Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

2011-2013 m. išleisti leidiniai

Brošiūra „1831 metų sukilimas Lietuvoje“

2011 metais buvo minimos 180-osios 1831 metų sukilimo Lietuvoje metinės. Ta proga išleistas leidinukas supažindina su sukilimo dalyviais ir vadais

 

Parsisiųsti 13 MB

Brošiūra „1831 metų sukilimo didvyrė grafaitė Emilija Pliaterytė“

1831-aisiais visa Lietuva kilo į nuožmią kovą su Tėvynės pavergėjais. Prie tos kartos didvyrių priskiriame ir bebaimę sukilimo kovų dalyvę grafaitę Emiliją Pliaterytę – narsiąją Lietuvos Žaną d’Ark. Apie ją ir jos aplinką ir šis leidinys.

 

Parsisiųsti 0,7MB

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE 2012 m. IŠLEISTI LEIDINIAI

 

  

lithuanica 2

 „Lituanicos" skrydžio relikvijos VDKM rinkiniuose

Leidinyje sužinosite apie Vytauto Didžiojo karo muziejuje esančios memorialinės „Lituanicos" ekspozicijos atsiradimą ir rasite istoriniam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti sukauptų relikvijų nuotraukų.

 

Parsisiųsti 29 MB

2013 m. KAS kalendorius

KAS kalendoriai leidžiami kiekvienais metais. Kalendoriuje rasite Lietuvos kariuomenei ir valstybei atmintinų dienų sąrašą. Iliustruotas KAS fotografų nuotraukomis.

Brošiūra TARPUKARIO IR REZISTENCIJOS LAIKOTARPIO LIETUVOS GENEROLŲ SĄRAŠAS IR JŲ AMŽINOJO POILSIO VIETOS

Leidinyje pateikiamos trumpos Lietuvos tarpukario generolų biografijos, laidojimo vietos. Brošiūra padės prisiminti ir susirasti savo miestuose ir miesteliuose palaidotus tarpukario Lietuvos kariuomenės generolus, juos tinkamai pagerbti. Taip pat sužinosite, kuriame pasaulio krašte, generolai, palikę tėvynę, atgulė amžino poilsio.

Parsisiųsti 275 KB

 

KARIO ATMINTINĖ

Knygelėje kariai ras atsakymus į su kario tarnyba susijusius klausimus. Sužinos apie socialines garantijas, kariuomenės dalinius, rikiuotės statutą, ginklus, pagrindinius karinius terminus.

Lankstukai apie KJP laivus „DZŪKAS“, „SĖLIS“, „AUKŠTAITIS“

Lankstukuose perskaitysite apie KJP laivų pavadinimų istoriją, laivų istoriją, paskirtį. Sužinosite kai kuriuos techninius laivų duomenis
   

Knyga PASAULIS 2030

„Pasaulis 2030“ – tai dokumentas, pateikiantis artimiausių dviejų dešimtmečių tarptautinės saugumo aplinkos tendencijų prognozę. Tai yra analitinio pobūdžio dokumentas, netapsiantis nei Lietuvos gynybos politikos, nei karinių pajėgumų planavimo pagrindu. Dokumentas yra skirtas visų pirma politikams ir saugumo bei gynybos politika besidominčiai visuomenės daliai, siekiant išplėsti jų žinias ir supratimą apie tai, kuria linkme ateityje gali keistis valstybės saugumą ir gynybą veikianti aplinka.

Laikotarpio iki 2030 m. analizė yra atliekama dviem pjūviais – dimensijų ir regionų. Pirmoje dokumento dalyje yra pateikiamas pasaulio vystymosi socialinėje, ekonominėje, politinėje ir karinėje dimensijose vertinimas. Antroji dalis skirta atskirų regionų ir valstybių, kurios, dokumento rengėjų nuomone, turi arba gali turėti didžiausią įtaką Lietuvos saugumo ir gynybos politikai, būklės ateityje prognozėms. Trečioje dokumento dalyje dimensijų ir regionų analizė yra papildoma šokais – nuo prognozuojamų tendencijų nukrypstančiomis situacijomis ir aplinkybėmis.

Parsisiųsti 8,5 MB

 

    

Lankstukas KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ

Leidinukas skirtas Kauno ramovės rūmų 75 metų atidarymo ir 20 metų atgavimo iš Rusijos kariuomenės sukaktims paminėti. Supažindinama su rūmų istorija ir karininkų ramovės – slenksčio tarp kariuomenės ir visuomenės – misija.
   

