Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

2014 m. "Savanoris"

"Savanoris" - Krašto apsaugos savanorių pajėgų laikraštis. Laikraštis aprašo Savanorių pajėgų gyvenimą, - kovinį rengimą, tarptautinius ryšius, daug dėmesio šiuo metu skiriama tarptautinėms misijoms bei pratyboms, naujoms KASP užduotims.

 

„Savanorio“ numeryje Nr. 12 (468) 1 psl. pradedamas pažintinis straipsnis apie Spiečiaus taktikos metodą, kuris 2015 metais bus pradėtas taikyti ir Savanorių pajėgose. Nukelta į 10 – 11 psl. 2 psl. publikuojama laikinai vykdančio KASP vado funkcijas plk. ltn. Dariaus Vaicikausko parengta informacija apie pajėgų perspektyvas 2015 metais - kovinį rengimą, tarptautinį bendradarbiavimą, naujas užduotis ir t.t. 3 psl. pateikiama informacija apie Vyčio rinktinės ir Pasvalio rajono savivaldybės bendradarbiavimą – pratęstą bendradarbiavimo sutartį ir bendrai organizuojamus renginius. Apie Mokomajame pulke vykusią paskutinę 2014 metais priesaiką ir tikrąją jos vertę skaitykite kpt. Dariaus Ulozo informaciją ir eil. Igorio Kononovo straipsnį 4 ir 5 puslapiuose. Apie naujokų įspūdžius Mokomajame pulke ir permainas Didžiosios Kovos rinktinės 801 (NOK) kuopoje skaitykite 6 ir 7 psl. 8 –  9  psl. publikuojami vyr. ltn. dr. Vidmanto Kuprevičiaus interviu su didžiausių 2014 metais Lietuvoje vykusių tarptautinių pratybų „Geležinis kardas“ dalyviais. 12 -14 psl. rasite Vyčio, Žemaičių bei Dariaus ir Girėno KASP rinktinių karių įspūdžius iš įvairių pratybų, susitikimų, atrankų bei sporto varžybų. 15 psl. skaitykite atsiminimus apie anąpilin išėjusius dim. plk. mons. Alfonsą Svarinską bei buvusį Vilniaus merą savanorį Alį Vidūną. 16 rasite KASP viešųjų ryšių karininko kpt. Dariaus Ulozo fotoreportažą apie Sausumos ir KASP štabų karių viešnagę Zarasų socialinės globos namuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą ir aktualijas,  dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

 

 

„Savanorio“ numeryje Nr. 11 (467) 1 psl. skaitykite apie tai, kaip Vilniuje bei Šiauliuose paminėta Lietuvos kariuomenės diena. 2-3 psl. publikuojama KASP viešųjų ryšių karininko kpt. Dariaus Ulozo parengta informacija kaip budėjimui 2015 m. NATO Greitojo reagavimo pajėgose pasirengė Didžiosios Kovos rinktinės 801 (NOK) kuopos CKB būrio kariai. Taip pat rašoma apie plėtojamą KASP tarptautinį bendradarbiavimą su JAV ir Moldova. 4 psl. karys savanoris Kazimieras Sadauskas rašo apie Lietuvos Šaulių sąjungos tarptautinę konferenciją „Pilietinė gynyba hibridiniame kare“. Šiame numeryje taip pat rasite straipsnius apie Prisikėlimo, Dainavos bei Dariaus ir Girėno rinktinėse organizuotas pratybas, skirtas vadams, KASP SOP kariams, taip pat visam daliniui. 8-9 psl. pateikiami du išsamūs straipsniai apie bendrus KASP karių mokymus su VSAT ir VRM padaliniais. Pratybos „Siena-2014.“ 10-12 psl. spausdinami neetatinio „Savanorio“ korespondento vyr. ltn. dr. Vidmanto Kuprevičiaus įspūdžiai iš Vyčio rinktinės pratybų „Gudrus ir stiprus aukštaitis“. 13 psl. baigiamas straipsnis „Svarbiausias dalykas yra valia kovoti!“ - apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią kovojamas teroristinis bei informacinis karas. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą ir aktualijas, karių dalyvavimą sporto varžybose ir visuomeniniuose renginiuose.

