Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

2016 m. išleisti leidiniai

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE 2016 m. IŠLEISTI LEIDINIAI

   

 

Humoristinių piešinių ir karikatūrų parodos „Humor militaris informacinio karo fronte“  katalogas

 

Atsisiųsti

 

 

2017 m. Krašto apsaugos ministerijos kalendorius

 

Kalendoriai leidžiami kiekvienais metais. Šio kalendoriaus tema – „Lietuvos šimtmetį pasitinkant“ – dvylika iškiliausių valstybės šimtmečio datų. Išleisti sieniniai ir stalo kalendoriai.

 

2017 m. Lietuvos kariuomenės kalendorius

 

Lietuvos kariuomenės kalendorius, iliustruotas Ievos Budzeikaitės nuotraukomis.

 

 

ŠALIES SAUGUMAS IR GYNYBA. Mokomoji medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojų parengta mokomoji medžiaga vyresniųjų klasių moksleiviams suteiks papildomų žinių apie nacionalinį saugumą, krašto apsaugos sistemai keliamus tikslus ir uždavinius.

Atsisiųsti

 

LIETUVOS METINĖ STRATEGINĖ APŽVALGA 2015–2016 M.

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strateginių tyrimų centras drauge su partneriais Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose pristato keturioliktąjį „Lietuvos metinės strateginės apžvalgos“ tomą, skirtą 2015–2016 metų Lietuvos saugumo problemoms. Dėmesio centre aktualios, išsamesnės įžvalgos reikalaujančios temos. Aštuonios žurnale skelbiamos studijos suskirstytos į keturias pagrindines dalis: globalios tarptautinės sistemos raidos tendencijos, Europos saugumo sistemos kaita, Lietuvos rytų kaimynai, nacionalinio saugumo aspektai. Leidinys išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.

Lankstukas ŽYMIAUSI LIETUVOS KARIUOMENĖS MŪŠIAI IR KARINĖS OPERACIJOS

 

Lankstuke išvardinti, trumpai aprašyti ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės mūšiai nuo 1236 m. vykusio Saulės mūšio iki Šimonių girios mūšio 1949 m. Tai atmintinė besimokantiems Lietuvos istorijos. Lankstukas išleistas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

 

Lankstukas LEIČIAI.

Ką mes žinome apie leičius? Tai valstybės pasienio sargybiniai, valdovo valios įgyvendintojai ir raiteliai-palydovai, kariai kolonistai. Istorinių žinių spragas padės užpildyti šis lankstukas. Išleistas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

 

Lankstukas „KARAS PO KARO“ )

Kai visas pasaulis džiaugėsi, kad pagaliau nugalėtas fašizmas ir baigėsi karas, Lietuvoje vyravo kiek kitokios nuotaikos. Būtent tada prasidėjo ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas – nacionalinis karas, kuriuo siekta atkurti savo valstybę.

Leidinys išleistas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

 

Brošiūra SAULĖS MŪŠIS, lietuvių ir anglų kalbomis (trečias papildytas leidimas)

 

Leidinys gausiai iliustruotas ir skirtas populiariai pristatyti Saulės mūšį ir trumpai nupasakoti jo istorinį kontekstą. Iliustracijose ir tekste aprašoma to meto lietuvių ir Vakarų Europos karių ginkluotė. Panaudotos ištraukos iš „Livonijos kronikų“ suteikia informacijos apie to laikmečio Lietuvos karines pajėgas.

 

Brošiūra „ASSESSMENT OF THREATS TO NATIONAL SECURITY“

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento pateikiama informacija užsienio partneriams apie identifikuotas grėsmes Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

 

Gintautas Surgailis. KETVIRTASIS PĖSTININKŲ LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO PULKAS

 

