Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

 

2018 m. išleisti leidiniai

 

Tado Dambrausko fotokonkursas

LIETUVOS KARIUOMENĖ FOTOGRAFIJOJE 2018

 

T. Dambrausko foto konkursui „Lietuvos kariuomenė fotografijoje“ – jau keturiolika metų. Konkursas savo turiniu jau išauga iš savo temos rėmų.

Šių metų konkurso „derlius“ – keturiasdešimt aštuonių autorių atsiųstos penki šimtai dvidešimt trys fotografijos. Kataloge tik 66 nuotraukos, kuriose atvaizduotos ne šventės, o kasdienis kario kelias: treniruotis, kovoti, nugalėti pratybose.

Atsisiųsti

                                    

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADOVAVIMO DOKTRINA

 

Šioje doktrinoje apibrėžiama vadovavimo teorija, filosofija, principai ir sistema suteikia pagrindą vadams (viršininkams) tobulinti kompetencijas, telkti pavaldinius siekti tikslų ir tinkamai realizuoti karybos procesą – planuoti, ruošti(s), vykdyti ir vertinti karinę veiklą taikos, krizės ar karo metu...

LK vadas gen. ltn. J.V.Žukas

 

Atsisiųsti

 

 

 

2019 m. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS KALENDORIUS

 

2019 metų kalendoriaus tema – „Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovose 1919 metais“. Kalendorius iliustruotas istorinėmis nuotraukomis.

 

   

2019 m. LIETUVOS KARIUOMENĖS KALENDORIUS

 

Lietuvos kariuomenės kalendoriaus tema – žvilgsnis į Lietuvos kariuomenę iš viršaus. Nuotraukų autorė Ieva Budzeikaitė.

 
 

 

Kazimieras Semenavičius. DIDYSIS ARTILERIJOS MENAS.

 

Šis leidinys itin svarbus Lietuvos karybai ir istorijai. Skaitytojas pagaliau gali susipažinti su XVII a. LDK karinės minties raida ir įvertinti garsiausio lietuvių mokslininko darbą. Semenavičiaus veikalo vertimas į lietuvių kalbą atliktas iš lotyniškojo 1650 m. Amsterdame išleisto teksto (leidinyje pateiktos šio leidimo faksimilės). Paties autoriaus K. Semenavičiaus nuopelnas artilerijos mokslui yra pasaulinės reikšmės – Lietuvos garbė ir pasididžiavimas.

Knygą išleido VDKM.

 

   

Brošiūra GRĖSMIŲ NACIONALINIAM SAUGUMUI VERTINIMAS 2018

NATIONAL THREAD ASSESSMENT 2018

 

Valstybės saugumo departamento ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas teikiamas kasmet. Dokumente vertinami įvykiai, procesai, tendencijos darę didžiausią įtaką šalies saugumui. Remiantis jais, taip pat ilgalaikėmis nacionalinį saugumą veikiančiomis tendencijomis dokumente pateikiami svarbiausių artimoje perspektyvoje kilsiančių iššūkių vertinimai.

Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.

 
   

LITHUANIAN’S NATIONAL CYBER SECURITY STATUS REPORT FOR THE YEAR 2017

 

National Cyber Security Status Report for the year 2017 is prepared and submitted to the Minister of National Defence by NCSC in accordance with the necessity indicated in section 6 part 2 article 10 of the Law of the Republic of Lithuania on Cyber Security (hereinafter referred to as the Law). The status of cyber security is evaluated taking into consideration the dominant cyber security threats and capability of the country to resist them. The report is prepared in conformity with the data collected by the technical monitoring measures of NCSC, information presented by the organisations and information received from the other sources.

Atsisiųsti

 
   

SAVANORIS 1918-1920.

Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių knyga.