LIETUVOS METINĖ STRATEGINĖ APŽVALGA 2011-2012 m.

Bendras trijų universitetų – Lietuvos karo akademijos, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto – leidinys, rengiamas nuo 2001 metų. Leidinyje nagrinėjamos keturios temos: globalios tarptautinės sistemos raidos tendencijos, Europos saugumo sistemos kaita, nacionalinio saugumo aspektai ir Lietuvos rytų kaimynų karinės aktualijos. „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ leidžiama lietuvių ir anglų kalbomis atskirais leidiniais.

   

 

NACIONALINIO SAUGUMO STRATEGIJA.

Leidinys supažindins valstybines institucijas ir visuomenę su patvirtintu Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo startegijos tekstu.

Išleistas atskirais leidiniais lietuvių ir anglų kalbomis.
   

KARO ARCHYVAS. 27-AS TOMAS

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos.

Šiame tome publikuojami straipsniai: „Baltų karybos viduriniame geležies amžiuje (V–VIII a.) bruožai“, „Didžiosios Britanijos karinis diplomatinis atstovavimas Lietuvoje iki valstybingumo pripažinimo de facto (1918 m.–1919 m.)“, „Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas pirmuoju veiklos laikotarpiu (1919–1926 m.)“, „Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m.“, „Katastrofos nuojautos: Lietuvos karinė diplomatija antrojo pasaulinio karo išvakarėse“, „Lietuva ant karo slenksčio: 1939 m. kariuomenės mobilizacija“.
  Dokumentas LIETUVOS PARLAMENTINIŲ PARTIJŲ SUSITARIMAS DĖL GYNYBOS POLITIKOS 2012-2016 M.

Susitarime pasirašytame 2012 gegužės 8 d. Lietuvos parlamentinės partijos sutaria dėl svarbiausių Lietuvos gynybos politikos krypčių, Lietuvos kariuomenės transformacijos, visuomenės rengimo gynybai, dalyvavimo tarptautinėse operacijose principų bei būtinų finansinių išteklių krašto apsaugos sistemai skyrimo. Leidinyje publikuojamas susitarimo tekstas.

   

Milda Mironaitė, Jolita Norkienė

MOKOMASIS ANGLŲ–LIETUVIŲ KALBŲ ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TERMINŲ ŽODYNAS

Eksperimentinis leidinys

Žodynas skirtas specialistams, dirbantiems orlaivių techninės priežiūros srityje ir naudojantiems dokumentaciją anglų kalba. Jis taip pat turėtų būti naudingas Lietuvos karo akademijos aviacijos mechanikos inžinerijos, orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo specialybių kariūnams, taip pat Karinių oro pajėgų štabo karininkų kursų klausytojams. Leidinys apima tiek specifinis terminus, tiek bendruosius techninėje literatūroje vartojamus žodžius, todėl gali būti naudingas įvairaus anglų kalbos mokėjimo lygio specialistams.

 

   

Brošiūra KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ RASA JUKNEVIČIENĖ. ATASKAITA 2008-2012

Leidinys supažindina Lietuvos visuomenę su krašto apsaugos ministrės veikla 2008-2012 metais
   

Albumas T. DAMBRAUSKO VARDO FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „LIETUVOS KARIUOMENĖ FOTOGRAFIJOSE 2010 – 2011“ KATALOGAS

Aštuntą kartą organizuojamas T. Dambrausko foto konkursas ir kasmet išleidžiamas nuotraukų katalogas. Šiemet konkurse buvo pasiūlytos keturios temos: „Portretas“, „Kariuomenės gyvenimas“, „Reportažas“ ir „Linksmas kadras“. Geriausios temų nuotraukos – šiame leidinyje, populiarinančiame ir fotografiją, ir Lietuvos kariuomenę.

   

Brošiūra KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO GAIRĖS 2012-2017 M.

Šis leidinys tai planavimo dokumentas, rengiamas šešerių metų periodui. Gairių tikslas – pagrindinės krašto apsaugos sistemos plėtros kryptys ir prioritetai, bendrosios KAS įsipareigojimų nuostatos susijusios su naryste NATO ir ES.

   

Lankstukas LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO KĘSTUČIO MECHANIZUOTAJA PĖSTININKŲ BATALIONUI 20 METŲ

Lankstukas išleistas bataliono jubiliejaus proga supažindina su bataliono veikla per 20 jo gyvavimo metų
   

Brošiūra MECHANIZUOTOJI PĖSTINIKŲ BRIGADA „GELEŽINIS VILKAS“

Gausiai iliustruotas leidinys lietuvių ir anglų kalbomis pristatantis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų padalinį – Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis vilkas“ ir jos struktūrinius padalinius.
   

