Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

2013 m. išleisti leidiniai

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE 2013 m. IŠLEISTI LEIDINIAI

 

 

 

 

 

KARINĖ LYDERYSTĖ. Atmintinė kariūnams.

Mokomoji priemonė parengta pasinaudojus JAV, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Danijos kariuomenių patirtimi karinės lyderystės srityje. Leidinyje pateikiamos dažniau vartojamos karinės lyderystės ir lyderystės didaktikos ir metodologijos sąvokos. Pateikiamas apibrėžimas, išsamus paaiškinimas, pavyzdžiai.

Parsisiųsti 2,7 MB

 

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS LAIKOTARPIO GRAFIKOS DARBAI VDKM RINKINIUOSE

VDKM meno ir spaudos fonduose saugomi LDK laikotarpio grafikos darbai yra daugiausia karine tematika. Tai LDK didžiųjų etmonų Stanislovo Kęsgailos, Mikalojaus Radvilos Rudojo, Leono Sapiegos, Kristupo Radvilos, Jonušo Radvilos, Mikalojaus Kazimiero Radvilos Žuvelės, Mykolo Kazimiero Oginskio grafika, mūšių prie Sandomiro, Pilypavo, Kuoknesės, Bresto apsiausties, Biržų tvirtovės užėmimo, miestų planų vaizdai.

Parsisiųsti 8,3 MB

Gediminas Dubauskas. EKONOMIKOS IR FANANSŲ TEORIJOS

Šioje mokslo studijoje nagrinėjami pagrindiniai ūkio plėtros, ekonomikos finansų valdymo metodai, kurie plačiai aprašomi ir taikomi pastaraisiais dešimtmečiais globaliose ir vietinėse rinkose

Parsisiųsti 1,3 MB

LIETUVA TARPTAUTINĖJE MISIJOJE AFGANISTANE

Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupė

2005–2013

Lietuva sėkmingai pabaigė daugiau nei aštuonerius metus trukusią tarptautinę misiją – vadovavimą Goro provincijos atkūrimo grupei Afganistane. Šis leidinys išsamiai papasakos apie šią misiją ir neleis užmiršti atliktų užduočių.

Parsisiųsti 7 MB

THE LITHUANIAN ARMED FORCES

ready to respond

Parsisiųsti 8 MB

Brošiūra „DIDŽIOJO LIETUVOS ETMONO JONUŠO RADVILOS MOKOMAJAM PULKUI – 15“

Leidinys skirtas pulko įkūrimo penkiolikos metų sukakčiai paminėti ir apima 1998-2013 m. istoriją fotografijose. Juk fotografijos 0 tai iliustruota dalinio istorija. Sustabdyta akimirka, leidžianti pamatyti ir suprasti, kaip bėgant metams įvykiai ir žmonės keitė vieni kitus, kaip, įgydamas vis daugiau patirties, struktūriškai keitėsi dalinys.

Parsisiųsti 5,9 MB

 

Knyga „KARO ARCHYVAS“ 28 tomas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos.

Šiame tome publikuojami straipsniai: „Baltų karybos vėlyvajame Geležies amžiuje bruožai“, „Viduramžių ir renesanso karybos terminija ir jos problematika: šarvuotės ir jos dalių pavadinimai“, „1830–1831 m. Sukilėlių memuarinis palikimas“, „Vokiečių evakuacija iš Lietuvos 1919 metais Italijos tarpsąjunginės komisijos nario akimis: 1919 m. spalis–gruodis“, „Bolševikų agitacijos Lietuvos kariuomenėje neutralizavimo metodikos formavimasis 1920–1926 m.“, „Lietuvos kariuomenės gynybos planai ir priemonės galimai lenkų agresijai atremti 1921–1937 m.“, „Lietuvos kariuomenės dvasininkija 1919–1940 m.“, „Karių kapai Vilniuje, rasti archeologinių tyrimų metu“, „Lenkijos žvalgybos veiksmai tarpukario Lietuvoje".