Faksimilinis leidinys

 

Tai Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungos pastangomis 1929 m. išleistos knygos, skirtos prisiminti tuos, kurie stovėjo XX a. pradžios Lietuvos kariuomenės ištakose faksimilę, kitaip tariant šio seno leidinio tikslią kopiją. Tai tarpukario laikų problematiką ir kasdienybę, žmonių požiūrį ir politines realijas atskleidžiantis istorinis šaltinis.

Atsisiųsti

 
   

KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS. ISTORIJOS METRAŠTIS

Albumas

 

Tai antrasis tokios apimties ir tematikos leidinys. Iliustruoto metraščio pradžioje pateikiami 1918-1940 m. karo laivyno formavimosi laikotarpio esminiai įvykiai, toliau – pagrindiniai įvykiai turėję įtakos KJP atsikūrimo laikotarpiu 1990-1992 metais ir tolesnei raidai nuo 1992 iki 2017 metų. Įvykiai metraštyje pateikti chronologine tvarka ir iliustruoti nuotraukomis.

 
   

ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS UGDYMO VEIKSNIAI 2 t.

 

Antras periodinio žurnalo leidžiamo LKA tomas (pirmasis išleistas 2016 m.). Šiame žurnale skelbiama 11 recenzuotų mokslinių straipsnių, kurių tyrimo objektas karybos istorija, o tikslas ugdyti karininką-lyderį.

Atsisiųsti

 
   

Mokslo studija V. Tumalavičius VIEŠOJO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TEISINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE: DABARTIES TENDENCIJOS IR PROCESAI

 

Valstybėje viešojo saugumo užtikrinimo problematiką lemia skirtingi geopolitiniai, socialiniai, ekonominiai ir kiti veiksniai, egzistuoja skirtinga institucinė sandara. Todėl šiuo tyrimu bandoma užpildyti šią spragą, pateikiant kompleksinę Lietuvos viešojo saugumo užtikrinimo koordinavimo galimybių analizę.

Atsisiųsti

 
   

LIETUVOS METINĖ STRATEGINĖ APŽVALGA 2017-2018. 16 TOMAS

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strateginių tyrimų centras drauge su partneriais Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose pristato 16-tą „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ tomą, kuriame publikuojamos 2017–2018 metais parengtos Lietuvos ir užsienio tyrėjų studijos ir mokslo straipsniai, skirti Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumo ir gynybos aktualijoms. i. Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.

Atsisiųsti

 
   

Knyga „KARO ARCHYVAS“ 33 tomas

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos. Šiame tome publikuojami straipsniai: „Vokietijos strategija okupuotos Lietuvos atžvilgiu 1917 m.“, „Teisinės pastangos sureguliuoti vyriausiojo karo vado ir kariuomenės vado pavaldumą krašto apsaugos ministrui, ministrui pirmininkui ir prezidentui 1918-1940 m.“, „Pacifizmo refleksija tarpukario Lietuvoje“, taip pat straipsniai apie tarpukario Lietuvos šarvuotuosius traukinius, tankus, karo aviacijos 7-ają eskadrilę, kovos statutus, skautų apdovanojimus.

Atsisiųsti

 

 
   

Albumas ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

 

Šis leidinys skirtas supažindinti su Lietuvos paminklais, stogastulpiais, koplytėlėmis ir kryžiais, kurie buvo pastatyti 1919-1923 m. kovose žuvusiems, bei nepriklausomybės jubiliejams paminėti. Kataloge pateikiamos senosios (XX a. 3-10 deš.) bei naujos (2016-2018 m.) paminklų nuotraukos, tekstinė informacija, koordinatės. Katalogą išleido VDKM.
 
   

KARIO PIRMOSIOS PAGALBOS ATMINTINĖ

 

Šią atmintinė parengta pagal pažangiausią pirmosios pagalbos teikimo karinėje aplinkoje metodiką, patikrintą realiose kovose. Leidinys turėtų tapti nuolatiniu karių palydovu ir nelaimės atveju padės prisiminti kaip tinkamai suteikti pagalbą sau ar šalia esančiam žmogui.

