Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

2020 m. išleisti leidiniai

 

 

2021 m. Lietuvos kariuomenės kalendorius ARGUMENTAI

 

2021 m. Lietuvos kariuomenės kalendoriaus nuotraukose tai, ko nepamatys eilinio piliečio akis, – Lietuvos kariuomenės „argumentai“ – šoviniai, sviediniai, raketos, granatos.

 

 

2021 m. kalendorius JUOZO LUKŠOS METAI

 

Atsisiųsti

 

Šis kalendorius yra vienas iš atributų šiais metais minint Laisvės kovotojo Juozo Lukšos gimimo šimtmetį. Kalendoriuje atskleidžiami svarbiausi ir įdomiausi vieno žymiausių Lietuvos partizano karo po karo gyvenimo ir kovos faktai.
 

 

2021 m. Krašto apsaugos ministerijos kalendorius

 

Šiame kalendoriuje supažindinama su Krašto apsaugos ministerijos pastatų komplekso istorija. Leidinys iliustruotas meninėmis nuotraukomis.

 

 

Lankstinukas JUOZAS LUKŠA: ABIPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS

Atsisiųsti 

2021-ieji paskelbti partizano Juozo Lukšos metais. Lankstinuke supažindinama su svarbiausiais J. Lukšos gyvenimo epizodais – žygiais į Vakarus ir atgal. 

  

Lankstinukai PSICHOLOGINĖ PARAMA IR PAGALBA

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Atsisiųsti 

Serija lankstinukų skirta nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams, tarptautinėse operacijose tarnaujančių karių šeimų nariams. Juose informuojama apie psichologinę pagalbą po trauminio įvykio.
 

 

Monografija LITHUANIA IN THE GLOBAL CONTEXT: NATIONAL SECURITY AND DEFENCE POLICY DILEMMAS 

(Lietuva globaliame kontekste: nacionalinio saugumo ir gynybos politikos dilemos)

Autoriai Giedrius Česnakas ir dr. Nortautas Statkus

Šio kolektyvinio mokslo darbo tikslas – atskleisti, kaip Lietuvos ir jos gynybos partnerių saugumą veikia globalaus, regioninio ir nacionalinio lygmens procesai. Čia aptarti esminiai iššūkiai ir pateiktos ekspertų rekomendacijos, kaip šiuos iššūkius įveikti.

Leidinyje aptariamas augančios Kinijos Liaudies Respublikos poveikis pasaulio tvarkai, technologinių pokyčių ir bendradarbiavimo iššūkiai ir galimybės NATO ir Europos Sąjungoje, Baltijos šalių bendradarbiavimo gynybos srityje problemos, išliekanti Rusijos grėsmė ir kiti klausimai. 

http://www.lka.lt/  

Atsisiųsti

 

 

 

Mokslo studija LIETUVIŠKOS KARYBOS TERMINIJOS KŪRIMAS (1990–2018)

Atsisiųsti

Autorių kolektyvas šioje mokslo studijoje aprašo lietuvių kalbos puoselėjimą Lietuvos kariuomenėje 1990–2018 m. Išnagrinėti lietuviškos karinės periodinės spaudos straipsniai apie lietuvių kalbos diegimą kariuomenėje, išanalizuoti archyviniai dokumentai, surastos 1990–2018 m. kūrusių lietuvišką karybos terminiją, besirūpinusių kalbos grynumu Lietuvos kariuomenėje asmenų biografijos. Didžiausia mokslo studijos dalis skirta lietuviškos karybos terminijos kūrimo istorijai.
 

Lankstinukas ATSARGIAI! SPROGMENYS!

