos)

Kariūnai nedraudžiami „Sodroje”, tačiau gali įgyti teisę į tam tikras išmokas, jei atitinka Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatytas sąlygas*.

 

*Ligos išmoką turi teisę gauti ir apdraustieji asmenys iki 26 metų, kurie iki laikinojo nedarbingumo pradžios dienos neįgijo šio ligos socialinio draudimo stažo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal profesinio mokymo programą bei studijavo aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programą, jeigu laikinasis nedarbingumas prasideda per 6 mėnesius nuo bendrojo ugdymo programos, profesinio mokymo programos arba aukštojo mokslo studijų programos baigimo ir atitinkamo išsilavinimo įgijimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą).

 

*Asmeniui, neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš „Sodros“ ir atitinkančiam Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytas sąlygas, mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą.

 

Sveikatos draudimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

 

Socialinį draudimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (nustatomi valstybinio socialinio draudimo santykių pagrindai: valstybinio socialinio draudimo rūšys, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiamų asmenų kategorijos, valstybinio socialinio draudimo valdymo sistemos principai bei struktūra, jos subjektų teisės, pareigos ir atsakomybė).

 

Ligos ir motinystės socialinį draudimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas.

 

 

Privalomasis sveikatos draudimas 

Kariūnai draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

 

Privalomasis sveikatos draudimas valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nustatytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

 

Privalomasis sveikatos draudimas garantuoja draudžiamiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugas, už kurių teikimą apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kurį sudaro fizinių asmenų pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos, valstybės įmokos už jos draudžiamus asmenis, savarankiškai mokančiųjų lėšos ir kt.

 

Apdraustuoju laikomas asmuo, už kurį mokamos arba kuris moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

 

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdo Privalomojo sveikatos draudimo taryba, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinės ligonių kasos.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme (nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo sistemą: privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo pagrindus, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančias institucijas, papildomojo sveikatos draudimo pagrindus). 

 

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje Dažnai užduodami klausimai“.

 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų socialinis draudimas

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d.

Kariūnai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys:

  • Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoka (toliau – ligos išmoka)

Ligos išmoka skiriama asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos, pripažintų draudžiamaisiais įvykiais. Ligos išmoka skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado draudimo laikotarpiu. Išmokos dydis yra 100 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti.

  • Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka iki 20 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 10 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

 

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 20 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

  • Netekto darbingumo periodinė kompensacija  

Jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio neteko nuo 30 iki 45 procentų darbingumo, jam mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Asmeniui, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam 45 ir daugiau procentų darbingumo, mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija:

1) jeigu gavėjas dėl to paties draudžiamojo įvykio neturi teisės į tokio paties dydžio arba didesnę netekto darbingumo socialinio draudimo pensiją;

2) jeigu gavėjui dėl to paties draudžiamojo įvykio mokama netekto darbingumo socialinio draudimo pensija yra mažesnė už apskaičiuotą netekto darbingumo periodinę kompensaciją. Šiuo atveju gavėjui mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija, kurios dydis yra nustatomas kaip šiame punkte nurodytų išmokų skirtumas.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme ir interneto svetainėje www.sodra.lt, taip pat jos skiltyje Dažnai užduodami klausimai“.

 

 

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. karių gyvybė ir sveikata buvo draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 66 str. Įvykus nelaimingam atsitikimui iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir jį pripažinus draudžiamuoju, draudimo išmokos mokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

Informacija atnaujinta 2021.01.05
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media