Ketvirtasis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas – vienas iš pulkų, kurie buvo įkurti pačiu sunkiausiu šaliai laikotarpiu, pirmosiomis atkurtos ne­priklausomos Lietuvos valstybės dienomis. Monografijos autoriaus tikslas – tiek, kiek leidžia sukaupta istorinė medžia­ga, nušviesti pulko istoriją nuo sukūrimo iki likvidavimo, parodyti, kokiomis sąlygomis ir kaip jis buvo formuojamas, kokių kilo su tuo susijusių problemų, aprašyti pirmąsias kovas ir visą jo nueitą kovų su raudonarmiečiais, bermontininkais ir lenkų kariuome­ne kelią, išryškinti pulko reikšmę ginant Vilnių – stabdant gen. L. Želigovskio vadovaujamos Lenkijos kariuomenės puolimą, pasi­rinkus daugiau chronologinį įvykių dėstymo būdą, apžvelgti pulko raidą taikos metais, jo veiklą prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Lietuvą okupavus so­vietinei kariuomenei, ir likvidavimo istoriją.

Atsisiųsti

 

 

Knyga „KARO ARCHYVAS“ 31 tomas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto tęstinis leidinys, kuriame nagrinėjamos įvairios Lietuvos karybos istorijos temos. Šiame tome publikuojami straipsniai: „1294 m. Trojanovo mūšis“, „Kauno tvirtovė Lietuvos kariuomenės vadovybės planuose (1919–1940)“, „Nuo artileristo iki ginklininko: ginklavimo karininkų korpusas Lietuvos kariuomenėje 1919–1940 m.“, „Savivalės problema Lietuvos kariuomenės drausmės batalione Varniuose 1921–1922 m.“, „Lietuvos kariuomenės Varėnos poligonas XX a. 3-iajame dešimtmetyje“, „Lietuvos kariuomenės išvedimas iš Klaipėdos krašto (1939 m.)“, „Kovos Lietuvos istorinėje atmintyje: piliakalniai kaip „atminties vietos“.

Atsisiųsti

 

 

Mokomoji priemonė. FIRST IN, LAST OUT

 

„Pirmieji – kautis, paskutiniai – trauktis“ – tai anglų kalbos skaitiniai parengti specialiai LKA kariūnams besimokantiems anglų kalbos.

Atsisiųsti

 

Mokomoji priemonė. KELIONĖ Į RUSIJĄ

LKA parengtos mokomosios priemonės, skirtos kariūnams besimokantiems rusų kalbos, kurioje užduotys parengtos remiantis populiariu filmu „Nepaprasti italų nuotykiai Rusijoje“ antrasis leidimas.

Atsisiųsti

 

KOVŲ UŽ TAUTOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ ŠVENTOVĖ

 

„Kartkartėmis atverčiame kovų už Lietuvos Nepriklausomybę meto archyvinius dokumentus ieškodami žmonių, skaičių, įvykių... Tai yra aruodas, maitinantis mūsų smalsumą, pripildantis mus istorijos pažinimo ir gaivinantis istorinę atmintį. Į Vytauto Didžiojo karo muziejaus istoriją galima žvelgti iš skirtingų pusių. Turbūt nėra Lietuvoje kito tokio muziejaus, kurio gimimo metrikoje – Krašto apsaugos ministerijos įsakyme – būtų suformuluotas toks išskirtinis tikslas – parodyti valstybės egzistencijos priklausomybę nuo jos žmonių pasiaukojimo ir pasiryžimo turėti ir ginti šią valstybę pačia

didžiausia kaina...Vytauto Didžiojo karo muziejus sugrįžo pas tikrąjį savo steigėją, atsinaujinęs, su naujomis ekspozicijomis ir nešdamas tikrai TĄ idėją, kurią puoselėjo Muziejaus signatarai “.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius Kęstutis Kuršelis

Atsisiųsti

 

Almanachas „VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS 2015 METAIS“

 

Dešimtasis almanacho numeris dedikuojamas 410-osiosms Salaspilio mūšio metinėms paminėti. Čia rasite niekur neskelbtų mokslinių bei mokslo populiarinamųjų straipsnių apie sukauptas, išsaugotas, restauruotas vertybes. Šiame išskirtiniame leidinyje persipina muziejininkystei ir karo istorijai skirti straipsniai, parengti remiantis muziejinėmis relikvijomis.

Atsisiųsti

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS

 

Vytauto didžiojo karo muziejaus parodos „Tas laisvės nevertas, kad negina jos!“, skirtos KASP 25-mečiui, leidinys.