Parsisiųsti 4,5 MB

 

Brošiūra „BALTIC NAVAL SQUADRON“

Brošiūra skirta BALTRON 15-os metų sukakčiai paminėti ir supažindina su BALTRON istorija. Gausiai iliustruota nuotraukomis.

Parsisiųsti 13 MB

 

Mokslo studija „GLOBALIZACIJOS IŠŠŪKIAI UGDYMO PROCESUI: VISUOMENĖ IR KARIUOMENĖ“

Ši mokslo studija yra skirta aktualioms šiuolaikinio karinio ugdymo problemoms ir švietimo sistemos raidos tendencijoms nagrinėti.

Parsisiųsti 2,6 MB

 

Mokslinių straipsnių rinkinys ,,EDUKACINIŲ INOVACIJŲ SKLAIDA ŠIUOLAIKINIAME UŽSIENIO KALBŲ MOKYMO(SI) KONTEKSTE“

Europos sąjungos kalbos politikos tikslas – skatinti užsienio kalbų mokymą ir mokymąsi. Todėl yra svarbu parengti intensyvaus anglų kalbos mokymo teorinį ir praktinį modelį, eksperimentiškai jį patikrinti. Tuo tikslu Karo akademijoje buvo parengtas šis leidinys.

Parsisiųsti 8 MB

 

Lankstukas “BRG. GEN. INŽ. ANTANAS GUSTAITIS – LIETUVIŠKŲ LĖKTUVŲ ANBO KŪRĖJAS“ (antras leidimas)

Lankstukas skirtas Lietuvos kariuomenės savanoriui, karo lakūnui, lėktuvų ANBO konstruktoriui, Lietuvos karo aviacijos pramonės organizatoriui ir vadovui, tapusiam sovietinio teroro auka, atminti. ANBO lėktuvai, tapę tarpukario Lietuvos simboliu, buvo patikimi, lengvai eksploatuojami, tiko žvalgybai ir mokymams. Talentingo konstruktoriaus dėka, nepajėgdama įsigyti moderniausios to meto ginkluotės, Lietuvos kariuomenė gavo jos poreikius tenkinančius savos gamybos lėktuvus.

 

Lankstukas ŽYMIAUSI LIETUVOS KARIUOMENĖS MŪŠIAI IR KARINĖS OPERACIJOS (Trečias papildytas leidimas)

Lankstuke išvardinti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Šimonių girios mūšio 1949 m. Tai atmintinė besimokantiems Lietuvos istorijos.

Parsisiųsti lietuvių kalba 37 MB

Parsisiųsti anglų kalba 37 MB

 

Lankstukas LEIČIAI. (antras leidimas)

Ką mes žinome apie leičius? Tai valstybės pasienio sargybiniai, valdovo valios įgyvendintojai ir raiteliai-palydovai, kariai kolonistai. Istorinių žinių spragas padės užpildyti šis lankstukas.

 

Brošiūra „TOTORIŲ 25. ARCHITEKTŪRA IR ISTORIJA“ (Antras papildytas leidimas)

Brošiūra išleista lietuvių ir anglų kalbomis. Pagrindinis Krašto apsaugos ministerijos pastatas (Totorių g. 25/3) atspindi istorizmo stilių. Pastate yra išlikusių daug autentiškų įvairių laikotarpių architektūros elementų. 1990 metais pusantro šimtmečio formuotas pasatų ansamblis tapo Krašto apsaugos departamento valda. Prireikė nemažai pastangų atstatyti pagrindinio pastato architektūrai. Krašto apsaugos minis-terijos pastatai, įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pastato istorija – šioje brošiūroje.

Parsisiųsti lietuvių kalba 22 MB

Parsisiųsti anglų kalba 22 MB

 

Lankstukai apie KJP laivus „SKALVIS“, „JOTVINGIS“

Lankstukuose perskaitysite apie KJP laivų pavadinimų istoriją, laivų istoriją, paskirtį. Sužinosite kai kuriuos techninius laivų duomenis.