Atsisiųsti

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono parengtame lankstinuke supažindinama su įvairiomis sprogmenų, likusių nuo XX a. karų, rūšimis. Ir atsakoma į klausimą: „Ką daryti radus daiktą panašų į sprogmenį?“
 

 

Kolektyvinė monografija SAUGUMO IŠŠŪKIAI: VADYBOS TOBULINIMAS

Atsisiųsti

Monografijoje kompleksiškai nagrinėjami poreikiai ir galimybės, siekiant įgyvendinti saugumui stiprinti skirtas vadybos ir valdymo tobulinimo priemones. Parodyta, kad kryptingas viešojo valdymo tobulinimas yra esminė prielaida užtikrinti, kad visuomenė adekvačiai reaguotų į įvairius saugumo iššūkius ir sėkmingai spręstų aktualias saugumo stiprinimo problemas. Kompleksiškai analizuojamos įvairios saugumo stiprinimo galimybės, grindžiamos inovacijų bei inovacinės veiklos aktyvinimu, socialinės ir ekonominės raidos spartinimu, moderniųjų valdymo metodų taikymu.

 

 

Lankstinukas VDKM KARO TECHNIKOS SKYRIUS

Atsisiųsti

Išskirtinė ir vienintelė tokia Lietuvoje Vytauto Didžiojo karo muziejaus technikos ekspozicija yra išdėstyta po atviru dangumi unikalioje miesto vietoje – Kauno tvirtovės VI forto teritorijoje. Kolekcija pradėta kaupti nuo 2008 metų, ją sudaro karinių jūrų, oro ir sausumos pajėgų technika ir ginkluotė, kurią naudojo atsikūrusi Lietuvos kariuomenė. Tai ratinė, vikšrinė technika, artilerijos pabūklai, kateriai ir lėktuvai. Iš viso daugiau nei 150 pavyzdžių.
 

 

Mokinių rašinių konkurso katalogas MES ESAME NATO 2019–2021 m.

Virginijus Vitalijus Vilkelis, MPPD direktorius

Atsisiųsti 

Leidinyje publikuojami Lietuvos jaunosios kartos atstovų, užaugusių jau nepriklausomoje valstybėje, samprotavimai apie mūsų narytės NATO reikšmę. Lietuvos kultūrinės įvairovės choro balsai aidi dėl mūsų jaunuomenės išgyvenimų ir patirčių. Išlikdami autentiški ir kartu tarpusavyje darnūs, jauni žmonės dalijasi vertinga patirtimi, vienijančia skirtingas etnines bendrijas ir kartas.
 

 

Almanachas VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS. ALMANACHAS NR. 14

 

Leidinys skirtas Vytauto Didžiojo karo muziejaus 100-mečiui. Skaitytojai jame ras įdomių skaitinių, nuo karo istorijos tyrimų, tema „Pasaulio karybos įtaka Lietuvai“, įdomių muziejinių vertybių, iki parodų ir renginių, taip pat pajus „muziejaus pulsą“.

 Atsisiųsti

 

 

Arvydas Pocius. LAISVĖS KARŽYGIAI II. Apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius Didžiosios Britanijos, Kanados ir Australijos kariuomenėse

Pirmoji serijos „Laisvės karžygiai“ dalis, išleista 2014 m., buvo skirta lietuvių kilmės kariams, tarnavusiems Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenėje.

Atsisiųsti

Lietuviai, kaip ir kitų tautų atstovai, sugeba pasiaukoti dėl kitos šalies, parodyti profesionalumą, nepriekaištingai atlikti savo pareigą. Visos aprašytos lietuvių kilmės karių istorijos unikalios, tai pasakojimai apie žmones, pasiryžusius aukotis dėl svarbių tikslų ir būti laisvės nešėjais pasaulyje.

 

 

  

PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO ABĖCĖLĖ. Patarimai, kaip kovoti be ginklų

Atsisiųsti

Šios knygelės tikslas – supažindinti su pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo tikslais, strategijomis, taktika, „ginklais“ bei jų „šaudmenimis“. Tai atmintinė tiems, kurie baigė MPPD organizuojamą Pilietinio pasipriešinimo kursą Nr. 1 arba Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamus nesmurtinės kovos kursus. Ši atmintinė lengvai suprantama ir bet kuriam kitam piliečiui, nes teorinėje dalyje gausu pavyzdžių, o pagrindinę turinio dalį sudaro patarimai, iliustruoti piešiniais. Knygelėje esantys piešiniai skirti ne tik suaugusiems skaitytojams nagrinėti, bet ir vaikams spalvinti. Siekiame, kad ir mažiausieji mūsų šalies piliečiai pamažu prisijaukintų suvokimą, jog priešintis galime visi.

