Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

2019 m. išleisti leidiniai

 LIETUVOS KARIUOMENĖ FOTOGRAFIJOJE 2019

 

Atsisiųsti

Vytautas BULVYČIUS. KARINIS VALSTYBĖS RENGIMAS

 

Pirmą kartą ši knyga išleista 1939 m. Kaip autorius Vytauto Didžiojo universiteto karinio valstybės rengimo lektorius gen. št. mjr. Vytautas Bulvičius nurodo pratarmėje, šią knygą parašė pirmiausia studentams, kad turėtų iš ko ruoštis jo dėstomo dalyko egzaminams. Tačiau knyga skirta ne vien tik studentų poreikiams patenkinti, bet ir plačiosios Lietuvos visuomenės kariškajam men- talitetui formuoti. Autoriaus nuomone, knyga ypač naudinga visų mokyklų mokytojams, Šaulių sąjungos nariams ir visiems tiems, kurie skaito paskaitas apie karo politiką.

Šis 4-asis knygos leidimas, inicijuotas Lietuvos kariuomenės Mokymų ir doktrinų valdybos, yra dovana Lietuvos kariams, šauliams ir plačiajai visuomenei. Belieka tikėtis, kad vis daugiau žmonių perskaitys šią knygą ir cituos gen. št. mjr. V. Bulvičių. Nepaisant laiko ir technologijų pokyčių, knygoje išsakytos mintys ir idėjos išlieka aktualios ir šiandieninėje geopolitinėje situacijoje.

Ats. mjr. Gintautas Jakštys

Atsisiųsti

 

 

Knyga PARLAMENTO BARIKADOS

 

Knyga išleista Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyriaus narių iniciatyva. Joje publikuojami parlamento barikadų statytojų pasakojimai apie 1991 m. sausio mėn. pradžią, kai, įsismarkavus OMON’ui, Vilniuje prie Seimo rūmų buvo montuojami sunkieji kolektoriai, statomos užtvaros ir barikados.

Atsisiųsti

 

 

NACIONALINĖ KIBERNETINIO SAUGUMO BŪKLĖS ATASKAITA 2018

National Cyber Security Status report 2018

(Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis)

Technologijų plėtra, išmaniųjų įrenginių populiarumas sukuria naujus iššūkius. Kibernetinį saugumą turinčios užtikrinti techninės priemonės nepajėgios užkardyti visų kibernetinių grėsmių, o technologiniai sprendimai neapsaugo nuo naujų pažeidžiamumų ir būdų, kaip juos galima išnaudoti, atsiradimo. Žmonių sąmoningumas, kritinis mąstymas ir IT raštingumas yra pagrindinis būdas kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis. NKSC, siekdamas aktualizuoti kibernetinio saugumo klausimus ir informuoti visuomenę apie kibernetinio saugumo būklę ir grėsmes, parengė trečią nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaitą. Joje pateikiamos rekomendacijos, kaip valdyti su kibernetinėmis grėsmėmis susijusias rizikas.

Atsisiųsti LT;  ENG 

 

 

NACIONALINĖ KIBERNETINIO SAUGUMO STRATEGIJA

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818

 

„Parengėme Nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją – taigi žengiame dar vieną svarbų žingsnį šalies kibernetinio saugumo link. Tai – esminis dokumentas, kuriame įtvirtinti viešojo ir privataus sektorių, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų artimiausių penkerių metų tikslai ir uždaviniai. Strategija parengta laikantis holistinio požiūrio – kibernetinis saugumas suprantamas ne kaip savarankiškas valstybės tikslas ar tik kaip atsakas į šiuolaikinės skaitmeninės Lietuvos valstybės keliamus iššūkius, bet į kibernetinį saugumą žvelgiama kaip į vieną iš integruotos skaitmeninės ekosistemos dalių“, – teigia krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGA

2-asis leidimas

 

Šis leidinys išleistas Atsargos karininkų sąjungos (AKS) 95-ųjų metinių proga. Jame aprašoma AKS veikla 2010–2019 m. Leidinio tikslas – populiarinti AKS, supažindinti karininkiją su šios organizacijos tikslais ir veikla. Jis skirtas tiems, kurie Lietuvos kariuomenėje tarnavo po Nepriklausomybės atkūrimo ir dabar yra atsargos (rezervo) ir dimisijos karininkai, taip pat karininkams, kurie vis dar tarnauja ir ruošiasi išeiti į atsargą.