 

 

 „Savanorio" numeryje Nr. 10 (466) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šiais metais pirmą kartą Savanorių pajėgų ir respublikos mastu organizuotą pažintinį renginį karių savanorių darbdaviams. Teksto tęsinys apie darbdavių renginyje jo dalyvių patirtus šbandymus ir įspūdžius - 4,5 psl. 1-2 psl. publikuojamas kovinį rengimą šiemet pajėgose apibendrinantis KASP viešųjų ryšių karininko kpt. Dariaus Ulozo straipsnis - „Savanorių pajėgose kovinis rengimas - prioritetas. 3 psl. pateikiama informacija apie vadovybės kaitą Prisikėlimo ir Dariaus ir Girėno rinktinėse. Šiame numeryje taip pat rasite straipsnius apie Prisikėlimo, Vyčio bei Dariaus ir Girėno rinktinėse organizuotas KASP dalinių pratybas Šiaulių mieste, Pasvalio bei Kauno rajonuose. 14 psl. tęsiame straipsnį apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią dabar kovojamas teroristinis bei informacinis karas. 16 psl. baigiami publikuoti dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias nerašo karybos vadovėliai. 18 psl. skaitykite nekrologą spalio mėnesį anąpilin išėjusiam rašytojui Romualdui Granauskui. 19-20 rasite straipsnį apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014", vykusias Lenkijoje. Savanorių pajėgų štabas pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. Interviu su šios brigados štabui vadovavusiu KASP štabo viršininku plk. ltn. Dariumi Vaicikausku. Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui - įvairaus masto pratyboms Savanorių pajėgų rinktinių padaliniuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą ir aktualijas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir visuomenines iniciatyvas.

 

Naujame „Savanorio“ numeryje Nr. 9 (465) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie šių metų įvykius Ukrainoje, apie dabartinę padėtį šioje didžiausioje Europos valstybėje, prieš kurią yra kovojamas informacinis bei teroristinis karas, (tęsinys 19-20 psl.). Apie sovietinės okupacinės armijos išvedimą ir jos dalinių blokavimą prieš du dešimtmečius skaitykite straipsnyje „Prieš 21-erius metus išvesta sovietų okupacinė armija“ ( 2-21 psl.)

3 psl. skaitykite apie tarptautines pratybas „Anakonda - 2014“, vykusias Lenkijoje, kurių metu buvo tobulinami sąjungininkų veiksmai, vykdant bendras gynybines operacijas. KASP štabas šiose pratybose vykdė brigados štabo funkcijas. (3 psl.). Šiame numeryje daug dėmesio skiriama koviniam KASP rengimui – įvairaus masto pratyboms visose pajėgų rinktinėse. Apie padalinių vertinamąsias, SOP būrio karių savanorių, taip pat žvalgų pratybas skaitykite 4-18 psl. Išsamiai aprašytos ir gausiai iliustruotos Šilalės mieste ir jos apylinkėse vykusios taktinės karines ir ekstremalių situacijų valdymo ginkluoto konflikto metu pratybos „Piktas lokys“, kuriose dalyvavo apie 500 karių. (11-14 psl.). 22 psl. publikuojami dalykiški ir praktiški Ukrainos karių patarimai iš mūšio lauko, kaip reikėtų elgtis šiandieniniame kare, situacijose, apie kurias ne viskas parašyta karybos vadovėliuose. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą taip pat karių laisvalaikį, dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

 