Atsisiųsti

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ (1918-1920) ATSPINDŽIAI TAPYBOJE

 

Nepriklausomybės Kovų epizodai ilgam įstrigo tautos atmintyje, o atskiri momentai buvo atspindėti mene, ypač tapyboje. Dailės kūriniuose dailininkai meistriškai užfiksavo vertas atminties batalines scenas, vaizdavo atskirus mūšius, kariuomenės ginklų rūšis, tiksliai nutapė karių ginkluotę ir ekipuotę. Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugoma beveik pusė šimto dailės kūrinių, kuriuose atspindėti šie momentai. 2016 metais buvo atidaryta autentiškos dailės paroda „Lietuvos Nepriklausomybės kovų (1918-1920) atspindžiai tapyboje“. Šiame leidinyje pateikiami ir tie paveikslai, kurių, dėl jų būklės, negalima buvo demonstruoti parodoje.

Atsisiųsti

 

Lankstukai iš serijos „Vytauto Didžiojo karo muziejus“: „Archeologijos rinkinys“, „Numizmatikos rinkinys“, „Fotografijų rinkinys“, „Spaustuvė ab“, „Karinės technikos skyrius

 

Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato seriją lankstinukų, kurie supažindina su muziejaus eksponatais.

 

BŪRIO VADO ATMINTINĖ

 

Antrasis papildytas ir pataisytas leidimas. Būrio vado atmintinė skirta pėstininkų būrio vadui padėti įvykdyti operacijų metu paskirtą užduotį. Tai ne teorijos vadovėlis ar žinynas, atmintinėje glaustai išdėstyta informacija reikalinga būrio vadui mūšio lauke taktiniam sprendimui priimti. Atmintinė apima pagrindines karinės veiklos ir karo mokslų kryptis: lyderystę, taktiką, logistiką, ChBRB apsaugą, karo topografiją, ginkluotę, karo inžineriją, ryšius. Parenkant atmintinės dydį ir formą siekta, kad ji tilptų būrio vado lauko uniformos kišenėje.

 

PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO VADOVAS

 

Šis vadovas skirtas padėti jums tinkamai suteikti pirmąją pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga susirgus jūsų artimiesiems, bendradarbiams ar šalia esantiems žmonėms, kuriems gali būti reikalinga jūsų pagalba.

 

Atsisiųsti

 

Vadovėlis „PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS“

 

Pagrindinė vado funkcija – spręsti, o sprendimai turi tapti veiksmais. Šis vadovėlis skirtas vadui, lyderiui, vadybininkui – kuris priima ir įgyvendina sprendimus. Kylant karjeros laiptais, karininko pavaldumo pajėgumai didėja ir sudėtingėja, bet niekur nedingsta plataus suvokimo, sumanumo, intuicijos, greito sprendimo, teisingo užduočių vykdymo, valios ir ryžto poreikis.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra „KLAIPĖDOS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ“

 

Ramovių veiklos tikslai iš esmės yra nepakitę iki šių dienų, kinta tik priemonės jiems pasiekti. Čia organizuojamas formalus ir neformalus bendravimas, kuriamos naujos ir puoselėjamos esamos tradicijos, skiriamas dėmesys istorijos pažinimui, saviugdai, pilietiniam ir kultūriniam ugdymui, sportui bei kitoms laisvalaikio praleidimo formoms.

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

Atsisiųsti

 

Lankstukas „ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA“

 

Lankstukas apie ĮAT struktūrą, uždavinius ir vykdomą veiklą.

Atsisiųsti

 

Lankstukas „LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS“

 

Lankstukas trumpai supažindina su KOP, struktūra, uždaviniais, įsidarbinimo galimybėmis.

 

Atsisiųsti

 

Ką turime žinoti apie pasipriešininmą: aktyvių veiksmų gairės

Tai jau trečiasis leidinys pilietinio pasipriešinimo tema.  Jame pabrėžiama ankstesniuose leidiniuose neaprėpta itin svarbi tema – aktyvus piliečių, atsidūrusių agresoriaus okupuotoje teritorijoje, pasipriešinimas.