Atsisiųsti

 
   

IŠDRĮSK PADĖTI. Pirmoji pagalba savižudybių atveju krašto apsaugos sistemoje.

 

KMT psichologų parengta brošiūra supažindinanti su aktyvaus klausymosi principais ir veiksmais, kai pastebite ir atpažįstate asmenį, galimai turintį minčių apie savižudybę.

Atsisiųsti

 
   

Parodos katalogas ATGIMUSI PO SUNAIKINIMO.

Skirta Lietuvos kariuomenės vėliavoms.

REBORN AFTER DESTRUCTION

Dedicated ti the flags of the Lithuanian Army

 

2018 m. vasario 16 d. VDKM buvo atidaryta paroda skirta Lietuvos karinėms vėliavoms nuo Žalgirio mūšio laikų iki šių dienų ir su jomis susijusiems atributams. Šiame leidinyje pateikiami visi parodoje demonstruoti eksponatai.

Atsisiųsti

 
   

10 FAKTŲ, KURIŲ NEŽINOJAI APIE LIETUVOS KARIUOMENĘ.

Serija „Žinoti smagu“

 

Knygelė skirta jauniesiems VDKM lankytojams, kurie naudodamiesi knygelėje esančiomis nuorodomis, informacinių technologijų pagalba gali sužinoti įdomių faktų apie Lietuvos nepriklausomybės kovas 1919-1920 m.

Atsisiųsti

 
   

PRISIKĖLĘ NAUJAM GYVENIMUI.

VDKM restauratorių darbų retrospektyva

 

Šio katalogo idėja – atskleisti visuomenei restauratoriaus darbą. Kiekvienas daiktas, patekęs į VDKM restauravimo dirbtuves, kruopščiai apžiūrimas, fotografuojamas, dokumentuojama jo būklė, atlikus būtiniausius tyrimus, konservuojamas ar restauruojamas. Šiame kataloge rasite tik nedidelę restauruotų eksponatų dalį – kelias „dirbtuvių istorijas“.

Atsisiųsti

 

 
 

KĄ TURIME ŽINOTI APIE PASIPRIEŠINIMĄ: AKTYVIŲ VEIKSMŲ GAIRĖS (III leidimas)

 

Leidinio tema – aktyvus piliečių, atsidūrusių agresoriaus okupuotoje teritorijoje, pasipriešinimas. Aptariami galimi potencialaus agresoriaus veikimo būdai, pateikiami argumentai, kokiems potencialaus agresoriaus veiksmams reikia būti pasiruošus. Skaitytojai čia taip pat galės susipažinti su dalyvavimo šalies ginkluotoje gynyboje principais renkantis tiesioginę ginkluotą kovą, o taip pat ir kitais pasipriešinimo būdais, kai kovojama ne tiesiogiai ginklu, kt. Daug dėmesio knygelėje skirta išgyvenimo temai.

Atsisiųsti

 

 

Almanachas „VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS 2017 METAIS“

 

Dvyliktojo almanacho numerio tema – Valstybės sargyboje: prarasta ir atkurta Lietuvos kariuomenė. Siūlome skaitytojui susipažinti su muziejaus naujovėmis ir pasiekimais, edukacinės ir parodinės veiklos įvairove bei išskirtinais eksponatais, mokslo populiarinimo straipsniais apie karybos istoriją.

Atsisiųsti

 

 

ATRADIMŲ KNYGELĖ. Skaityk, žaisk, spėliok, surask, atsakyk, sužinok.

 

Knygelė – gidas jauniesiems VDKM lankytojams, su kuriuo jie nepasiklys muziejuje ir ras atsakymus į iškilusius klausimus, galės spręsti linksmas užduotis.

Atsisiųsti

 

 

Spalvinimo knygelė HEROJAI.