Naujame „Savanorio" numeryje Nr. 8 (464) 1 psl. pradedamas išsamus straipsnis apie Baltijos kelio 25-mečiui skirtus renginius visoje Lietuvoje (Tęsinys 2 psl.). Šiame numeryje taip pat skaitykite apie Sausumos pajėgų dalinių pratybas „Ulono kardas", kurių metu buvo treniruojamasi atlikti puolamąsias operacijas. (Pradžia 1, tęsinys - 9 psl.) 3 psl. publikuojamas straipsnis, skirtas savanorio Artūro Sakalausko žūties 23-iosioms metinėms, jame galėsite perskaityti ne tik tragiško įvykio liudininkų atsiminimus, bet ir sužinoti, koks yra naujosios karių savanorių kartos požiūris į savo pirmtakų žygdarbius. (Tęsinys 4-5 psl.) 6 psl. išspausdintas LKKSS Vilniaus skyriaus nario ats. ltn. dr. Vytauto Račkausko straipsnis apie Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių kasmetinį sąskrydį „Su Lietuva širdy". (Tęsinys 13 psl.) 7 psl. skaitykite apie „Joniškėlio mirties batalioną", kurio savanoriai narsiai kovėsi Lietuvos Nepriklausomybės kovose. Straipsnis „Lietuvos kariuomenė Gyvosios karo istorijos festivalyje." (Tęsinys 16 psl.) 8 psl. Rasite informaciją apie Dainavos rinktinės Taikos meto užduočių Operacinių pajėgumų Sausumos pajėgų elemento trečiosios pamainos vertinamąsias lauko taktikos pratybas. Apie tai, kaip žinomiems Kauno miesto politikams ir verslininkams bei sporto pasaulio atstovams sekėsi Baziniame kario savanorio įgūdžių kurse ir kas juos paskatino įstoti į Savanorių pajėgas, skaitykite 10-11 psl. 14 psl. „Merginos griauna stereotipus" - straipsnis apie Vyčio rinktinės kares savanores.  Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  - karių kovinį rengimą, pratybas, laisvalaikį, dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

Naujasis „Savanorio“ numeris Nr. 7 (463) skiriamas tradicinėms Savanorių žaidynėms, šiemet įvykusioms jau 24-ąjį kartą. Apie tai skaitykite 8 – 13 psl. Šiame numeryje taip pat rašoma apie pasikeitusią Dainavos ir Vyčio rinktinių vadovybę. (2–3 psl.). 2–7 psl. skaitykite apie Didžiosios Kovos rinktinės savanorių veiksmus, likviduojant ekstremalios situacijos padarinius Ignalinos rajone. 4–5 psl. publikuojamos buvusio Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. Arvydo Pociaus straipsnių ir interviu ištraukos „Savanorio“ laikraštyje, apimančios 1992-2003 m. laikotarpį. Apie Savanorių pajėgas, jų kūrimą, planus ir perspektyvas. 6 psl. skaitykite apie Sausumos pajėgų pratybas „Ulono ugnis 2014“. 14 psl. rasite informaciją apie pirmą kartą Savanorių pajėgose įvykusias geriausio skyriaus varžybas. 15 psl. skaitykite apie Dainavos rinktinės Specialiųjų operacijų pajėgų būrio pratybas Jėgerių batalione. Apie tai, kaip per karščius dzūkų pratybose apsilankė Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Arūnas Birbalas, skaitykite 16 psl. 17 psl. rasite straipsnį apie Medininkų žudynių aukoms atminti skirtą estafetinį bėgimą, kuriame dalyvavo 5 komandos iš Savanorių pajėgų. 18 puslapyje spausdinamas straipsnis apie Vilniaus krašto šaulių stovyklą, šiemet organizuotą Šalčininkų rajone. 20 skaitykite apie gausiausią šias metais priesaikos ceremoniją Mokomajame pulke. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą – karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

 

Naujame „Savanorio“ numeryje Nr. 5 (461) skaitykite apie Vyčio rinktinės karių savanorių būrio pasirengimą bendroms pratyboms su Pensilvanijos  nacionalinės gvardijos kariais (pradžia – 1, tęsinys 10-11 psl.). Apie neeilinę priesaikos ceremoniją Jonušo Radvilos mokomajame pulke, vykusią gegužės 23 dieną, Rukloje, skaitykite 1-3 psl. 2 psl. publikuojama informacija apie kariams savanoriams kompensuojamą aukštajį mokslą. Apie Danijos Savanorių pajėgų vado siekį aktyviau bendradarbiauti su KASP skaitykite 2 psl. 3 psl. rasite kpt. Mindaugo Matukonio straipsnį apie KASP vado vizitą Gruzijoje. „Kariuomenė tai pareiga, atsakomybė, mokykla ir bendruomenė“- vyr. ltn. Vytauto Liesionio iš Dainavos rinktinės mintys apie kario savanorio tarnybą KASP, Astos  Kazlauskienės interviu - 5 psl. 13 psl. skaitykite interviu su KASP štabo viršininku plk. ltn. Ramūnu Baronu. Pokalbis apie trijų metų tarnybos patirtį Savanorių pajėgų štabe. 14 psl. publikuojamas straipsnis apie KASP SOP būrio pratybas Dainavos rinktinėje. 15 psl. rasite informaciją apie KASP indėlį pratybose „Juodoji strėlė“. 16 psl. spausdinamas išsamus Sausumos pajėgų štabo viešųjų ryšių karininko kpt. Mindaugo Neimonto pasakojimas apie tarptautines pratybas „Pavasario audra-2014”, Estijoje”. Mokymuose dalyvavo KASP  žvalgai. 18 psl. publikuojama savanorio kūrėjo dim. kpt. Vytauto Voverio recenzija neseniai pasirodžiusiai Alfonso Svarinsko prisiminimų knygai „Nepataisomasis“ I dalis. Laikraštyje kaip visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą  – karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose renginiuose.