Parsisiųsti "Skalvis" 3,5 MB

Parsisiųsti "Jotvingis" 3,5 MB

 

Brošiūra „KARO LAIVŲ FLOTILĖ“ (Antras papildytas leidimas)

Brošiūroje supažindinama su Karo laivų flotilės laivais, jų techniniais parametrais ir vykdomomis užduotimis, kurios padeda užtikrinti mūsų šalies saugumą teritoriniuose jūros vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šių laivų įgulų profesionalumas įrodytas veiksmais ir puikiai įvertintas tarptautinių partnerių.

Parsisiųsti lietuvių kalba 15 MB

Prsisiųsti anglų kalba 15MB

 

Brošiūra „LITUANICOS SKRYDŽIO RELIKVIJOS VDKM RINKINIUOSE“

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, yra memorialinė „Lituanicos“ ekspozicija, kurią tikriausiai aplankė kiekvienas Lietuvos gyventojas, kurią skuba apžiūrėti iš svetimos šalies atvykęs tautietis. Čia saugomos kiekvienam lietuviui brangios mūsų tautos sūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbio relikvijos. 2013 m. duomenimis, „Lituanicos“ rinkiniuose saugoma apie 7 tūkstančius eksponatų. Brošiūroje lietuvių ir anglų kalbomis pristatomi įdomiausi iš jų.

Parsisiųsti 30 MB

 

Knyga „TREČIASIS DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO PULKAS“

III pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas, kaip ir dauguma tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkų, kūrėsi pačiu sunkiausiu atkurtai Lietuvos valstybei laiku. Pulko istorija šiek tiek skiriasi nuo kitų tarpukario Lietuvos pėstininkų pulkų istorijos, apie jį randama labai mažai publikacijų. Svarbiausias ir pagrindinis šaltinis nagrinėjant pulko istoriją buvo Lietuvos centrinis valstybės archyve sukaupti pulko dokumentai. Jais autorius vadovavosi nušviesdamas pulko istoriją.

Parsisiųsti 24 MB

 

Knyga „THE WORLD 2030“

2012 metais išleistos knygos „Pasaulis 2030“ angliškas leidimas. Tai dokumentas, pateikiantis artimiausių dviejų dešimtmečių tarptautinės saugumo aplinkos tendencijų prognozę. Tai yra analitinio pobūdžio dokumentas, netapsiantis nei Lietuvos gynybos politikos, nei karinių pajėgumų planavimo pagrindu. Dokumentas yra skirtas visų pirma politikams ir saugumo bei gynybos politika besidominčiai visuomenės daliai, siekiant išplėsti jų žinias ir supratimą apie tai, kuria linkme ateityje gali keistis valstybės saugumą ir gynybą veikianti aplinka.

Parsisiųsti 6,4 MB

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS 2012 M. Almanachas

Šiame, jau septintajame almanacho numeryje supažindiname Jus su muziejaus istorija ir savo kasdienine veikla. Kaip visada čia rasite ir mokslinių bei mokslo populiarinamųjų straipsnių, informaciją apie naujausias ekspozicijas, parodas, įdomiausius eksponatus.

Parsisiųsti 8,6 MB

 

Anglų–lietuvių kalbų karo technikos žodynas.

Pirmą kartą parengtas karo technikos žodynas, kuriame pateikti 9 492 ankščiau išleistų karybos žodynų karo technikos ir jos naudojimo terminai, taip pat beveik 33 000 karo ir kitos technikos bei įvairių sričių terminų ir žodžių dažniausiai vartojamų karinėje literatūroje.