 

Atsisiųsti

 

 

 

TADO DAMBRAUSKO FOTOKONKURSAS "LIETUVOS KARIUOMENĖ FOTOGRAFIJOJE 2015-2016 M."

 

Atsisiųsti lietuvių/anglų k.

 

LIETUVOS KARINĖ DOKTRINA

 

Ši Lietuvos karinė doktrina (patvirtinta Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-570) yra nauja 2010 metais patvirtintos doktrinos redakcija. Pagrindinis doktrinos tikslas – numatyti esminius nacionalinės karybos pagrindų dalykus, kuriais vadovausis Lietuvos kariuomenė.

Atsisiųsti

 

Knyga „Šalies saugumas ir gynyba. Metodinė medžiaga Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams“

 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojų parengta metodinė medžiaga mokytojams suteiks papildomų žinių apie nacionalinį saugumą, krašto apsaugos sistemą. Taip pat pateikiama rekomendacijų, kaip įtraukti šias žinias į moksleivių pamokas ir neformaliojo švietimo veiklas. Prieduose esančią informaciją galima naudoti kaip mokomąją medžiagą.

Atsisiųsti

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS. 2015 METŲ ATASKAITA

 

Leidinyje apžvelgiami 2015 metais nuveikti darbai. Padidintas finansavimas leido sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus, bendradarbiavimą su sąjungininkais ir partneriais, stiprinti kibernetinį saugumą, pagerinti karių tarnybos sąlygas, daugiau lėšų skirti patriotiškai nusiteikusiam jaunimui ugdyti. Leidinyje taip pat pristatomos 2016 metų gairės.

Atsisiųsti

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS. 2012-2016 METŲ ATASKAITA

Atsisiųsti

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINĖ STRATEGIJA

(lietuvių ir anglų kalbomis)

 

Patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-252.

 

 

Evgen Dykyi „Hibridinis Rusijos karas: Ukrainos patirtis Baltijos šalims“

 

Ši knyga – tai autoriaus paskaitos, skaitytos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 2015 metais, išplėstinė versija. Knygos tikslas – išskirti pagrindinius hibridinio karo dėsningumus, atskleisti Ukrainos pasipriešinimo taktikos ir strategijos komponentus, išanalizuoti nesėkmių ir laimėjimų priežastis ir galiausiai pateikti Rusijos agresijos schemą, kuri padėtų prognozuoti veiksmus.

Knyga išleista lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Atsisiųsti

 

 

Deividas Šlekys „Mąslaus Vyčio beieškant. Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014)“

 

„Ši knyga nuo pat jos rengimo pradžios buvo matoma kaip intelektualinė provokacija, kuria siekiama paskatinti į tam tikras veiklas pažiūrėti kritiškiau, nebijoti užduoti nepatogių klausimų ir paieškoti atsakymų į juos. Tikimasi, kad tai sukels prasmingą ir produktyvią intelektualų diskusiją, kuri leis formuoti labiau apgalvotą karinę politiką. Tad kviečiu visus aktyviai dalyvauti šioje diskusijoje.“

Atsisiųsti

Autorius  

 

 

Specialus Lietuvos kariuomenės žurnalo „Karys“ priedas jaunimui „Išbandyk save!“

 

Leidinyje publikuojamos žurnalistų, profesinės karo tarnybos karių, šauktinių mintys apie Lietuvos kariuomenę padės jaunimui apsispręsti pasirenkant tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus.

Atsisiųsti 

 

Brošiūra „Lietuvos kariuomenės šarvuotieji traukiniai 1920–1940 m.“

 

Lietuvos kariuomenė šarvuotuosius traukinius pradėjo naudoti Nepriklausomybės kovų pabaigoje. Traukiniai „Gediminas“, „Kęstutis“ ir „Algirdas“ sudarė šarvuotųjų traukinių dalinį. Gausiai archyvine medžiaga iliustruotame leidinyje pasakojama jų istorija ir likimas. Leidinį parengė Vytauto Didžiojo karo muziejaus specialistai.