 

 

Andriejus Stoliarovas. GENEROLAI IR ADMIROLAI. Lietuvos Respublikos kariuomenės aukščiausioji karinė vadovybė

Leidinys skirtas atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiui, kuriame stengtasi aprašyti Lietuvos kariuomenės asmenybes, prisidėjusias prie svarbiausių darbų ir pasiekimų įvairiose karybos srityse, svarbiausius kariuomenės įvykius, valstybės ir kariuomenės veiklos sritis, kariuomenės raidą ir pažangą. Tai biografinio, enciklopedinio pobūdžio knyga, gausiai iliustruota nuotraukomis iš karo tarnybos ir orientuota į biografinio aprašymo pagrindu paremtą duomenų pateikimą.

 

 

PARTIZANŲ GENEROLAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS

Atsisiųsti

Knyga supažindina skaitytoją su vyriausiojo Lietuvos partizanų vado biografija. Leidinyje nuosekliai dėstomi buvusio Lietuvos kariuomenės kapitono, partizanų vado gyvenimo ir veiklos faktai, pateikiama bendra informacija apie jo gyvenamąjį laikotarpį, aplinką ir šeimą. Šioje knygoje daugiausia dėmesio skiriama partizanų vado nueitam keliui kovojant su sovietų valdžia, suvienijant partizaninį judėjimą ir sukuriant bendrą vadovybę. Pateikta medžiaga leidžia skaitytojui geriau suprasti aprašomąjį laikotarpį. Knyga gausiai iliustruota vaizdine medžiaga.
 

Vytautas Bulvyčius. PREPARING THE STATE FOR WORLD

Atsisiųsti 

2020 m. knyga išversta į anglų kalbą. Pirmą kartą ši knyga išleista 1939 m. Kaip autorius Vytauto Didžiojo universiteto karinio valstybės rengimo lektorius gen. št. mjr. Vytautas Bulvičius nurodo pratarmėje, šią knygą parašė pirmiausia studentams, kad turėtų iš ko ruoštis jo dėstomo dalyko egzaminams. Knygoje išsakytos mintys ir idėjos išlieka aktualios ir šiandieninėje geopolitinėje situacijoje.
 

 

Knyga KARO ARCHYVAS. 35 tomas

Atsisiųsti 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos. Šiame tome publikuojami straipsniai: „XVII a. karai ir mūšiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės husarų tekstuose“, „Italų požiūris į Lietuvos kariuomenę paskelbus nepriklausomybę“, „Karo padėties režimas Lietuvos Respublikoje 1919–1939 m. ir visuomenės požiūris į kariuomenę“, „Karinės psichologinės operacijos Lietuvoje: 1919–1938 m. istorinė patirtis“, „Lietuvos karo aviacijos 1919–1940 m. skraidančiojo personalo rengimo sistema“, „Karinio vadovavimo samprata Lietuvos kariuomenėje 1930–1940 m.“, „Lietuvos kariuomenės vadovybės 1933 m. pabaigoje–1934 m. pradžioje inicijuotas lenkiškai kalbančių Trakų (Kaišiadorių) apskrities gyventojų tyrimas“, „Sovietinės represijos prieš Lietuvos kariuomenės karininkus“, „Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos ginklų ir karo technikos įsigijimo 1990–2004 m. ypatumai“.

 

 

Ričardas Savukynas. KAIP NUGALĖTI PROPAGANDĄ. TRUMPA MĄSTYMO KLAIDŲ APŽVALGA

Ramūno Vaitkaus iliustruotame leidinyje analizuojamos 12 pagrindinių mąstymo klaidų, pateikiami pavyzdžiai ir klaidų taisymo būdai. Brošiūra parengta pagal ankščiau išleistą to paties autoriaus leidinį „Kaip nugalėti propagandą. Mąstymo spąstai arba mąstymo klaidų naudojimas propagandoje“.