Lietuvos kariuomenė pasirengusi iššūkiams

 

Parsisiųsti 13MB

Lankstukas LEIČIAI.

Ką mes žinome apie leičius? Tai valstybės pasienio sargybiniai, valdovo valios įgyvendintojai ir raiteliai-palydovai, kariai kolonistai. Istorinių žinių spragas padės užpildyti šis lankstukas
   

Valdas Rakutis. Jonas Vaičenonis.

LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO MECHANIZUOTOJO PĖSTININKŲ BATALIONO ISTORIJA

„Lietuvos kariuomenės istorijos“ knygų serijos leidinys – tai pirmasis bandymas pateikti skaitytojams vieno seniausių karinių dalinių istoriją. Leidinyje aprašoma pėstinos raida, atskleidžiamas jos vaidmuo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir 17-19 a. Lietuvoje. Pristatomas tarpukariu veikęs 2-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulkas, jo indėlis nepriklausomybės kovose ir veikla taikos metais iki pat 1940-ųjų, supažindinama su dalinio istorija iki 2011 m. pabaigos.
   

Feliksas Žigaras.

BALTIJOS ŠALIŲ INSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS. monografija

Monografijoje tiriama bendrų institucijų – Baltijos Valstybių Tarybos, Baltijos šalių prezidentų institucijos, Baltijos Asamblėjos veikla įtvirtinant trijų Baltijos nepriklausomybę, siekiant tarptautinio pripažinimo. Monografija skirta tyrinėjantiems Lietuvosd karybos istoriją, tarptautinius santykius ir tarptautinio saugumo problemas.
   

KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS. ISTORIJOS METRAŠTIS.

Leidinys skirtas KJP 20-mečiui paminėti. KJP kūrimas nuo pirmųjų planų iki tarptautinio pripažinimo turėtų sudominti tuos, kas neabejingas Lietuvos karinio laivyno istorijai. Tam pasitarnaus šis leidinys. Skaitytojas, sklaidydamas metraščio puslapius, galės susidaryti nuomonę ir daryti savo išvadas, kur Lietuvos karinio laivyno kūrėjai buvo teisūs, kur klydo.. Pasirinktas chronologinis įvykių išdėstymo variantas, atsisakant sudarytojų subjektyvių komentarų leis tai padaryti. (plk. ltn. dr.. G, Surgailis).
   

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS 2011 M. Almanachas

Viena iš pagrindinių muziejaus funkcijų – kaupti eksponatus ir supažindinti visuomenę su Lietuvos ir Lietuvos kariuomenės tūkstantmete istorija. Tą tikslą įgyvendina ir šis leidinys. Leidinyje pristatomi muziejaus eksponatai ir istorinių dokumentų kolekcijos, parodos, leidiniai, renginiai. Išsamiai pristatomi LDK laikotarpio žemėlapiai, tarpukario Lietuvos kariuomenės vėliavos, retos 17 a. monetos. 2011-aisiais Muziejus atšventė savo 90-metį, todėl almanache atrasite straipsnius apie ankstesnių metų įvykius. Tęsiama istorinė kronika apima 1952-1972 metų laikotarpį. 

   

Algirdas Gamziukas „Du dešimtmečiai padangės sargyboje“

Knyga skirta Karinių oro pajėgų istorijai. Jž sudaro keturios dalys, kurių pirmojoje apžvelgiama KOP raida 1992-2011 m., antrojoje pasakojama apie uniformas, skiriamuosius ženklus ir apdovanojimus, trečiąją sudaro pasakojimai apie orlaivių įsigijimą ir eksploataciją, o ketvirtąją – vertingo architektūros paminklo, KOP štabo rūmų istorijos apžvalga. Taip pat pateikiama svarbiausių KOP įvykių chronologija. Knyga parašyta remiantis KOP archyve saugomais dokumentais, iliustruota nuotraukomis.

 

Parsisiųsti 6MB

   

Lankstukas „Žymiausi Lietuvos kariuomenės mūšiai ir karinės operacijos“

Antrasis papildytas leidimas. Lankstuke išvardinti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Šimonių girios mūšio 1949 m. Tai atmintinė besimokantiems Lietuvos istorijos.