Atsisiųsti

 

Brošiūra „Lietuvos Respublikos karinė diplomatija 1919–1940 m. Kariniai atstovai ir karo atašė“

 

Atkūrus valstybę ir įtvirtinant jos nepriklausomybę buvo steigiamos dvišalės ir daugiašalės diplomatinės atstovybės, prasidėjo karinis bendradarbiavimas. Kas buvo tie žmonės, kurie atstovavo Lietuvai užsienio šalyse, ir užsienio valstybių kariniai diplomatai, dirbę Lietuvoje? Atsakymų ieškokite leidinyje.

Atsisiųsti

 

Brošiūra „Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos“ (antrasis leidimas)

 

Reprezentacinis leidinys apie Karinių jūrų pajėgų istoriją, struktūrą, veiklą. Pristatoma Karo laivų flotilė, Patrulinių laivų, Priešmininių laivų, Pagalbinių laivų ir katerių divizionai, Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba, Povandeninių veiksmų komanda, Jūrų gelbėjimo ir koordinavimo centras ir kiti padaliniai.

Atsisiųsti

 

 

KARIO ATMINTINĖ

 

Leidinys skirtas jauniems kariams, pradedantiems tarnybą Lietuvos kariuomenėje ir besiruošiantiems tapti šauktiniais ar profesinės karo tarnybos kariais. Jame pateikta informacija padės suprasti kariuomenės struktūrą, tarnybos uždavinius. Pateikiamos pagrindinės žinios apie rikiuotės statutą, kario ginkluotę, karjeros galimybes.

Atsisiųsti

 

 

Brošiūra „Vilniaus karininkų ramovė“ (antrasis leidimas)

 

„...Šio leidinio skaitytojai turės galimybę detaliau susipažinti su jau dvidešimt trečius veiklos metus skaičiuojančia Vilniuje įsikūrusia karininkų ramove: jos istorija, raida, veikla ir meno kolektyvais. Tikiuosi, tai paskatins skaitytojus pamąstyti apie dalyvavimą ramovės renginiuose, veikloje ir apie viso to prasmę...“

Atsisiųsti

Lietuvos kariuomenės vadas

gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas

 

 

 

Brošiūra „Vilnelė“. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis“ (antrasis leidimas)

 

Folkloro ansamblio „Vilnelė“ repertuarą sudaro per pusę tūkstančio įvairaus žanro kūrinių. Kolektyvas perteikia autentišką įvairių regionų folklorą: dainuoja, šoka, groja, pasakoja tarmiškus pasakojimus. Visa tai atspindi spalvingos nuotraukos.

Atsisiųsti

 

 

 

Lankstukas „Atsargiai! Sprogmenys“ (antrasis leidimas)

 

Trumpa informacija, kaip atpažinti sprogmenis ir ką daryti jų radus.

Atsisiųsti

 

 

 

Brošiūra „Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“

 

Gausiai iliustruotas leidinys lietuvių ir anglų kalbomis pristato Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų padalinį – Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ ir jos struktūrinius padalinius.

Atsisiųsti

 

 

 

Lankstukas „Lietuvos kariuomenės Karo policija“

(antrasis leidimas)

 

Lankstukas supažindina su Karo policijos istorija, struktūra, uždaviniais ir kita veikla. Išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.

Atsisiųsti

 

 

Lankstukas „Povandeninių veiksmų komanda“

 

Lankstukas supažindina su Karinių jūrų pajėgų padaliniu – Povandeninių veiksmų komanda ir galimybėmis tarnauti joje.

Atsisiųsti

 

 

  

 

Lankstukai „Karo medicinos gydytojas“ ir „Karo medicinos gydytojo padėjėjas“ (antrasis leidimas)

 

Lankstukuose perskaitysite apie karo medicinos gydytojo profesiją, sužinosite, kaip tapti karo medicinos gydytoju ar jo padėdėju.

 

 

 

 

Lankstukas „Psichologinė parama ir pagalba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams“

 

Pateikiama karo psichologų parengta informacija, padėsianti į sudėtingas situacijas patekusiems kariams.

Atsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017.03.31
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media