 Atsisiųsti

 


Ričardas Savukynas.
KAIP NUGALĖTI PROPAGANDĄ. MĄSTYMO SPĄSTAI ARBA MĄSTYMO KLAIDŲ NAUDOJIMAS PROPAGANDOJE

Knygos autorius Ričardas Savukynas – tinklaraštininkas, kuris jau daugelį metų rašo apie propagandą ir kovos su ja būdus. Ši knyga padės suprasti, kaip veikia mūsų smegenys, kokias mąstymo klaidas darome ir kaip jomis gali pasinaudoti tiek įvairūs buitinių produktų kūrėjai, tiek propagandistai. Šioje knygoje aprašomi pagrindiniai mąstymo spąstai, į kuriuos žmonės dažniausiai įkliūva. Susipažinę su konkrečiais jų pavyzdžiais ir stebėdami save, geriau suprasite savo mąstymą, todėl kitą kartą pakliuvę į tokias pinkles, gebėsite elgtis daug apdairiau.

Atsisiųsti

 

 

 

Gintautas Surgailis. LIETUVOS KARIUOMENĖS GUDŲ KARINIAI DALINIAI. 1918–1923 M.

Autorius pasirinko etnonimą gudai, o ne baltarusiai, nes pastarasis Lietuvoje pradėtas vartoti tik XX a. 5-ajame dešimtmetyje, o nagrinėjamuoju laikotarpiu dažniausiai vartotas gudai.

 Monografijos autoriaus tikslas – pateikti skaitytojui kuo išsamesnę Lietuvos kariuomenės gudų karinių dalinių istoriją, parodyti, kokiomis sudėtingomis sąlygomis jie buvo organizuojami, jų indėlį į kovą dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Gudų karinių dalių istoriografija nėra gausi. Tiek lenkų, tiek baltarusių autorių darbuose beveik visai nesiremiama Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) fondais. Todėl pagrindinis šaltinis rašant šią monografiją buvo LCVA dokumentai.

Atsisiųsti

 

 

 

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS STRATEGIJA 2018–2024

 

LKA tikslas – iki 2024 metų pasiekti gynybos ir karo studijų universiteto ir kompetencijų centro statusą. Siekis – išugdyti aukščiausio lygio lyderius, efektyvius vadus ir šiuolaikiškai mąstančius, tarptautinėje aplinkoje gebančius veikti karininkus, atitinkančius krašto apsaugos sistemos keliamus reikalavimus ir šiuolaikines karybos tendencijas.

plk. J. Kačergius, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas

Atsisiųsti

 

 

KARIO SAVANORIO RYŠIO ORGANIZAVIMO ATMINTINĖ

 

Atmintinėje pateikiamos instrukcijos, kaip ekstremalios situacijos metu palaikyti radijo ryšį, ir aprašomi alternatyvūs ryšio palaikymo būdai.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIRENGIMĄ EKSTREMALIOSIOMS SITUACIJOMS IR KARO METUI: RIMTI PATARIMAI LINKSMAI

Atsisiųsti

(antrasis leidimas)

Leidinys parengtas KAS specialistų, bendradarbiaujant su Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo specialistais. Knygelėje panaudotos iliustracijos linksmos, tačiau pateiktus patarimus reikėtų vertinti labai rimtai. Perskaitę sužinosite, ką daryti ir, priešingai, – ko patartina vengti susidarius ekstremaliosioms situacijoms ar karo metu.

Iliustracijų autorius – Lietuvos animacinio kino režisierius, dailininkas Ilja Bereznickas

 

 

 

Brošiūra LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS (trečiasis leidimas)

 

Reprezentacinis leidinys apie Karinių jūrų pajėgų istoriją, struktūrą, veiklą. Pristatoma Karo laivų flotilė, Patrulinių laivų, Priešmininių laivų, Pagalbinių laivų ir katerių divizionai, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras ir kiti padaliniai.