Į šį žodyną įdėti NATO kariuomenėse dažniausiai vartojami sausumos pajėgų ginkluotės ir kovos technikos (šaulių ginklų, artilerijos ir raketų, automobilių ir šarvuotosios technikos, radioelektronikos ir ryšių, kompiuterijos, karo inžinerijos, logistikos, topografijos ir meteorologijos) terminai, kai kurie karo aviacijos ir karo laivyno terminai. Nemažai vietos skirta bendrosios technikos, fizikos, chemijos ir kitų mokslo sričių terminijai.

Parsisiųsti 7 MB

Nuotraukų katalogas „Tado Dambrausko fotokonkursas Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2013 m."

Parsisiųsti 16MB

Lankstukas „PABERŽĖS KUNIGAS, SUKILĖLIŲ VADAS“

Leidinys skirtas 1863 m. sukilimo dalyviui, Kauno gubernijos sukilėlių vadui kunigui Antanui Mackevičiui – Lietuvos patriotui, tėvynei pašventusiam savo gyvenimą ir paaukojusiam gyvybę atminti.

Parsisiųsti 932 KB

 

Brošiūra „VILNIAUS KARININKŲ RAMOVĖ“

2013 m. Vilniaus įgulos karininkų ramovė mini 20 metų jubiliejų.

„Vilniaus įgulos karininkų ramovės veikla tapo svarbių Lietuvos istorijos laikotarpių dalimi, žymėjo išskirtinius įvykius, susijusius su valstybingumo kūrimu ir jo apsauga – okupuotos sostinės atgavimą tarpukariu, pirmuosius atkurtos Lietuvos kariuomenės žingsnius paskutiniame dvidešimtojo amžiaus dešimtmetyje. Šio leidinio skaitytojas turi unikalią galimybę susipažinti su Karininkų ramovės Vilniuje istorija, veikla bei vizija“.

Gen. ltn. Arvydas Pocius, Lietuvos kariuomenės vadas

Parsisiųsti 7,58 MB

 

Informacinis leidinys „GENEROLO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA“

LKA 2012 metais atšventusi 20 metų jubiliejų, įžengė į trečią savo gyvavimo dešimtmetį. Apie kariūnų gyvenimą, rengimą ir karjeros galimybes – šiame leidinyje.

Parsisiųsti 5,68 MB anglų k.

Parsisiųsti 5,68 MB lietuvių k.

Lankstukas „LIETUVOS KARALIAI ARBA LIETUVOS VALSTYBĖS STATUSAS XIII–XIV A.

Lietuvos istorikų darbuose įsigalėjusi nuostata, kad Lietuva turėjo vienintelį karalių –Mindaugą, o Lietuva karalyste išbuvo tik 7 metus. Ar iš tikrųjų mūsų valdovai buvo “tik didieji kunigaikščiai”? O gal įrodymai kalba ką kita?

Parsisiųsti 1,81 MB

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINĖ STARATEGIJA

(lietuvių ir anglų kalbomis)

Patvirtinta LR krašto apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1305

 

Parsisiųsti 110 KB anglų kalba

Parsisiųsti 116 KB lietuvių kalba

Knyga „1362 M. MĖLYNŲJŲ VANDENŲ MŪŠIO ŠIUOLAIKINĖ MOKSLINĖ INTERPRETACIJA“

Autorius, vienas iš iškiliausių ukrainiečių medievistų Feliksas Šabuldo (1941–2012), straipsnyje pristato mokslininkų kontroversiškai vertinamo Mėlynųjų Vandenų mūšio 1362 m. problematiką. Darbe aptariami istoriniai šaltiniai, jų patikimumas, apžvelgiama mūšio tyrinėjimų istorija, pristatomos skirtingos tyrėjų pozicijos mūšio vietos, laiko, jo reikšmės ir pasekmių klausimais. Interpretuodamas seniai žinomus šaltinius ir pasitelkdamas naujus, didesnį dėmesį skirdamas politiniam tarptautiniam mūšio kontekstui, ypač situacijai Aukso ordoje, autorius pateikia savo XIV a. septintojo dešimtmečio įvykių Ukrainos žemėse versiją. Leidinys skirtas mūšio 650 metų sukakčiai.