Atsisiųsti

 

 

KARIO ATMINTINĖ

3-iasis pataisytas leidimas

 

Leidinys skirtas jauniems kariams, pradedantiems tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir besiruošiantiems tapti šauktiniais ar profesinės karo tarnybos kariais. Jame pateikta informacija padės suprasti kariuomenės struktūrą, tarnybos uždavinius. Pateikiamos pagrindinės žinios apie rikiuotės statutą, kario ginkluotę ir karjeros galimybes.

Atsisiųsti

 

BŪRIO VADO ATMINTINĖ

3-iasis leidimas

 

Ši atmintinė skirta pėstininkų būrio vadui padėti įvykdyti per operaciją gautą užduotį. Tai ne teorijos vadovėlis ar žinynas, atmintinėje glaustai išdėstyta informacija, reikalinga būrio vadui mūšio lauke taktiniam sprendimui priimti. Atmintinė apima pagrindines karinės veiklos ir karo mokslų kryptis: lyderystę, taktiką, logistiką, ChBRB apsaugą, karo topografiją, ginkluotę, karo inžineriją, ryšius. Parenkant atmintinės dydį ir formą, siekta, kad ji tilptų būrio vado lauko uniformos kišenėje.

Atsisiųsti

 

INŽINIERIAUS ATMINTINĖ

 

Ši atmintinė skirta karo inžinieriams padėti įvykdyti per operaciją gautą užduotį. Atmintinėje glaustai išdėstyta informacija, reikalinga tinkamam taktiniam sprendimui priimti. Ji parengta pagal „Būrio vado atmintinę“, daug dėmesio skiriama praktiniam problemų sprendimui, karo inžinerijai. Rekomenduojame papildyti šią atmintinę savo informacija, pašalinti puslapius, kurie, Jūsų manymu, nėra aktualūs. Tokiu būdu susikursite būtent Jums naudingą atmintinę. Pastabas ir pasiūlymus teikti el. paštu JLMC karo inžinerijos kursų viršininkui.

Atsisiųsti

 

KARIO PIRMOSIOS PAGALBOS ATMINTINĖ

2-asis pataisytas ir papildytas leidimas

 

Ši atmintinė parengta pagal pažangiausią pirmosios pagalbos teikimo karinėje aplinkoje metodiką, patikrintą realiose kovose. Leidinys turėtų tapti nuolatiniu karių palydovu ir nelaimės atveju padėti prisiminti, kaip tinkamai suteikti pagalbą sau ar šalia esančiam žmogui. Atmintinėje pateikta Atrankinio rūšiavimo schema masinių nelaimių atvejais, pranešimo apie masinę nelaimę (METHANE), 9 eilučių medicininės evakuacijos iškvietimo, nukentėjusiojo perdavimo (AT) MIST formos, kurias galima užpildyti realiose situacijose.

Atsisiųsti

 

Knyga NEUŽMIRŠTAS IR NENUGALĖTAS. PARTIZANAS ANTANAS KRAUJELIS-SIAUBŪNAS

 

Septyniolika metų kovojusio prieš sovietinę okupaciją partizano Antano Kraujelio vardas yra žinomas daugeliui. Šis Lietuvos partizanas yra nepalaužto, priesaikos nesulaužiusio Laisvės kovotojo simbolis. Leidinyje aprašomas A. Kraujelio ir jo šeimos narių gyvenimas tremtyje ir pargrįžus į Lietuvą, jo kova partizanų daliniuose ir nuo 1954 iki 1965 m. besitęsusi savarankiška vienišo ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai kario savanorio veikla. Knygoje ypač vertinga medžiaga apie A. Kraujelio kovos tikslo, kovos turinio svarstymą nepriklausomos Lietuvos teismuose. Leidinyje spausdinami straipsniai, susiję su A. Kraujeliu, jo kova, pasakytos kalbos ir pranešimai, atskleidžiantys mūsų mąstyseną apie Lietuvos laisvę ir jai pasiaukojusias asmenybes. Ši knyga – tai praeities ir dabarties chrestomatija.

Atsisiųsti

 

Brošiūra KARO LAIVŲ FLOTILĖ

4-asis papildytas leidimas

 

Leidinyje supažindinama su Karo laivų flotilės laivais, jų techniniais parametrais ir užduotimis, padedančiomis užtikrinti mūsų šalies saugumą teritoriniuose jūros vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šių laivų įgulų profesionalumas įrodytas veiksmais ir puikiai įvertintas tarptautinių partnerių.