 

Parsisiųsti 3MB

   
   

 

  

 KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE 2011 m. IŠLEISTI LEIDINIAI

 

 

 

 

 

 

Brošiūra „Kauno tvirtovės Komendanto rūmai“

KOP štabo darbuotojai turi išskirtinę galimybę dirbti pastate, kurio istorija ypatinga – tai vienas pirmųjų ir seniausių Lietuvos kariuomenės pastatų, turinčių nepakartojamą tarpukario Lietuvos kariuomenės aurą. Leidinio paskirtis– suteikti galimybę pamatyti šio nuostabaus pastato vidų ir susipažinti su jo istorija.

 

Parsisiųsti   3,5MB

 

Brošiūra „Karo laivų flotilė“

Brošiūroje supažindinama su Karo laivų flotilės laivais, jų techniniais parametrais ir vykdomomis užduotimis, kurios padeda užtikrinti mūsų šalies saugumą teritoriniuose jūros vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šių laivų įgulų profesionalumas įrodytas veiksmais ir puikiai įvertintas tarptautinių partnerių

 

Parsisiųsti 1,4MB

 

Brošiūra "Saulės mūšis"

Brošiūroje populiariai pristatomas Saulės mūšis ir trumpai nupasakojamas jo istorinis kontekstas. Iliustracijose ir tekste aprašoma to meto lietuvių ir Vakarų Europos karių ginkluotė. Panaudotos ištraukos iš "Livonijos kronikų" steikia informacijos apie to leimečio karines pajėgas.

 

Parsisiųsti 2MB

 

„Battle of Saulė“, anglų k.

Lietuviškojo leidinio „Saulės mūšis 1236“ angliška versija gausiai iliustruota ir skirta populiariai pristatyti Saulės mūšį ir trumpai nupasakoti jo istorinį kontekstą. Iliustracijose ir tekste aprašoma to meto lietuvių ir Vakarų Europos karių ginkluotė. Panaudotos ištraukos iš „Livonijos kronikų“ suteikia informacijos apie to laikmečio Lietuvos karines pajėgas.

 

Parsisiųsti 6MB 

 

 

 

 

 

The Major Battles and Military Operations of the Lithuanian Armed Forces“

Lietuviškojo leidinio „Žymiausi Lietuvos kariuomenės mūšiai ir karinės operacijos“ papildytas angliškas leidimas. Lankstuke išvardinti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Kalniškio mūšio 1945 m. Tai atmintinė besimokantiems Lietuvos istorijos.

 

 Parsisiųsti 12MB

 

 

 

Lankstukas „A. Gustaitis – ANBO autorius“

Lankstukas skirtas Lietuvos kariuomenės savanoriui, karo lakūnui, lėktuvų ANBO konstruktoriui, Lietuvos karo aviacijos pramonės organizatoriui ir vadovui, tapusiam sovietinio teroro auka, atminti. ANBO lėktuvai, tapę tarpukario Lietuvos simboliu, buvo patikimi, lengvai eksploatuojami, tiko žvalgybai ir mokymams. Talentingo konstruktoriaus dėka, nepajėgdama įsigyti moderniausios to meto ginkluotės, Lietuvos kariuomenė gavo jos poreikius tenkinančius savos gamybos lėktuvus.

 

Parsisiųsti 4MB  

 

 

 

 

Artūras Katilius. „Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento Mokomasis junginys 1990-1991“

Dar vienas „Lietuvos kariuomenės istorijos“ knygų serijos leidinys, kurio autorius – buvęs junginio karys, dėjęs daug pastangų, kad knyga būtų priimta skaitytojų, kad kariai pasijustų įvertinti ir pagerbti, kad Lietuvos kariuomenės jubiliejus būtų įprasmintas istorinės reikšmės neprarandančiu leidiniu – KAD Mokomojo junginio veiklos ir jo žmonių nuveiktų darbų istorija.

 

Parsisiųsti 11MB

 

 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga. 2010–2011 m. (lietuvių ir anglų kalbomis)

Lietuvos karo akademijos ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto sutarimu nuo 2001 metų kiekvienais metais rengiamas leidinys „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“. Šiais metais prie rengėjų prisijungė Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Tad nuo 2011 metų „Lietuvos metinė strateginė apžvalga “ tapo bendru jau trijų universitetų leidiniu. Leidinyje nagrinėjamos keturios temos: globalios tarptautinės sistemos raidos tendencijos, Europos saugumo sistemos kaita, nacionalinio saugumo aspektai ir Lietuvos rytų kaimynų karinės aktualijos. „Lietuvos metinė strateginė apžvalga“ leidžiama lietuvių ir anglų kalbomis atskirais leidiniais.