Parsisiųsti 2,18 MB

 

Brošiūra „PUSKARININKIO ATMINTINĖ“

Leidinys skirtas jauniems kariams tarnaujantiems KJP, jame – informacija, padedanti suvokti jūrinės karo tarnybos specifiką, uždavinius, pajėgų ginkluotės ir technikos taktinius duomenis, karjeros galimybes.

Parsisiųsti 4,17 MB

 

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI TU LIŪDI AR SIELVARTAUJI“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Gal negali atsikratyti slogių minčių, kurias tau kelia matytos karių žūtys, nepagydomai sužaloti žmonės? Gal sielvartauji dėl bičiulių netekties? Ar gali verkti? Dievas girdi mūsų raudas, jam rūpi mūsų skausmas ir jis gali padėti ištverti širdgėlą. Patikėk savo jausmus Dievui ir rasi paguodą.

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI TAVE SLEGIA KALTĖ“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Gal tave kamuoja mintys dėl padaryto baisaus dalyko? Gal nerimauji dėl neatliktų darbų, kuriuos, manai, turėjęs atlikti? Gal tau nuolat kelia skausmą ir kančią baugūs prisiminimai? Dievo žodžiai gali suteikti vilties, išgydyti, padėti sulaukti atleidimo. Pradėk laisvintis iš tave slegiančios kaltės.

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI TU PYKSTI“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Ar dažniau supyksti nei nesupyksti? Ar visada gali kontroliuoti pyktį? Ar tavo šeimos nariai arba draugai reiškia rūpestį dėl tavęs ir tavo gerovės? Ar tave baugina tavo jausmai? Ar kiti išsigąsta pamatę, kaip tu parodai jausmus? Sužinok, kas yra teisėtas pyktis, leisk Dievui išlaisvinti tave nuo gyvenimą griaunančio kartėlio.

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI TU BIJAI MIRTIES“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Yra begalė mirties baimės formų. Gal baiminiesi būti kitiems našta, mirti vienatvėje ar kančioje? Gal baugina pomirtinio gyvenimo nežinia? Šventajame Rašte pateikiama atsakymų į išvardytus klausimus. Skaitydamas šią knygelę, apie tai sužinosi daugiau.

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI JAUTIESI NUSIVYLĘS IR BEJĖGIS“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Neišsipildžius svajonėms, suirus kruopščiai puoselėtiems santykiams, sumenkus savivertei, gali apimti neviltis. Gal tau atrodo, kad Dievas tave apleido? Gal manai, kad tavo lūkesčiai bevaisiai? Skirk sau šiek tiek laiko ir sužinok, kokią paguodą ir viltį tau siūlo Šventasis Raštas.

Brošiūra „DIEVAS SUPRANTA KAI GYVENIMAS TAU ATRODO NETEISINGAS“

LK Ordinariato parengta serija knygelių, skirta susiduriantiems su gyvenimo sunkumais.

Kartais gyvenimas – neteisingas. Mes ką nors prarandame, esame sužeidžiami, patiriame skausmą. Siaubingų dalykų ne visuomet nutinka dėl mūsų kaltės. Tada mes norime versti bėdą ant kitų, nusiviliame Dievu. Šventasis Raštas mums byloja, kad kai gyvenimas atrodo neteisingas, Dievo tauta turi kreiptis į Dievą. Biblijoje aprašomi žmonės sielvartauja (rauda) ir prašo Dievą pagalbos bei vilties. Nuo to prasideda dvasinio gijimo kelionė.

Brošiūra KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ

Leidinukas skirtas Kauno ramovės rūmų 75 metų atidarymo ir 20 metų atgavimo iš Rusijos kariuomenės sukaktims paminėti. Supažindinama su rūmų istorija ir karininkų ramovės – slenksčio tarp kariuomenės ir visuomenės – misija.

Parsisiųsti 1,67 MB

Informacija atnaujinta 2017.03.29
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media