 

 

Naujame „Savanorio“ numeryje Nr. 4 (460) 1-2 psl. skaitykite išsamų straipsnį apie vertinamąsias štabų pratybas „Gintarinė valia“. Užduotys, išbandymai, organizacija ir išmoktos pamokos. Šiame numeryje taip pat skaitykite apie 19-ąjį kartą organizuojamą moksleivių viktoriną „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. (Pradžia 1, tęsinys – 9 psl.). 3 psl. skirtas žvalgams – rašoma apie Alytuje vykusias Dainavos rinktinės žvalgų ir SOP būrio pratybas. 5 psl. publikuojama Didžiosios Kovos rinktinės 801 (CKB) kuopos pavasarinės veiklos „ataskaita“. 6 psl. skaitykite apie Vyčio rinktinės įkūrimo metinių minėjimą ir KASP karininko kpt. Alfredo Savičiaus misiją Džibutyje. 8 psl. rasite vrš. Leono Mileikio foto reportažą iš Žemaičių rinktinės 303 kuopos pratybų. Apie Savanorių kūrėjų ženklo mįsles skaitykite savanorio kūrėjo Zigfrido Jankausko straipsnyje 10 psl. 11 psl. rasite „Savanorio“ redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio straipsnį apie Vytauto Landsbergio fondo organizuotą meninės raiškos konkursą „Kuo man graži Tėvynė Lietuva“. Tame pačiame puslapyje spausdinamas žurnalisto Jono Laurinavičiaus tekstas „Didvyriai be pagražinimų“ apie propagandinius Tarybų Sąjungos didvyrius Melnikaitę, Užpalį - dėl jų tariamo didvyriškumo net okupacinio režimo pareigūnai atvirai šaipydavosi. 12-15 psl. Lietuvos narystės NATO aljanse dešimtmečio proga „Savanoryje“ toliau spausdinamas Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro eksperto vrš. Lino Anskaičio parengtas straipsnis – „65-asis NATO gimtadienis“. 15 psl. publikuojamas pasakojimas apie prieš metus Afganistane sužeisto savanorio vyr. eil. Lino Mackevičiaus viltis, kasdienybę ir ateities lūkesčius. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą – karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

 

"Savanoris" Nr. 3 (459) skaitykite straipsnį apie Didžiosios Kovos rinktinės 23-iąsias įkūrimo metines. (pradžia - 1 psl.) Straipsnio tęsinyje 4-5 psl. skaitykite interviu su naujai paskirtu Didžiosios Kovos rinktinės vyr. puskarininkiu vrš. Jonu Sipavičiumi ir rinktinės kariais savanoriais. Šiame numeryje taip pat rasite įdomų interviu su Skyriaus vado kurso dalyviais. Kursai sėkmingai prigijo Sausumos pajėgų mokykloje, Rukloje. (pradžia 1, tęsinys 2,3-15 psl.). 6 - 7 psl. skaitykite vyr. srž. Romo Eidukevičiaus straipsnį „Protėvių ir partizanų kovų keliais" apie naują pėsčiųjų žygį Suvalkijos regione. 9 - 12 psl. Skiriami Žemaičių rinktinei. Apie kovinio rengimo pratybas, sporto bei verbavimo renginius kovo mėnesį vykusius rinktinėje puslapius parengė Vilma Kojelienė. Apie Dainavos rinktinės žvalgų būrio ir TMU OP SPE-3 kuopos pratybas skaitykite 13 psl. 14-15 psl. rasite „Savanorio" redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio pasakojimą apie 1941-ųjų metų tremtinį Antaną Arlauską. Sibire užsigrūdinęs ilgaamžis buvęs politinis kalinys, kovotojas už Lietuvos laisvę, išliko kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje, kur susidūrė ir kartu kentėjo su istorinėmis asmenybėmis - Lietuvos kariuomenės karininkais, politiniais veikėjais, partizanais, kitais dorais lietuviais, neįtikusiais Stalino režimui. 16 psl. „Kalbos kertelėje" skaitykite apie kalbininką Petrą Skardžių ir jo pateiktas lietuvių kalbos taisykles tikrinių svetimybių rašybai. Skyrelį tvarko ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius. 17-20 psl. Lietuvos narystės NATO aljanse dešimtmečio proga „Savanoryje" pradedamas publikuoti Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro eksperto vrš. Lino Anskaičio parengtas straipsnis - „65-asis NATO gimtadienis". 22 psl. skiriamas sportui ir puikiems savanorių startams Štangos spaudimo bei salės futbolo varžybose. 21-24 psl. Spausdinamas „Savanorio" korespondento eil. V. Džiavečkos straipsnis apie karius savanorius baziniame kurse, Mokomajame pulke. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą - karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą įvairiuose renginiuose.

