Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

 

Piniginės išmokos

Tarnybinis atlyginimas

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, taip pat parengtojo rezervo kariams, pašauktiems į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, iš Krašto apsaugos ministerijos biudžete šiems tikslams skirtų asignavimų už tarnybos dienas mokamas atlyginimas (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str. 7 d.).

 

Premijos

Kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai gali būti apdovanoti krašto apsaugos ministro už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje piniginėmis premijomis ar vardinėmis dovanomis (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str. 8 d.).

 

Išleidžiamas į atsargą karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys, kuris pavyzdingai tarnavo ne mažiau kaip 5 metus ir sukako nustatytą ribinį tarnybos aktyviajame rezerve amžių, premijuojamas už pavyzdingą tarnybą. Premijos dydį nustato vadas, atsižvelgdamas į kario tarnybą ir neviršydamas šių maksimalių dydžių:

  • ištarnavusiam nuo 5 iki 10 metų, – iki 2 Vyriausybės nustatytų tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio;
  • ištarnavusiam daugiau kaip 10 metų, – iki 3 Vyriausybės nustatytų tarnybą rezerve atliekančio kario mėnesinių tarnybinių atlyginimų dydžio.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (69 str. 2 d.).

 

Skatinamoji piniginė išmoka

Kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams už pirmus 4 nepertraukiamos tarnybos metus pagal kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jų tarnyba įvertinta nepatenkinamai. Išmoka skiriama, kai per pirmų 4 nepertraukiamos tarnybos metų laikotarpį karys savanoris ar kitas aktyviojo rezervo karys kiekvienais metais ištarnauja ne mažiau kaip atitinkamais metais kariuomenės vado nustatytą aktyviojo rezervo karių pratybų ir mokymų trukmę, išskyrus ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpius. Išmokos dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį*, nustatytą tiems metams, kuriais karys savanoris ir kitas aktyviojo rezervo karys įgyja teisę gauti šią išmoką, ir priklauso nuo kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario tarnybos vertinimo rezultatų;

1) 9 bazinių dydžių – kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, kurių tarnyba įvertinta labai gerai;

2) 7 bazinių dydžių – kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, kurių tarnyba įvertinta gerai;

3) 4 bazinių dydžių – kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, kurių tarnyba įvertinta patenkinamai (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str. 11 d.).

TAR pastaba. 60 straipsnio 11 dalyje nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skiriamos kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis sudariusiems po 2016-07-01.

 

*Bazinis dydis (BD) = 181 Eur. (Nuo 2022 m. sausio 1 d.)

 

Išmokos išmokamos per 30 kalendorinių dienų po kario savanorio ir kito aktyviojo rezervo kario tarnybos vertinimo iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (60 str.).

 

Materialinės pašalpos

Kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas  karys, senelių, vaikaičių, taip pat kario sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 730 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.).

 

Mirus kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos.

 

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ar kariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui. Prašymo formą rasite čia.

 

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo asmuo ar šeimos narys pateikia kašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovui (vadui). Prašymo formą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpos skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-508 patvirtintame materialinių pašalpų skyrimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos apraše.

Informacija atnaujinta 2022.01.03
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media