Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

 

 

Kitos piniginės išmokos

Stipendijos

Kariūnams kiekvieną mėnesį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vidaus tvarkos taisyklių (taisyklių pakeitimas) nustatyta tvarka, atsižvelgiant į studijų rezultatus, mokama skirtingo dydžio stipendija. Sudarant stipendijų fondą, turintiesiems iki vienų metų karo tarnybos stažą skaičiuojama vienos bazinės socialinės išmokos (BSI)*, nuo 1 iki 2 metų – 1,7 BSI, nuo 2 iki 3 metų – 2,4 BSI, nuo 3 iki 4 metų – 3,1 BSI, nuo 4 iki 5 metų – 3,8 BSI, didesnį kaip 5 metų – 4,5 BSI dydžio stipendija. Be šios stipendijos, kariūnams gali būti mokama tikslinė stipendija, kurią skiria fiziniai ar juridiniai asmenys. Tikslinės stipendijos mokėjimo sąlygas nustato tikslinę stipendiją skiriantis asmuo kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – Akademija) viršininku.

 

* Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 42 Eur.

 

 

Skatinamoji piniginė išmoka

Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jie įvertinti nepatenkinamai. Išmokos dydis priklauso nuo kariūno vertinimo, kurio tvarką ir kriterijus nustato krašto apsaugos ministras, rezultatų:

1) 7,3 bazinio dydžio – įvertinus labai gerai;

2) 5,5 bazinio dydžio – įvertinus gerai;

3) 3,3 bazinio dydžio – įvertinus patenkinamai (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str. 10 d.).

TAR pastaba. 60 straipsnio 10 dalyje nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skiriamos profesinės karo tarnybos kariams, kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis sudariusiems po 2016-07-01.

 

*Bazinis dydis (BD) = 181,00 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Išmokos išmokamos per 30 kalendorinių dienų po kariūno tarnybos vertinimo iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (60 str.).

 

 

Materialinės pašalpos

Kariūnams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), senelių, taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas kariūnas, kariūno sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvų (įtėvių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui (vadui, viršininkui). Prašymo formą rasite čia.

 

 

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo asmuo ar šeimos narys pateikia kašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovui (vadui). Prašymo formą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpos skyrimą galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-508 patvirtintame materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos apraše.

Informacija atnaujinta 2022.01.03
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media