Atsisiųsti

 

 

Lankstukai apie tarnybos būdus

 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos parengti lankstinukai padės pasirinkti tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdą.

 

 

 

Knyga. J. ANDRIŠKEVIČIUS. NUO KRAŠTO APSAUGOS MOKYKLOS IKI KARO AKADEMIJOS (1992–1994 M.)

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos skyrius, remdamasis dokumentais, istorinių faktų liudytojais, ėmėsi dar kartą apžvelgti Krašto apsaugos mokyklos (dabar – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) steigimo ir veiklos istoriją. Ši studija skirta trumpam, apimančiam trejus metus, laikotarpiui. Tai laikotarpis, kai politikų ir kariškių subrandinta mintis apie būtinybę besikuriančiai Lietuvos kariuomenei turėti nacionalinę karininkų rengimo sistemą pasiekė antrąjį jos vystymo etapą – karo mokyklos steigimą ir jos veiklą.

Atsisiųsti

 

 

Knygelė vaikams MATO NUOTYKIAI KARIUOMENĖJE

 

Tai dailininko Iljos Bereznicko piešiniais iliustruota knygelė, skirta 6–9 metų vaikams. Skaitydami ją, vaikai susipažins su Lietuvos kariuomene, ras įvairių lavinančių užduotėlių.

Atsisiųsti

Atsisiųsti atskiras užduotėles

 

 

Brošiūra 10 FAKTŲ, KURIŲ NEŽINOJAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ

Serijos „Žinoti smagu“ 2 dalis

 

Knygelė skirta jauniesiems VDKM lankytojams. Naudodamiesi knygelėje esančiomis nuorodomis, informacinėmis technologijomis, jie gali sužinoti daug įdomių faktų apie Lietuvos partizanų kovas 1944–1953 m.

Pirmoji knygelė, išleista 2018 m., buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės kovoms 1919–1920 m.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra KARIUOMENĖS ISTORIJA – MANO ISTORIJA

 

Šis leidinys yra VDKM projekto „Kariuomenės istorija – mano istorija“ dalis. Iš lankytojų galima išgirsti dar negirdėtų pasakojimų apie jų artimųjų patirtį Pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenėje, partizanų gretose ar Lietuvos kariuomenėje po 1990 m. Į muziejų jie atneša daiktų, rodančių šeimos sąsajas su Lietuvos kariuomene. Leidinyje pristatomos devynių šeimų gyvenimo istorijos, atskleidžiami asmeniniai išgyvenimai.

Atsisiųsti

 

 

Edukacinė spalvinimo knygelė vaikams HEROJAI

2-asis leidimas

 

VDKM – vieta, kur jaunieji lankytojai gali sutikti daug įvairių herojų.

Kiekvienas herojus – tai Lietuvos karys, gynęs savo kraštą ir žmones. Apžiūrėdami muziejuje įrengtas ekspozicijas, mažieji lankytojai gali su šiais didvyriais susipažinti, o knygelėje – juos nuspalvinti.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS 2019

NATIONAL THREAD ASSESSMENT 2019

 

Valstybės saugumo departamento ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas teikiamas kasmet. Dokumente vertinami įvykiai, procesai, tendencijos darę didžiausią įtaką šalies saugumui. Remiantis jais, taip pat ilgalaikėmis nacionalinį saugumą veikiančiomis tendencijomis dokumente pateikiami svarbiausių artimoje perspektyvoje kilsiančių iššūkių vertinimai.

Leidinys išleistas anglų ir lietuvių kalbomis.

 

 

Brošiūra CRRT/POLITICAL MEMO
Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security

 

Memo for Mutual Assistance in Cyber Security

Key Roles and procedures for the CRRT‘s Operations

Lessons Learnt from the Cyber Shield/Amber Mist 2018 Exercise

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra CRRT/LEGAL MEMO.

Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security

 

Memo for Mutual Assistance in Cyber Security

Legal Basis for the CRRT‘s Operations

Atsisiųsti

 

 

MAJ Hans von Dach  VISUOTINIS PASIPRIEŠINIMAS.

Partizaninio karo įvadas kiekvienam

 

Lietuvių kalba pristatoma Šveicarijos kariuomenės majoro H.von Dacho knyga yra aktualus ir praktinis pilietiško patriotizmo ir šalies gynybos pavyzdys Lietuvos valstybės gynėjams ir LŠS.