 

„Savanoris“ Nr. 2 (458) (atsisiųsti pdf formatu)

 

„Savanorio“ numeryje Nr. 2 (458) skaitykite apie Vasario 16-osios reikšmę ir renginius, valstybės atkūrimo proga vykusius pajėgose. (1, 2, 3, 14, 15 psl.). Šiame numeryje taip pat rasite informaciją apie Kėdainių mūšį, vykusį 1919 metais. (1,4 psl.). Apie pasienietę Viktoriją Kochtovę, tarnaujančią savanore Žemaičių rinktinėje, skaitykite 4 psl. 6 psl. rašoma apie Prisikėlimo rinktinės štabo teritorijoje stovintį istorinį pastatą – buvusio Kauno kunigaikščio Vaidoto 8-ojo pėstininkų pulko valgyklą – ramovę. 7, 8, 9 psl. skaitykite apie karių kovinį rengimą Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje. 10-11-13 psl. spausdinama „Savanorio“ redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio rašinys „Lietuvių vėliava viena – trispalvė“ apie 29-ojo tautinio korpo karių represijas pirmosios rusų okupacijos metais. 12 psl. atnaujinama „Kalbos kertelės“ rubrika, kuria tvarko ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kuprevičius. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą – karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose, verbavimo renginiuose.

 

"Savanoris" Nr. 1 (457) (atsisiųsti pdf formatu)

 

„Savanorio“ numeryje Nr. 1 (457) skaitykite straipsnį apie Savanorių dienos minėjimą, vykusį Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje ir geriausią 2013 metų KASP kuopą. (pradžia - 1 psl., tęsinys 8-9). Šiame numeryje taip pat rasite daug informacijos apie Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginius visoje Lietuvoje. (2-3,4,6 psl.). 3 psl. rašoma apie garbingą 105 metų sukaktį paminėjusį nepriklausomos Lietuvos karininką dim. mjr. Augustą Bernadišių. Apie pirmąsias kovinio rengimo pratybas Dainavos, Vyčio ir Didžiosios Kovos rinktinėse skaitykite 6,7,14 psl. 10-11 psl. spausdinama „Savanorio“ redaktoriaus ats. kpt. Vytauto Voverio recenzija „Dideliems žygiams kyla Lietuva“ apie kpt. Jono Noreikos romaną „Penki broliai“, išleistą prabėgus 80 metų nuo parašymo dienos. 12-13 psl. spausdinamas ats. kpt. Vytauto Voverio rašinys „Graudžiai malonias dainas dainuoja“. Jame pasakojama apie lietuvių kalbos persekiojimą Vilniaus pėstininkų mokykloje 1940-1941 m. ir lietuvių kariūnų bei dėstytojų diskriminaciją bei stiprėjantį rusų šovinizmą, kurie didžia dalimi ir nulėmė, kad prasidėjus vokiečių-rusų karui beveik visi dėstytojai ir dauguma kariūnų lietuvių atsuko ginklus prieš raudonąją armiją. Laikraštyje kaip ir visada atrasite daug informacijos apie KASP padalinių veiklą – karių kovinį rengimą, pratybas, dalyvavimą visuomeniniuose, labdaros ir sporto renginiuose.


Informacija atnaujinta 2015.01.09
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas [email protected]
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media