Atsisiųsti

 

LIETUVOS KAREIVIO KNYGA

Lietuvos kareivio knyga parengta pagal Bazinio kario kurso (toliau – BKK) programos mokomąją medžiagą ir yra šio kurso metu suteikiamų žinių santrauka.

Knyga pirmiausia skirta nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau – NPPKT) kariams ir naudojama kaip kurso vadovėlis, tačiau gali būti naudojama ir kaip bazinių karybos žinių atmintinė visiems Lietuvos kariuomenės kariams, nepriklausomai nuo pajėgų ir tarnybų ir statuso (kareiviams (jūreiviams), puskarininkiams, karininkams, rezervo kariams, kariams savanoriams), taip pat šauliams ir visiems kitiems, kurie domisi karyba.

Atsisiųsti

 

KIBERNETINIS SAUGUMAS IR VERSLAS

Ką turėtų žinoti kiekvienas įmonės vadovas

 

Leidinys skirtas padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms rūpintis savo kibernetiniu saugumu. Kaip ir kiti tokio tipo dokumentai pasaulyje, šis vadovas pateikia esmines (bazinio saugumo lygio) rekomendacijas įmonėms, kurios dar netaiko sistemingo požiūrio į kibernetinį saugumą, siekiant kelti jų kibernetinio saugumo kultūrą ir stiprinti jų atsparumą grėsmėms. 

Atsisiųsti

 

Albertas Daugirdas

IŠGYVENIMO ATMINTINĖ

Ši atmintinė yra pagalbinė priemonė gilinant žinias ir tobulinant įgūdžius tiems, kurie nėra abejingi savo ir savo artimųjų saugumui. Dėl greito šiuolaikinio gyvenimo tempo turbūt ne visi randame laiko dalyvauti išgyvenimo ekstremaliomis sąlygomis kursuose, todėl buvo parengtas šis leidinukas. Jis suteiks Jums žinių ir įgūdžių (jei treniruositės praktiškai), kaip ekstremalioje situacijoje taikos ar bet kokios krizės metu efektyviai panaudoti standartines, žmogaus pagamintas priemones, kurias galima įsigyti, pasiruošti iš anksto arba tiesiog rasti savo aplinkoje. Išmokus tai padaryti, vėliau galima mokytis panaudoti gamtos teikiamas galimybes.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS 2020

NATIONAL THREAD ASSESSMENT 2019

(Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis)

Valstybės saugumo departamento ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas teikiamas visuomenei kasmet. Dokumente vertinami įvykiai, procesai, tendencijos, darę didžiausią įtaką šalies saugumui. Remiantis jais, taip pat ilgalaikėmis nacionalinį saugumą veikiančiomis tendencijomis, dokumente pateikiami svarbiausių artimoje perspektyvoje Lietuvos nacionaliniam saugumui kilsiančių iššūkių vertinimai.

Atsisiųsti LT; ENG 

 

LITHUANIAN ANNUAL STRATEGIC REWIEW 2019.
17 TOMAS

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strateginių tyrimų centras drauge su partneriais Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose pristato 17-tą  „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ anglų kalba tomą, kuriame publikuojamos 2019 metais parengti Lietuvos ir užsienio tyrėjų studijos ir mokslo straipsniai, skirti Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumo ir gynybos aktualijoms.

Atsisiųsti LT

Atsisiųsti EN

 

NACIONALINIO KIBERNETINIO SAUGUMO BŪKLĖS ATASKAITA. 2019

Ketvirtoji ataskaita yra detalus šalies kibernetinio saugumo būklės paveikslas. 2019-ieji buvo svarbių sprendimų, sustiprinusių kibernetinį saugumą, metai. kibernetinės grėsmės aktualios ne tik valstybinėms institucijoms, verslui, tačiau ir kiekvienam Lietuvos gyventojui. Ypač daug dėmesio skirta naujoms hibridinėms grėsmėms, informacinėms atakoms, rinkimų saugumui užtikrinti.

Atsisiųsti LT

 

 

CRRT/. GOVERNANCE RULES

Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security.

 

Governance rules for Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security project

Atsisiųsti

 

Nuotraukų albumas LIETUVOS KARIUOMENĖ LAIKINOJOJE SOSTINĖJE 1919-1940 M.