Knyga skirta susipažinti su visuotinio pasipriešinimo – partizaninio ir pilietinio pasipriešinimo – principais, galimybėmis, būdais ir metodais.

 

 

Brošiūra LIETUVIŲ KALBOS ATMINTINĖ KARIAMS

 

Šis nedidelės apimties, LKA parengtas leidinys skirtas karo specialistams, siekiant padėti tobulinti savo profesinę kalbą. Tai patarimai, į kuriuos galima atsižvelgti, kai reikia parašyti įsakymą, parengti pratybų planą, kalbėti viešai.

Atsisiųsti

 

 

Gintautas Surgailis ŠEŠTASIS PĖSTININKŲ PILĖNŲ KUNIGAIKŠČIO MARGIO PULKAS

 

Šeštojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko istorija įdomi ir sudėtinga, nes pulkui teko kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės, būti išformuotam, vėl atkurtam, tapti rimties ir saugumo garantu Klaipėdos krašte 1939 m.

Atsisiųsti

 

Serijoje  LIETUVOS KARIUOMENĖS ISTORIJA jau išleistos monografijos apie šiuos tarpukario Lietuvos kariuomenės pulkus:

Pirmasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas (2011 m.)

Antrasis  Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas (2014 m.)

Trečiasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas (2013 m.)

Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas (2016 m.)

Penktasis pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulkas (2017 m.) 

 

 

 

 

Feliksas Žigaras. LIETUVOS KARIUOMENĖS KARININKŲ RENGIMO IR JŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SISTEMA 1919-1940 M. 2 tomai

 

Monografijoje ištirtą prieškarinę patirtį bus naudinga panaudoti organizuojant ir tobulinant šiuolaikinę karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo sistemą.

1 dalis; 2 dalis

   

Virgilijus Pugačiauskas. XIX a. LIETUVOS KARINIŲ DALINIŲ ISTORIJA

 

XIX a. Lietuvos karinių dalinių tematika yra nagrinėjama trijų karinių konfliktų kontekste: 1812–1814 m. Prancūzijos–Rusijos karo, bei 1830–1831 m. ir 1863–1864 m. sukilimų kontekste

Apie minėtus kertinius XIX a. įvykius, liudijančius pasipriešinimo ir išsivadavimo kovas, susikaupė gausi istoriografija, kuri nagrinėjama šiame darbe.

Atsisiųsti

   

Alfondas Eidintas, Darius Juodis, Gintautas Surgailis. PARTISAN GENERAL JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS

Lietuvos karininko, rezistento, partizanų vado, pasipriešinimo Lietuvos okupacijai koordinatoriaus, brigados generolo biografija skirta skaitantiems anglų kalba.

Atsisiųsti

 

   

Knyga „KARO ARCHYVAS“ 34 tomas

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos. Šiame tome publikuojami straipsniai: „Lietuvių karo meno XIII a. kontekstas ir karybos naujovės XIV–XV a.“, „Lietuvos kariuomenės 1712 m. kampanija“, „Tėvynės gynimas ginklu: nuodėmė ar dorybė?“, „Lietuvos laisvės kovotojai Vokietijos karinės žvalgybos-diversijos mokyklose 1944-1945 m.“, „KGB prieš Krašto apsaugos departamentą 1990-1991 m.“, taip pat straipsniai apie legendines Radviliškio kautynes, mjr. Stasį Zaskevičių konsulinėje tarnyboje Petrograde, karo muziejų.

Atsisiųsti

 

 

IŠDRĮSK PADĖTI. Pirmoji pagalba savižudybių atveju krašto apsaugos sistemoje.

 

Psichologinės paramos grupės specialistų parengtos „Savižudybių prevencijos mokymų programos“ leidinys supažindinantis su aktyvaus klausymosi principais ir veiksmais, kai pastebite ir atpažįstate asmenį, galimai turintį minčių apie savižudybę.

Atsisiųsti

 

 

Almanachas „VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS 2018 METAIS“

 

Atsinaujinusio 13-ojo almanacho numerio tema – atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio istorija. Muziejaus, tarnaujančio visuomenei ir kariuomenei, periodinis leidinys savo skaitytojui siūlo susipažinti su mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniais apie karybos istoriją, edukacinės ir parodinės veiklos įvairove bei išskirtiniais eksponatais.

Atsisiųsti

Informacija atnaujinta 2020.06.04
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media