 

VDKM – vieta, kur jaunieji lankytojai gali sutikti daug įvairių herojų. Kiekvienas iš jų – Lietuvos karys, kuris gynė savo kraštą ir žmones. Keliaudami po ekspozicijas mažieji lankytojai gali su jais susipažinti, o knygelėje – juos nuspalvinti.

Atsisiųsti

 

 

Albumas „Tankai Lietuvos kariuomenėje 1924–1940 m.“

II pakartotinas leidimas

Šis albumas pirmą kartą išleistas 2015 m. ir skirtas atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenės 100-osioms ir tankų dalinio suformavimo 90-osioms metinėms paminėti. Jo tikslas – atskleisti tankų dalinio istorinę raidą, supažindinti su dalinio įkūrimo aplinkybėmis, struktūra ir sudėtimi, kovine technika ir ginkluote, koviniu rengimu, tankų ir šarvuotininkų likimais, turėtais ir kariuomenei kurtais tankais. Tankai pristatomi trijų Baltijos valstybių saugumo kontekste.

Atsisiųsti

 

 

 

KOVŲ UŽ TAUTOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ ŠVENTOVĖ

II pakartotinis leidimas

„Kartkartėmis atverčiame kovų už Lietuvos Nepriklausomybę meto archyvinius dokumentus ieškodami žmonių, skaičių, įvykių... Tai yra aruodas, maitinantis mūsų smalsumą, pripildantis mus istorijos pažinimo ir gaivinantis istorinę atmintį. Į Vytauto Didžiojo karo muziejaus istoriją galima žvelgti iš skirtingų pusių. Turbūt nėra Lietuvoje kito tokio muziejaus, kurio gimimo metrikoje – Krašto apsaugos ministerijos įsakyme – būtų suformuluotas toks išskirtinis tikslas – parodyti valstybės egzistencijos priklausomybę nuo jos žmonių pasiaukojimo ir pasiryžimo turėti ir ginti šią valstybę pačia

didžiausia kaina...

Vytauto Didžiojo karo muziejus sugrįžo pas tikrąjį savo steigėją, atsinaujinęs, su naujomis ekspozicijomis ir nešdamas tikrai TĄ idėją, kurią puoselėjo Muziejaus signatarai “.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius Kęstutis Kuršelis

 

 

Brošiūra BRG. GEN. INŽ, ANTANAS GUSTAITIS. LIETUVIŠKŲ LĖKTUVŲ ANBO KŪRĖJAS

 

Pakartotinai išleistoje brošiūroje Lietuvos kariuomenės savanorio, karo lakūno, lėktuvo konstruktoriaus, Lietuvos karo aviacijos ir aviacijos pramonės organizatoriaus, tapusio sovietinio teroro auka trumpa istorija.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra ŽYMIAUSI LIETUVOS KARIUOMENĖS MŪŠIAI IR KARINĖS OPERACIJOS

 

Atnaujintoje brošiūroje išvardyti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Šimonių girios mūšio 1949 m. Tai atmintinė besimokantiesiems Lietuvos istorijos. Brošiūros pakartotinai išleistos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Atsisiųsti

 

 

 

Brošiūra LEIČIAI

 

Ką mes žinome apie leičius? Tai valstybės pasienio sargybiniai, valdovo valios įgyvendintojai ir raiteliai palydovai, kariai kolonistai. Brošiūra padės užpildyti istorinių žinių spragas. Pakartotinai išleista lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Atsisiųsti

 

   

Brošiūra KARAS PO KARO

 

Kai visas pasaulis džiaugėsi, kad pagaliau baigėsi karas ir nugalėtas fašizmas, Lietuvoje vyravo kiek kitokios nuotaikos. Būtent tada prasidėjo ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas – nacionalinis karas, kuriuo siekta atkurti savo valstybę.

Leidinys pakartotinai išleistas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Atsisiųsti

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018.12.03
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media