Šis albumas skirtas Laikinosios sostinės metams paminėti. Jo tikslas – pristatyti ikonografinę medžiagą, kurioje atsispindi Lietuvos kariuomenės kūrimas ir gyvavimas Kaune Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Didžioji dalis albume publikuojamos ikonografinės medžiagos saugoma Vytauto Didžiojo karo muziejaus Fotografijų ir Negatyvų rinkiniuose. Rengiant albumą naudotasi ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) foto dokumentais.

Atsisiųsti

 

 

Parodos katalogas 1918–1940 M. LIETUVOS KARIUOMENĖS IR ŠAULIŲ SĄJUNGOS SPORTO PRIZAI IR DOVANOS VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUJE

Kataloge pristatomi 129 Lietuvos kariuomenės ir LŠS iškovoti sporto prizai ir atminimo dovanos. Tai taurės, bokalai, plaketės, pagaminti iš paprastų ir tauriųjų metalų, skulptūros, dekoratyvinės lėkštės ir laikrodžiai, dirbiniai iš medžio, keramikos bei rago.

Atsisiųsti

 

 

Edukacinė pratybų knygelė ATRASK! PAŽINK! PATIRK!  9-12 KL. MOKINIAMS

Tai gidas, kuriuo naudodamiesi lankytojai nepasiklys muziejuje ir ras atsakymus į rūpimus klausimus. O atsakymus padės rasti išmanusis telefonas ir QR kodų skaitytuvas.

Atsisiųsti 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS EDUKACINĖS PROGRAMOS

VDKM leidinyje pristatoma Lietuvos kovų ir kariuomenės istorija bei siūloma dalyvauti edukacinėse programose, kuriose galima išbandyti senovės ir šių dienų Lietuvos karių ginklus, šarvus ir aprangą, išnarplioti karines mįsles ir įgyti vertingų žinių per unikalią asmeninę patirtį.

Atsisiųsti

 

 

LANKSTINUKAI APIE TARNYBOS LIETUVOS KARIUOMENĖJE BŪDUS IR SĄLYGAS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir kitų padalinių parengti lankstinukai padės pasirinkti tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdą

Atsisiųsti

JKVM atsisiųsti

KASP atsisiųsti

Studijos LKA

 

 

PĖSTININKŲ KUOPOS TAKTIKA

(eksperimentinis vadovėlis)

Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyboje parengtame vadovėlyje aptariami pėstininkų kuopų ir kartu su jomis veikiančių įvairios paskirties vienetų taktikos pagrindai, veiksmų atlikimo technika, procedūros, taktinis judėjimas, gynybos, puolamieji, stabilizavimo, taktiniai įgalinamieji veiksmai, tiesioginės ugnies valdymas, parama manevrui, aprūpinimas ir kiti su pėstininkų kuopų panaudojimu ir veiksmais susiję dalykai. Vadovėlyje pateikiamos bendrosios pėstininkų kuopos panaudojimo nuostatos.

Atsisiųsti

 

CHALLENGES TO NATIONAL DEFENCE IN CONTEMPORARY GEOPOLITICAL SITUATION CNDCGS 2020

International Conference and Live Firing Show‘2020

 

Abstracts of the 2th International Scientific conference edited by S. Bekešienė and S.Hoskova-Mayerova.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra 10 FAKTŲ, KURIŲ NEŽINOJAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ

Serijos „Žinoti smagu“ 3 dalis

Knygelė skirta jauniesiems VDKM lankytojams. Naudodamiesi knygelėje esančiomis nuorodomis, informacinėmis technologijomis, jie gali sužinoti daug įdomių faktų apie Lietuvos kariuomenę 1920-1940 m.

Pirmoji knygelė, išleista 2018 m., buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės kovoms 1919–1920 m., antroji - 2019 m.  – Lietuvos partizanų kovoms 1944–1953 m.

Atsisiųsti

 

   
   
   
   
   
   
   
Informacija atnaujinta 2021.03.04
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media