 

Parsisiųsti lietuvių kalba 4MB

 

Parsisiųsti anglų kalba 2MB

 

 

 

T. Dambrausko fotografijų konkurso „Lietuvos kariuomenė fotografijose 2010–2011 m.“ katalogas

Jau septinti metai organizuojamas T. Dambrausko fotokonkursas ir kasmet išleidžiamas nuotraukų katalogas. Šiemet konkurse buvo pasiūlytos keturios temos: „Portretas“, „Profesionalumas“, „Reportažas“ ir „Krašto apsaugos savanoriai“. Geriausios temų nuotraukos – šiame leidinyje, populiarinančiame ir fotografiją, ir Lietuvos kariuomenę.

 

Parsisiųsti 15MB

 

Gintautas Surgailis. „Pirmasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas“

„Lietuvos kariuomenės istorijos“ serijos leidinys-monografija, kurioje nušviesta Pirmojo pėstininkų pulko istorija nuo jo kūrimosi pradžios iki likvidavimo.

 

Parsisiųsti 3MB

 

Gediminas Dubauskas. Mokslo studija „Finansų valdymo teorijų įvadas“

Knygoje pateikiami viešojo sektoriaus ir tarptautinių finansų valdymo teoriniai aspektai ir praktinio pobūdžio pavyzdžiai. Mokslo studija skirta bakalauro ir magistro programų studentams.

 

Parsisiųsti 1MB

 

Karo archyvas. 26-asis tomas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos.

Šiame tome publikuojami straipsniai: „Vilnius kovose su kryžiuočiais XXIV a. antrojoje pusėje“, „I Pasaulinio karo veiksmai vakarų Lietuvoje – Vokietijos ir Rusijos pasienyje – 1915 m. pradžioje“, „I Lietuvos kariuomenės karo komendantų suvažiavimas (1921 m. rugsėjo 20–24d.)“, „Lietuvos kariuomenės aprūpinimas (1921–1940 m.)“, „Lietuvos kariuomenės kariniai planai ir ištekliai eventualaus karo su Lenkija atveju 1938–1939 m.“ ir „Lietuvos nacionalinė kariavimo patirtis „Karo koreliatų“ duomenų rinkinyje“.

 

Parsisiųsti 4,5 MB

 

Lietuvos karinė diplomatija XXI amžiuje: retrospektyva ir perspektyva. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga.

Leidinyje publikuojami pranešimai, skaityti konferencijos, vykusios Karo akademijoje metu. Pranešimuose apžvelgiama karinė diplomatija šiuolaikiniame pasaulyje, apsvarstoma sukaupta patirtis, numatomos tolesnės raidos perspektyvos ir Lietuvos karinės diplomatijos praktika.

 

Parsisiųsti 0,6 MB

 

Brošiūra „Vilnelė“

Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ repertuarą sudaro per pusę tūkstančio įvairaus žanro kūrinių. Kolektyvas perteikia autentišką įvairių regionų folklorą: dainuoja, šoka, groja, pasakoja tarmiškus pasakojimus. Visa tai atspindi spalvingos nuotraukos.

 

Parsisiųsti 2MB

 

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba

2011 m. Karo medicinos tarnyba minėjo 20-ies metų įkūrimo jubiliejų. Proginiame leidinyje skaitytojai supažindinami su šios tarnybos ištakomis, istorija, dabartine struktūra, pateikiama 1991 –2011 m. svarbių įvykių kronika. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

 

Parsisiųsti 1MB

 

Eduardas Enrikas Jančiauskas

„Žmogiškųjų išteklių vadyba“, III knyga

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 

Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedros profesoriaus habilituoto daktaro Eduardo Enriko Jančiausko parengta trečioji mokomoji knyga „Žmogiškųjų išteklių vadyba“ skiriama Akademijos kariūnams, magistrantams, kitų universitetų studentams. Ši knyga yra anksčiau išleistų knygų „Žmogiškųjų išteklių vadyba: teorija ir metodologija“ (2006 m.) ir „Žmogiškųjų išteklių vadyba: sistema, politika, atranka, profesionalumo ugdymas“ (2009 m.) tęsinys. Leidinyje nagrinėjamas darbuotojų motyvavimas, jų vertinimas, darbiniai stresai, darbo apmokėjimas ir socialinės garantijos.

 

Parsisiųsti 1MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021.06.18
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media